Par aizdevēju darbības apturēšanu Mintos Otrreizējā tirgū

Apturot konkrēta aizdevēja darbību Otrreizējā tirgū, mūsu mērķis ir aizsargāt Mintos investorus no neinformētu investīciju lēmumu pieņemšanas. Mēs esam saņēmuši daudz jautājumu par apturēšanu un vēlamies atbildēt uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem šajā bloga rakstā.

Kā darbojas apturēšana?

Apturēšana notiek, kad Mintos iejaucas tirgū, lai pārtrauktu investīciju veikšanu, līdz ar bažām par aizdevēja darbību. Pēc apturēšanas jaunas investīcijas nevar tikt veiktas, kamēr apturēšana nav atkal atcelta.

Kāpēc mēs apturam aizdevējus Otrreizējā tirgū?

Mēs varam iegūt informāciju, kas apdraud aizdevēja spēju vai vēlmi ievērot tā saistības, nododot no aizņēmējiem saņemtos maksājumus investoriem un/vai izpildot atpirkšanas garantijas nosacījumus. Apturot kādu konkrētu aizdevēju no Otrreizējā tirgus, mēs vēlamies aizsargāt investoru intereses, novēršot jaunas investīcijas aizdevēja izsniegtajos aizdevumos, jo pastāv lielāka iespējamība, ka tā varētu rasties zaudējumi.

Kāda negatīva informācija ir pieejama un vēl nav pieejama sabiedrībai?

– Plašākai sabiedrībai pieejama negatīva informācija – šāda negatīva informācija publiski pieejamās ziņu lapās, kas ir nonākusi Mintos uzmanības lokā, ievērojami mazina aizdevēja spēju vai vēlmi pildīt savas saistības pret investoriem. Šajā gadījumā apturēšana kalpo par līdzekli, lai informētu visus investorus, kuri varētu nezināt šo informāciju, un neļautu mazāk informētajiem investoriem veikt turpmākus ieguldījumus šī aizdevēja izsniegtajos aizdevumos. Šādas informācijas piemērs ir paziņojums par aizdevēja licences anulēšanu.

– Negatīva informācija, kas plašākai sabiedrībai vēl nav pieejama, – informācija, ko mēs redzam savā monitoringā, pārrunās ar aizdevējiem un citos iekšējos riska mazināšanas līdzekļos, piemēram, secinājumus, kurus mēs izdarām aizdevēja riska novērtējumā, pamatojoties uz kuru Mintos ir nolēmis veikt pasākumus (esošā maksājumu grafika vai juridiskās darbības pārstrukturēšana) pret aizdevēju, kas uzrādījis būtiskus negatīvus signālus Mintos par tā spēju vai gatavību pildīt savas saistības.

Kad ir iespējama apturēšanas atcelšana?

Otrreizējā tirgus apturēšanu var atcelt, ja redzam, ka sākotnēji identificētā situācija, ko izcēla publiska vai nepubliska informācija, nedod šaubas par iespējamu saistību izpildi vai ir tikusi atrisināta tādā veidā, ka ir pamatoti gaidīt, ka aizdevējs veiks turpmākos maksājumus pilnā apmērā. Gadījumos, kad kreditēšanas uzņēmums iepriekš bija pārtraucis maksājumus, mums jāredz, ka šādi maksājumi ir atsākti.

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner