Obecnie na platformie Mintos jest więcej możliwości inwestowania w pożyczki z Macedonii

Rynek Mintos właśnie się powiększył o kolejną ofertę Grupy IuteCredit, która oferuje obecnie możliwość inwestowania w udzielane przez nią pożyczki osobiste w Macedonii. Stanowią one dodatkową ofertę dostępnych już na platformie Mintos pożyczek osobistych udzielanych przez IuteCredit w Albanii, Mołdawii i Kosowie.

Grupa IuteCredit jest wiodącym pożyczkodawcą oferującym pożyczki konsumenckie na Półwyspie Bałkańskim. Od 10 lat Grupa prowadzi działalność w Mołdawii, Albanii, Macedonii oraz Kosowie. Według stanu na wrzesień 2018 roku, Grupa udzieliła pożyczek ponad 200 000 klientów, a jej portfel pożyczkowy netto wynosił 37 mln EUR. Celem działania Grupy jest stworzenie unikalnych rozwiązań w zakresie finansów osobistych dzięki ofercie, która wykracza poza oczekiwania klientów.

Średnia wartość pożyczek udzielanych przez IuteCredit w Macedonii oraz dostępnych na platformie Mintos to 300 EUR, przy okresie spłaty wynoszącym 11 miesięcy. Oczekiwana stopa zwrotu netto z inwestycji wynosi do 11%.

Aby powiązać swoje interesy z interesami inwestorów, IuteCredit zachowa 10-proc. udział  w każdej pożyczce wprowadzonej na platformę Mintos. Wszystkie pożyczki udzielane przez IuteCredit w Macedonii objęte są gwarancją wykupu, a firma zobowiązuje się przejąć zobowiązania związane z odkupieniem niespłaconych pożyczek. Ponadto, spółka macierzysta IuteCredit Europe udzieli jej korporacyjnej gwarancji, w ten sposób zabezpieczając zobowiązanie do wykupu pożyczek ustanowione przez spółkę.

Firma IuteCredit, która rozpoczęła działalność w Macedonii we wrześniu 2017 roku, podlega regulacjom Ministerstwa Finansów Macedonii. Obecnie, jest ona jednym z liderów na rynku alternatywnego finansowania w tym kraju. Od momentu założenia, udzieliła ona w Macedonii ponad 16 000 pożyczek o łącznej wartości przekraczającej 4,8 mln EUR. Na koniec września 2018 roku, jej portfel pożyczek netto udzielonych w Macedonii wynosił 1,8 mln EUR.

Firma IuteCredit dołączyła do platformy Mintos w czerwcu 2017 roku, początkowo oferując inwestycje w pożyczki osobiste udzielane w Albanii. Od tego momentu, 15 mln EUR zostało zainwestowanych w pożyczki IuteCredit udostępniane na Mintos.

Jeśli korzystasz z narzędzia Auto Invest i chcesz inwestować w pożyczki IuteCredit udzielane w Macedonii, pamiętaj o aktualizacji ustawień. Wykorzystaj tę znakomitą okazję oferowaną przez firmę pożyczkową z Macedonii do inwestowania na rynku Mintos.

 

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner