Obecnie, Grupa Mogo oferuje możliwość inwestowania w pożyczki samochodowe z Albanii

Grupa Mogo ponownie rozszerza swoją działalność! Tym razem firma dodaje Albanię, która jest jedenastym krajem na Mintos. Obecnie, inwestorzy mogą inwestować w większą liczbę pożyczek samochodowych i uzyskać ekspozycję na tę rozwijającą się gospodarkę. 

Od momentu założenia w 2017 roku, Mogo Albania udzieliła pożyczek o wartości 7,5 mln EUR, a na dzień 30 listopada 2019 roku, firma miała portfel netto o wartości 4,6 mln EUR. Mogo Albania działa na rozwijającym się rynku i udowodniła, że ma ogromny potencjał, aby stać się wysoce rentowną firmą, która potrafi utrzymać swoje tempo wzrostu.

Według Banku Światowego, Albania przekształciła się z kraju o niskich dochodach w Europie w kraj o wyższych średnich dochodach¹, ². W kraju wdrażane są ważne reformy, których celem jest ożywienie wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc pracy, przy jednoczesnej realizacji programu integracji z Unią Europejską.

Mogo Albania na Mintos

Udzielane przez firmę Mogo pożyczki w Albanii są udostępniane na Mintos w EUR, a ich wielkość waha się od 50 do 15 000 EUR, przy czym termin ich spłaty wynosi od 1 do 84 miesięcy. Inwestorzy mogą oczekiwać rocznej stopy zwrotu netto do 12%. We wszystkich pożyczkach udostępnianych na Mintos, Grupa Mogo zatrzyma 5% udział, aby ściślej powiązać swoje interesy z interesami inwestorów działających na Mintos.

Wszystkie pożyczki udzielane przez Mogo Albania mają gwarancję odkupu i Mintos Rating na poziomie A. Ponadto, firma Mogo posiada rating B- nadany przez agencję Fitch. Oba ratingi uzyskano dzięki wieloletnim, solidnym wynikom finansowym osiąganym przez Grupę Mogo oraz wynikają z faktu, że firma Mogo Finance gwarantuje zobowiązania wszystkich swoich podmiotów. 

Na dzień 30 września 2019 roku, Grupa Mogo posiadała portfel pożyczek netto o wartości ponad 183 mln EUR dotyczący wszystkich obszarów prowadzonej przez nią działalności.

Aby uzyskać ekspozycję na pożyczki Mogo Albania, inwestorzy będą mogli inwestować w pożyczki udzielane przez Mintos Finance na rzecz Mogo Albania, których spłaty zależą od spłat dokonywanych przez pożyczkobiorcę. Każda pożyczka udzielona przez Mintos Finance na rzecz Mogo Albania będzie powiązana z odpowiednią pożyczką udzieloną przez Mogo Albania SHA na rzecz ostatecznego pożyczkobiorcy. Mintos Finance jest spółką z grupy Mintos. Szczegółowy opis nowej struktury jest dostępny w umowach pożyczkowych Mintos Finance i umowie cesji. Niektórzy inwestorzy kapitałowi Grupy Mogo i Mintos, to ci sami inwestorzy.

W celu dywersyfikacji swojego portfela inwestycyjnego i realizacji inwestycji w udzielane w Albanii pożyczki, posiadające Mintos Rating na poziomie A, należy dokonać aktualizacji swoich ustawień w Auto Invest.

1Krótka informacja Banku Światowego o Albanii

2Omówienie gospodarki Albanii

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner