Inwestycje w pożyczki udzielane przez firmę Ukrpozyka i Dinero, które na Mintos są udostępniane jako Finko Ukraine z gwarancją spółki dominującej

Inwestycje w pożyczki na rynku Mintos mogą wiązać się z wieloma czynnikami ograniczającymi ryzyko. Jedną z nich jest gwarancja korporacyjna, w ramach której strona trzecia, zazwyczaj spółka dominująca pożyczkodawcy, gwarantuje realizację zobowiązań pożyczkodawcy, w tym zobowiązania do dokonania odkupu. Oznacza to, że w przypadku, gdy spółka udzielająca pożyczek nie może wywiązać się z umów zawartych z inwestorem działającym na Mintos, spółka dominująca takiego pożyczkodawcy musi wkroczyć i wypełnić zobowiązania spółki udzielającej pożyczek w stosunku do inwestorów.

EAG Finance AS, spółka dominująca dwóch pożyczkodawców, tj. firmy Ukrpozyka i Dinero, a także członek grupy Finko, pokrywa gwarancję spółki dominującej na pożyczki udzielane przez obu pożyczkodawców. Na rynku Mintos, obie firmy działają pod nazwą Finko Ukraine. Niektórzy inwestorzy kapitałowi EAG Finance i Mintos pokrywają się.

Oznacza to, że w przypadku gdy Ukrpozyka lub Dinero nie spełnią roszczeń finansowych wynikających z umów pożyczek, firma EAG Finance AS jest zobowiązana do wypełnienia tych zobowiązań w imieniu firm pożyczkowych.

Na przykład, jeśli opóźnienie w spłacie pożyczki z gwarancją odkupu wynosi ponad 60 dni, a pożyczkodawca nie jest w stanie jej odkupić, firma EAG Finance AS będzie musiała ją dokonać jej odkupu.

Ponadto, odpowiadając na pytanie, jakim niektórzy inwestorzy podzielili się z naszym Zespołem ds. Obsługi Inwestorów, obie firmy pożyczkowe to różne podmioty prawne, a jednocześnie obie należą do tej samej spółki dominującej, dzięki czemu gwarancja udzielona obu firmom pożyczkowym jest równie skuteczna. Jeśli korzystasz z Auto Invest, jest to również powód, dla którego wybierając pożyczki Finko Ukraine w Auto Invest, dokonujesz inwestycji w oba te podmioty.


Nowa firma pożyczkowa z Ukrainy, Ukrpozyka, członek grupy Finko, właśnie dołączyła do rynku Mintos. Teraz możesz inwestować w krótkoterminowe pożyczki udzielane na Ukrainie i realizować stopy zwrotu do 13%. 

Ukrpozyka to innowacyjna firma oferująca internetowe pożyczki konsumenckie, która daje swoim klientom możliwość natychmiastowego otrzymania pożyczki po wypełnieniu wniosku online. Założona w 2019 roku, firma Ukrpozyka LLC uzyskała licencję wydaną przez lokalny organ regulacyjny, Urząd ds. Regulacji Niebankowych Instytucji Finansowych. Średnia wysokość pożyczki osobistej udzielanej na Ukrainie przez Ukrpozyka wynosi około 140 EUR. Okres spłaty w jednej racie wynosi do 30 dni.

Na koniec listopada 2019 roku, nieco ponad 3 miesiące od rozpoczęcia działalności, firma Ukrpozyka posiadała portfel pożyczkowy netto w wysokości ponad 3 mln EUR. Firma spotkała się z natychmiastowym zainteresowaniem ze strony klientów, osiągając znaczące wolumeny pożyczek udzielonych dzięki silnej kampanii marketingowej, wykorzystującej wsparcie ze strony celebrytów. W ciągu kolejnych 3 miesięcy spodziewany jest kilkakrotny wzrost wolumenu udzielanych pożyczek, który ma wynieść 6 mln EUR miesięcznie.

Ukrpozyka na Mintos

Wszystkie pożyczki od Ukrpozyka na Mintos są zabezpieczone gwarancją odkupu i zostaną wykupione przez firmę, jeśli zaległość w ich spłacie wyniesie ponad 60 dni. W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki, firma wypłaci inwestorowi odsetki. Ponadto, w każdej pożyczce udostępnionej na rynku spółka zachowa 10% udział.

Biorąc pod uwagę wymogi prawne i interesy inwestorów, inwestorzy będą mogli uzyskać ekspozycję na pożyczki firmy Ukrypozyka, inwestując w pożyczki udzielone przez firmę Mintos Finance SIA, spółkę z Grupy Mintos, firmie Flovel, spółce z grupy Finko.

Spłata każdej pożyczki udzielonej przez firmę Mintos Finance będzie powiązana ze spłatą odpowiedniej pożyczki udzielonej przez Flovel firmie Ukrpozyka, a pożyczka ta zostanie powiązana ze spłatą odpowiedniej pożyczki udzielonej pożyczkobiorcy przez firmę Ukrpozyka. Pożyczki Mintos Finance będą bezpośrednio zabezpieczone zastawem na wierzytelnościach wynikających z pożyczek udzielonych pożyczkobiorcom przez firmę Ukrpozyka.

Inwestując w pożyczki Ukrpozyka, masz możliwość dywersyfikacji swojego portfela inwestycyjnego, a także inwestowania na ukraińskim rynku pożyczek krótkoterminowych. Jeśli korzystasz z Auto Invest i chcesz zainwestować, dokonaj aktualizacji swoich ustawień!

W przypadku, gdy zaległość w spłacie pożyczki udzielonej pożyczkobiorcy wyniesie 60 dni lub więcej, firma Flovel zapewni spłatę na rzecz Mintos Finance odpowiedniej części pożyczki otrzymanej od Mintos Finance w całości, wraz z naliczonymi odsetkami, z kolei firma Flovel zapewni dokonanie odkupu od inwestorów wierzytelności z tytułu tej pożyczki.

Opis struktury dostępny jest w umowie pożyczki Mintos Finance i umowie cesji.

Korzystaj z tej wspaniałej okazji do inwestowania w ukraińskie pożyczki udzielone przez firmę Ukrpozyka. Jeśli korzystasz z Auto Invest, pamiętaj o odpowiedniej aktualizacji ustawień dla Twojego, aby jej nie przegapić!

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner