Parādzīmju ieviešana Mintos platformā 25. maijā!

Ar prieku paziņojam, ka 2022. gada 25. maijā Mintos platformā tiks ieviestas parādzīmes!

Gatavojoties šim notikumam, esam apkopojuši svarīgāko informāciju par pāreju no pašreizējās investēšanas kārtības uz investēšanu parādzīmēs.

Svarīgākie punkti:

  • Mintos kā licencēta ieguldījumu brokeru sabiedrība izveidoja finanšu instrumentus parādzīmes, kas investoriem ļaus investēt aizdevumos pilnībā regulētā vidē.
  • Galvenie ieguvumi investoriem ir investoru aktīvu aizsardzība, investoru aizsardzības sistēma, piemērots un atbilstošs produktu piedāvājums un lielāka pārredzamība.
  • maijā Mintos platformā tiks ieviestas pirmās parādzīmes, tādējādi aizsākot pārejas periodu.
  • Līdz 30. jūnijam investori varēs iegādāties gan prasības, izmantojot cesijas līgumus (pašreizējā kārtība), gan parādzīmes. No 1. jūlija mēs pāriesim tikai uz parādzīmēm.
  • Veids, kā investori investē Mintos platformā, lielākoties paliks nemainīgs, izņemot dažas nianses.

Bruģējam ceļu investēšanai aizdevumos regulētā vidē

Pagājušajā gadā Mintos kļuva par licencētu ieguldījumu brokeru sabiedrību, un mēs izveidojām parādzīmes – regulētus finanšu instrumentus. Parādzīmes ļauj investoriem investēt aizdevumos pilnībā regulētā vidē ar lielāku investoru aizsardzību un pārredzamību.

Esam strādājuši pie vairāku pamatprospektu iesniegšanas apstiprināšanai Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (FKTK). Pirmie no tiem ir apstiprināti, un mēs esam gatavi parādzīmju ieviešanai!

Ja gribi uzzināt vairāk par parādzīmēm, iesakām izlasīt mūsu iepriekšējo parādzīmju pārskatu vai biežāk uzdotos jautājumus par parādzīmēm.

Pāreja no prasībām uz parādzīmēm

Šobrīd investori Mintos platformā var investēt aizdevumos, iegādājoties prasības, izmantojot cesijas līgumus. Savukārt, izmantojot parādzīmes, investori varēs iegādāties ar aizdevumiem nodrošinātus vērtspapīrus, tādējādi investīcijas aizdevumos tiks pielīdzinātas tradicionālo finanšu tirgu standartiem.

No 25. maija Mintos platformā būs pieejamas pirmās parādzīmes, tādējādi aizsākot pārejas periodu, kurā pakāpeniski tiks pārtraukta prasību iegāde.

Līdz 30. jūnijam investori varēs iegādāties gan prasības, gan parādzīmes, bet no 1. jūlija investori varēs investēt tikai parādzīmēs.

Lūdzu, ņem vērā, ka visas investīcijas, kas veiktas, iegādājoties prasības līdz 30. jūnijam, paliks nemainīgas un darbosies kā parasti līdz brīdim, kad būs atmaksāti attiecīgie aizdevumi.

Galvenās priekšrocības Mintos investoriem

Pēc parādzīmju ieviešanas nozīmīgākās izmaiņas, ar ko saskarsies investori, būs papildu investoru aizsardzības un pārredzamības līmeņi.

Investoru aktīvu aizsardzība saskaņā ar MiFID II

Atbilstoši MiFID II prasībām Mintos ir pienākums turēt visas parādzīmes un investoru līdzekļus atsevišķi no saviem līdzekļiem. Šīs prasības aizsargā investorus, nodrošinot, ka Mintos veic precīzu uzskaiti un uztur kontus, kas nošķir visas parādzīmes un investoru līdzekļus no visiem Mintos īpašumā esošajiem aktīviem. Tā ietvaros Mintos regulāri saskaņo savus iekšējos uzskaites datus un kontus un veic pasākumus, lai nodrošinātu atbilstošas organizatoriskās prasības, kas mazina zaudējumu risku investoriem.

Lasi mūsu iepriekšējo bloga ierakstu, lai uzzinātu vairāk.

Parādzīmju un investoru līdzekļu aizsardzība saskaņā ar investoru aizsardzības sistēmu

Mintos kā licencēta ieguldījumu brokeru sabiedrība ir valsts ieguldītāju kompensācijas sistēmas dalībnieks. Saskaņā ar direktīvu 97/9/EK izveidotā sistēma aizsargā investorus, nodrošinot kompensāciju gadījumā, ja Mintos investoriem neatgriež finanšu instrumentus (šajā gadījumā – parādzīmes) vai investoru līdzekļus. Sistēma attiecas uz situācijām, kas parasti rodas darbības kļūdu dēļ, piemēram, ja Mintos ir iesaistīts krāpšanā vai administratīvā pārkāpumā, vai ja Mintos pārtrauc darbību.

Maksimālā kompensācija, ko investors var pieprasīt saskaņā ar ieguldītāju kompensācijas sistēmu, ir 90% no neto zaudējumiem, bet ne vairāk kā 20 000 eiro.

Svarīgi, ka sistēma neaizsargā pret investīciju risku, piemēram, sliktiem pamatā esošo aizdevumu rezultātiem, aizņēmēja saistību neizpildi vai kreditēšanas uzņēmuma saistību neizpildi.

Plašāku informāciju par to skati mūsu lapā par investoru aizsardzību.

Piemērots un atbilstošs investīciju produktu piedāvājums

Regulējuma ietvaros Mintos platformai visiem investoriem ir jālūdz aizpildīt novērtējumu, lai noskaidrotu, cik piemēroti un atbilstoši viņiem ir Mintos investīciju piedāvājumi.

Pēc parādzīmju ieviešanas 25. maijā mums ir jāpiedāvā investēšanas veidi, kas, pamatojoties uz novērtējumā sniegtajām atbildēm, uzskatāmi par individuālajam investoram piemērotiem un atbilstošiem. Tas nodrošina, ka investori neuzņemas pārmērīgu risku, jo investīciju veikšana Mintos platformā ir saistīta ar risku. Tāpēc, piemēram, investoriem, kas vēlas tikai saglabāt kapitālu, mūsu piedāvājums netiks uzskatīts par piemērotu.

Papildus tam spēkā stāsies arī atbildīgas investēšanas prasība. Pamatojoties uz investora apstākļiem, viņš, izmantojot automatizētās stratēģijas, varēs investēt līdz noteiktai summai, lai pasargātu no pārmērīga riska.

Ja uzksati, ka tava situācija kopš pēdējās novērtējuma veikšanas ir mainījusies, tu savas atbildes vari jebkurā brīdī atjaunināt, dodoties uz sava profila sadaļu Piemērotība un atbilstība.

Lielāka pārredzamība investoriem

Investoriem būs pieejami padziļināti prospekti un “Galīgo noteikumu” dokumenti, kuros ietverta informācija par parādzīmēm.

Mintos parādzīmju pamatprospekta, kas sagatavots saskaņā ar Prospektu regulu un apstiprināts FKTK, mērķis ir palīdzēt investoriem pieņemt pārdomātus investīciju lēmumus. Tajā sniegta informācija par riska faktoriem, vispārīga informācija par pamatā esošajiem aizdevumiem, kreditēšanas uzņēmumu, Mintos un vispārīga informācija par darījumiem. Informācija, kas nav iekļauta Mintos parādzīmju pamatprospektā, bet ko pieprasa Prospektu regula, ir sniegta Galīgajos noteikumos, piemēram, sīkāka informācija par pamatā esošajiem aizdevumiem (piemēram, valūta un aizdevuma nosacījumi).

Galīgajos noteikumos ir iekļauts arī unikāls starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs (ISIN), ko sniedz Nasdaq CSD SE reģionālais centrālais vērtspapīru depozitārijs. ISIN kodi ir vispopulārākais globālais vērtspapīru identifikators, kas palīdz radīt skaidrību un precizitāti, veicot tirdzniecību, klīringu un norēķinus par investīcijām vērtspapīros.

Šobrīd apstiprinātie pamatprospekti jau ir pieejami apskatei FKTK tīmekļa vietnē.

Cita svarīga informācija

Izmaiņas otrreizējā tirgū

Līdz 30. jūnijam investori tāpat kā līdz šim var pirkt un pārdot investīcijas, kas veiktas, izmantojot prasības, otrreizējā tirgū. Pēc tam, sākot ar 1. jūliju, investori varēs pirkt un pārdot tikai parādzīmes, jo saskaņā ar regulatīvajām prasībām mēs otrreizējā tirgū drīkstēsim apstrādāt tikai darījumus ar regulētiem finanšu instrumentiem.

Tas nozīmē, ka no 1. jūlija investori otrreizējā tirgū nevarēs pirkt vai pārdot investīcijas, kas veiktas, izmantojot prasības. Tāpēc investoriem būs jāglabā investīcija līdz tās termiņa beigām, gaidot attiecīgā aizdevuma termiņa beigas.

Naudas izmaksa no Mintos stratēģijām joprojām ir pieejama

Arī pēc 1. jūlija investori joprojām varēs izmaksāt jebkuras ar Mintos stratēģijām (piemēram, konservatīvo stratēģiju) veiktās investīcijas, izmantojot prasības. Kā parasti, naudas izmaksa ir atkarīga no citu investoru pieprasījuma attiecīgajā brīdī un pašreizējiem tirgus apstākļiem.

Nodokļa ieturējums par investīcijām parādzīmēs

Kad privātpersonas investē parādzīmēs, mums saskaņā ar likumu ir jāatskaita ieturējuma nodoklis no viņu ienākumiem atkarībā no viņu nodokļu rezidences valsts. Svarīgi, ka investoriem ir tiesības uz nodokļu dubultās uzlikšanas atvieglojumiem saskaņā ar nodokļu dubultās uzlikšanas līgumiem.

Lai gan ienākuma nodoklis katrā valstī ir atšķirīgs, mēs neparedzam, ka ieturējuma nodoklis būs lielāks nekā ienākuma nodoklis, ko privātpersonas pašlaik maksā par ienākumiem no investīcijām, kas veiktas, izmantojot prasības. Sīkāku informāciju par nodokļu ieturējumu mēs sniegsim parādzīmju ieviešanas dienā.

Vairāk informācijas jau drīzumā!

Tuvojoties parādzīmju ieviešanas dienai, mēs sniegsim arī padziļinātu ieskatu par parādzīmēm un atbildēsim uz visiem jautājumiem, kas investoriem varētu par tām rasties. Tāpēc aicinām uzdot savus jautājumus.

Ņemot vērā jūsu jautājumus, mēs sagatavosim īpašu “Mintos investoru jautājumi un atbildes: Parunāsim par parādzīmēm” rakstu, kurā sniegsim atbildes uz jautājumiem, par kuriem norādītajā saitē būs balsots visvairāk.

Gaidīsim tavu viedokli!

Gribi uzzināt vairāk par parādzīmēm?

Neviens jautājums nepaliek bez atbildes! Ja tu tikai sāc iepazīt parādzīmes, iesakām izlasīt obligāto informāciju. Tu vari arī uzzināt, kā parādzīmes tiek izveidotas, un apskatīt Mintos parādzīmju pamatprospektu sniegtās pārskatāmības priekšrocības. Mintos investoru jautājumu un atbilžu sadaļā tu vari uzzināt par pārejas periodu no prasībām uz parādzīmēm, padziļināti iepazīsties ar nodokļu sistēmu, iepazīties ar izmaiņām otrreizējā tirgū un citiem vispārīgiem investoru jautājumiem. Savukārt informāciju par visu pārējo tu atradīsi mūsu īpašajā parādzīmju  palīdzības lapā.

Vai tevi interesē vēl kas cits? Aicinām uzdot savus jautājumus Mintos kopienas parādzīmju sadaļā.

Jaunākās ziņas

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner