Od dziś można inwestować w pożyczki Creamfinance z Łotwy!

Creamfinance rozszerza swoją ofertę na Mintos umożliwiając inwestowanie w pożyczki krótkoterminowe i ratalne z Łotwy. Firma znalazła się na drugim miejscu prestiżowego rankingu Inc. 5000 Europe najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw. Na platformie Mintos możesz inwestować w pożyczki Creamfinance udzielane na Łotwie i uzyskać zwroty netto z inwestycji do 10%.

Firma Creamfinance, oferująca konsumenckie usługi finansowe, została założona w 2012 r. na Łotwie i od tego czasu dynamicznie się rozwija. Jej celem jest zapewnienie pożyczkobiorcom łatwego dostępu do środków finansowych, co realizuje udzielając szybkich internetowych pożyczek konsumpcyjnych w dogodny dla klienta sposób. Aby zapewnić szybką ocenę zdolności kredytowej pożyczkobiorców, Creamfinance wykorzystuje zaawansowane algorytmy scoringowe stosujące systemy samouczące się („machine-learning”), zapewniając tym samym szybszą i bardziej precyzyjną ocenę scoringową klientów, która w efekcie trwa 50 sekund od chwili złożenia wniosku. Ponadto firma stosuje indywidualne podejście do obsługi pożyczek osobistych, a jej celem jest zostanie globalnym pożyczkodawcą oferującym łatwy dostęp do usług finansowych. Dzięki tym zaletom Creamfinance zyskało zaufanie ponad 93 000 klientów z Łotwy.

– Rozwiązania Fintech diametralnie zmieniają nasze życie codzienne i środowisko biznesowe, co było widoczne zwłaszcza w ciągu ostatnich lat. Nowoczesny świat Fintech uzupełnia ofertę tradycyjnych banków i oferuje coraz szersze, a czasami bardziej zaawansowane rozwiązania finansowe, które łączą osoby z nadwyżką środków z tymi, którzy ich potrzebują. Jesteśmy przekonani, że doświadczenie posiadane przez Creamfinance Łotwa zdobyte w różnych krajach, miliony klientów i zaawansowana technologia, którą dysponujemy, stworzą wartość dodaną oraz nowe możliwości dla klientów i firm, które spotykają się na platformie Mintos będącej modelem biznesowym przyszłości dostępnym już dzisiaj – powiedziała Līga Treiliha, Prezes Creamfinance Łotwa.

Na rynku Mintos możesz inwestować w pożyczki krótkoterminowe i ratalne udzielane przez Creamfinance Łotwa w euro. Średnia wartość pożyczek wynosi 350 EUR, a okres spłaty do 14 miesięcy. Inwestorzy mogą oczekiwać średniej rocznej stopy zwrotu netto z inwestycji do 10%.

Wszystkie pożyczki Creamfinance Łotwa będą zabezpieczone gwarancją wykupu, co oznacza, że zostaną odkupione w przypadku opóźnienia spłaty o co najmniej 60 dni. Aby ściślej powiązać swoje interesy z interesami inwestorów, z każdej pożyczki dostępnej na Mintos Creamfinance zatrzyma 5 procent.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wartość portfela pożyczkowego netto Grupy Creamfinance wynosiła powyżej 40 mln EUR, a roczne przychody osiągnęły kwotę 44 mln EUR. Od 2012 r. do końca 2017 r. Grupa Creamfinance udzieliła pożyczek na łączną kwotę ponad 400 mln EUR.

Grupa Creamfinance poinformowała ostatnio, że jej główny inwestor strategiczny – Capitec Bank – zwiększył poziom zaangażowania w spółkę. Zgodnie z postanowieniami wstępnej umowy inwestycyjnej z marca 2017 r. Capitec Bank miał nabyć w trzech transzach 40% udziałów w Creamfinance Group o łącznej wartości 21 mln EUR. Pierwszą transzę (6,7 mln EUR) wpłacono w marcu 2017 r. W rezultacie osiągnięcia przez Creamfinance wyników finansowych ustalonych w 2017 roku, spółka otrzymała drugą transzę w postaci kolejnych wpłat w czerwcu i wrześniu 2018 w wysokości 3 mln EUR każda. Zwiększone zaangażowanie tak dużego gracza potwierdza reputację Creamfinance jako wiarygodnej firmy pożyczkowej obecnej na platformie Mintos.

Obecnie Creamfinance prowadzi działalność w siedmiu krajach – na Łotwie, w Polsce, Czechach, Gruzji, Danii, Hiszpanii i Meksyku – natomiast całe zaplecze IT mieści się w Austrii.

Aby zainwestować w pożyczki udzielane przez Creamfinance, wystarczy zainwestować w pożyczki udzielane Creamfinance przez Mintos Finance, których spłaty zależą od płatności dokonywanych przez pożyczkobiorcę Creamfinance. Każda pożyczka udzielona Creamfinance przez Mintos Finance będzie powiązana z odnośną pożyczką udzieloną przez Creamfinance ostatecznemu pożyczkobiorcy. Firma Mintos Finance jest spółką należącą do grupy Mintos. Szczegółowy opis nowej struktury inwestycyjnej jest dostępny w umowie pożyczkowej Mintos Finance oraz w umowie cesji.

Nie strać tej doskonałej okazji i zainwestuj w pożyczki krótkoterminowe i ratalne udzielna przez Creamfinance Łotwa. Jeżeli do inwestowania na platformie Mintos korzystasz z narzędzia Auto Invest, pamiętaj o aktualizacji ustawień.

 

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner