Nowy pożyczkodawca z Litwy dołącza do platformy Mintos

Do platformy Mintos dołącza jeden z największych litewskich podmiotów oferujących pożyczki konsumpcyjne on-line! Od dziś firma Mozipo Group będzie umieszczała na platformie krótkoterminowe pożyczki osobiste, których udziela na Litwie pod marką Moment Credit.

Wartość pożyczek Mozipo Group ma się wahać między 100 a 3000 euro (z okresem spłaty od 3 do 36 miesięcy). Pożyczkodawca oferuje możliwość inwestycji w euro (EUR).

Przewidywana średnia stopa zwrotu netto dla inwestorów wynosi około 12%. Firma Mozipo Group udzieli gwarancji wykupu, jeżeli spłata pożyczek będzie opóźniona o ponad 60 dni. W ramach odpowiedzialności własnej Mozipo Group zachowa na swoim koncie co najmniej 10% z każdej pożyczki.

Mozipo Group od ponad dziesięciu lat prowadzi działalność i ma reputację wiarygodnej, przejrzystej i odpowiedzialnej pozabankowej instytucji finansowej. Grupa jest obecna w Danii, Rumunii i na Litwie i planuje wejść na inne europejskie rynki. Mozipo Group zatrudnia ponad 60 osób.

Grupa oferuje niezabezpieczone pożyczki osobiste. Od początku swojego istnienia firma obsłużyła ponad 200 000 klientów, udzielając ponad 620 000 pożyczek na kwotę ponad 125 milionów euro. W zeszłym roku przychód Mozipo Group wyniósł 3,9 miliona euro, a zysk netto 526 000 euro. Portfel pożyczek firmy jest warty 9,3 miliona euro. W tym roku Mozipo Group planuje udzielić pożyczek na kwotę 23 milionów euro.

Przeciętny klient Mozipo Group jest mieszkańcem miasta w wieku 36-45 lat o średnim dochodzie miesięcznym. Pożyczki pokrywają głównie codzienne i niespodziewane wydatki.

Skuteczny system oceny ryzyka minimalizuje udzielanie nieściągalnych pożyczek, co zwiększa konkurencyjność Mozipo Group na rynku.

Grupa we własnym zakresie zarządza wszystkimi podstawowymi procesami i działaniami operacyjnymi, dzięki czemu zapewnia wysoką jakość usług. Dział IT opracował wyjątkowy samouczący się system oceny oraz automatyczny system zarządzania działalnością dla obszaru Litwy – rozwiązania te można jednak łatwo zaadaptować na potrzeby innych krajów.

Celem Mozipo Group jest skuteczniejsze udzielanie pożyczek konsumenckich dzięki wykorzystaniu technologii, która zapewnia klientom możliwie najłatwiejszy i najszybszy dostęp do środków finansowych.

Jeżeli korzystasz z narzędzia Auto Invest, zaktualizuj ustawienia swojego portfela, aby mieć dostęp do pożyczek konsumenckich, które Mozipo Group udziela na Litwie.

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner