Aktualizacja: nowe strategie inwestycyjne Mintos, dające inwestorom większy wybór

9 września 2020 r.

Od momentu wprowadzenia nowych strategii 13 sierpnia br., otrzymaliśmy i opinie wielu inwestorów, które uwzględniliśmy i dlatego też wprowadzamy 2 aktualizacje:

 • Podnieśliśmy standard dotyczący jakości dla strategii konserwatywnej, pozwalając algorytmowi inwestować tylko w pożyczki udzielane przez firmy pożyczkowe, które mają rating B+ lub wyższy. Firmy pożyczkowe, które mają rating B i B-, nie są już uwzględniane w tej strategii. Jeśli Twoja strategia zainwestowała w pożyczki o ratingu B lub B-, możesz poczekać, aż pożyczki te staną się wymagalne lub spieniężyć swoją inwestycję.
 • Od tej pory algorytm wysokodochodowej strategii nie tylko będzie inwestował w pożyczki o najwyższym wynoszącym 60% oprocentowaniu, ale także Twoje środki będą najpierw inwestowane w pożyczki o najwyższym oprocentowaniu dostępnym na rynku.

13 sierpnia 2020 r.

Mniej więcej rok temu, wprowadziliśmy na Mintos Invest & Access, nowy sposób inwestowania, który łączy atrakcyjne stopy zwrotu ze zwiększoną płynnością. Ostatnie miesiące pokazały, że produkt ten może zapewnić dodatkową płynność, nawet w trudnych warunkach rynkowych: średnio, wypłaty gotówki na bieżące płatności następuje w ciągu 5:44 godzin.

O ile od momentu uruchomienia tego produktu, 50% spośród naszych aktywnych inwestorów utworzyło portfel Invest & Access, to przekazali nam oni również wiele opinii. Aby jeszcze bardziej ulepszyć naszą ofertę produktów, wysłuchaliśmy i przeanalizowaliśmy zachowania inwestorów, z których wynikał jeden wspólny temat: inwestorzy chcieli mieć większy wybór, jeśli chodzi o ich preferencje inwestycyjne. Zidentyfikowaliśmy najpopularniejsze preferencje i dokonaliśmy ich podziału na 3 nowe strategie Mintos, które zastąpią Invest & Access, będą to: strategia zdywersyfikowana, konserwatywna i wysokodochodowa.

Dzięki tej zmianie, tworzenie strategii zgodnej z Twoim preferencjami, jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Nowi inwestorzy będą mogli szybko rozpocząć inwestowanie, wykorzystując w tym celu zdywersyfikowany portfel, zgodnie z wybranym przez siebie profilem. Doświadczeni inwestorzy będą mogli wykorzystać tę okazję, aby zmniejszyć złożoność związaną z prowadzeniem wielu niestandardowych strategii.

Strategia zdywersyfikowana

 

Strategia zdywersyfikowana daje największą dywersyfikację i spośród nowych strategii jest najbardziej podobna do Invest & Access.

 • W pełni dywersyfikuje Twoją inwestycje, wykorzystując obsługiwane na bieżąco pożyczki wszystkich firm pożyczkowych mających rating Mintos od A + do C-
 • Algorytm nadaje priorytet dywersyfikacji
 • Obejmuje ona pożyczki z gwarancją odkupu i bez – 99% pożyczek udostępnionych na Mintos ma gwarancję odkupu
 • Maksymalne zaangażowanie w każdej firmie pożyczkowej to 15%

 

Strategia konserwatywna

 

Strategia konserwatywna inwestuje w pożyczki od firm pożyczkowych o najlepszej jakości portfela.

 • Inwestuje w obsługiwane na bieżąco pożyczki firm pożyczkowych o ratingu Mintos od A + do B-
 • Portfel obejmuje co najmniej 80% obsługiwanych na bieżąco pożyczek i zawiera mniej niż 10% pożyczek z oczekującymi płatnościami.
 • Algorytm priorytetowo traktuje redukcję ryzyka
 • Pożyczki z gwarancją odkupu
 • Maksymalne zaangażowanie w każdej firmie pożyczkowej to 15%

 

Wysokodochodowa strategia

 

Strategia wysokodochowa inwestuje w pożyczki o najwyższych stopach procentowych.

 • Inwestuje w pożyczki należące do 60% z najwyższymi stopami oprocentowania i ratingiem Mintos od A+ do C-.
 • Algorytm nadaje priorytet stopom zwrotu
 • Pożyczki z gwarancją odkupu
 • Maksymalne zaangażowanie w każdej firmie pożyczkowej to 15%

 

Wprowadzenie limitów inwestycyjnych

 

Aby jeszcze bardziej zwiększyć dywersyfikację i ograniczyć zaangażowanie inwestorów, ograniczono kwotę, jaką 3 nowe strategie inwestują w jedną pożyczkę:

Limit strategii, czyli łączna zainwestowana kwota oraz wielkość dostępnego salda (w zależności od tego, która z nich jest mniejsza)
Inwestycja w daną pożyczkę
< 5 000 EUR

10 – 10 EUR

5 000,01 – 10 000 EUR

10 – 25 EUR

10 000,01 – 15 000 EUR

10 – 50 EUR

15 000,01 – 20 000 EUR

10 – 75 EUR

> 20 000,01 EUR

10 – 100 EUR

 

Jak zacząć, wykorzystując strategie Mintos

 

Strategie Mintos to w pełni zautomatyzowany sposób inwestowania. Aby rozpocząć, wystarczy wybrać kwotę, którą chcesz zainwestować. Otrzymasz portfel pożyczek zdywersyfikowany zgodnie z priorytetami każdej strategii. Dokładna struktura Twojego portfela będzie automatycznie dostosowywana do rynku.

Strategie Mintos oferują dodatkową płynność: jeśli chcesz uzyskać dostęp do swoich środków wcześniej, mają one opcję wypłaty, która umożliwia szybszy dostęp do Twoich środków (w zależności od popytu na rynku).

Należy pamiętać, że strategie Mintos są dostępne tylko dla inwestycji dokonywanych w EUR.

Automatyczne inwestowanie i ręczne inwestowanie stają się strategiami indywidualnymi

 

Będziemy nadal obsługiwać zarówno Auto Invest, jak i ręczne inwestowanie na rynku pierwotnym i wtórnym. Inwestorzy będą mogli znaleźć obie opcje w zakładce Indywidualne inwestowanie w trakcie tworzenia nowej strategii lub w ramach odpowiednio: Niestandardowych strategii automatycznych i Niestandardowych inwestycji ręcznych, znajdujących się na stronie Inwestuj.

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner