Pēc obligāciju emisijas Mogo atpirks daļu no saviem aizdevumiem Mintos

Pēc veiksmīgas obligāciju emisijas 50 miljonu eiro apmērā nodrošinātu auto kredītu aizdevējs Mogo refinansēs savus esošos finansējuma avotus. Līdzās citiem tas ietvers arī aizdevumus, kurus finansē investori Mintos aizdevumu tirgū.

No 2018. gada 13. jūlija Mogo daļēji atpirks aizdevumus no Mintos investoriem, izmantojot savu cesijas līgumā noteikto pirkšanas iespēju. Jūlijā Mogo plāno pakāpeniski atpirkt aizdevumus neto kopsummā līdz 16 miljoniem eiro, kuri ir izsniegti aizņēmējiem Bulgārijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā un Rumānijā un kuri ir finansēti caur Mintos. Konkrētāk, Mogo plāno atpirkt:

Bulgārijā izsniegtus aizdevumus aptuveni 1,1 milj. EUR apmērā;

Igaunijā izsniegtus aizdevumus aptuveni 4,1 milj. EUR apmērā;

Latvijā izsniegtus aizdevumus aptuveni 5,1 milj. EUR apmērā;

Lietuvā izsniegtus aizdevumus aptuveni 4,0 milj. EUR apmērā;

Polijā izsniegtus aizdevumus aptuveni 0,5 milj. EUR apmērā;

Rumānijā izsniegtus aizdevumus aptuveni 1,1 milj. EUR apmērā.

Mogo no investoriem atpirks gan saistības pildošus, gan nepildošus aizdevumus. Atpirkto aizdevumu klāsts atspoguļos visu Mogo izsniegto aizdevumu klāstu, un patlaban Mintos aizdevumu tirgū neatmaksātajiem aizdevumiem procentu likmju un termiņu parametri būs tādi paši kā attiecīgajā valstī.

Daži no aspektiem, kas nosaka procentu likmi, ar kādu aizdevumi tiek piedāvāti investoriem Mintos aizdevumu tirgū, ir aizdevumu atmaksas disciplīna un kvalitāte, kā arī aizdevumu izsniedzēja finansiālā stabilitāte un lielums. Pēc obligāciju emisijas Mogo grupa ir vēl vairāk diversificējusi savus finansējuma avotus un samazinājusi vidējās svērtās finansējuma izmaksas, tādējādi nostiprinot savu finansiālo stāvokli.

Līdz ar to Mogo samazinās procentu likmi, ar kuru tas pārdod aizdevumus investoriem Mintos aizdevumu tirgū. Neto gada peļņa Mogo aizdevumiem būs līdz 11%. Tas atspoguļo Mogo kā aizdevumu izsniedzēja un apkalpotāja samazināto riska profilu, vienlaikus investoriem sniedzot plašas iespējas gūt pievilcīgu riskam atbilstošu peļņu.

Mintos piedāvā elastīgu un mērogojamu finansēšanas modeli, un Mogo turpinās finansēt nozīmīgu daļu no tā aizdevumiem caur Mintos. Uzņēmums turpinās investīcijām piedāvāt aizdevumus gan patlaban aizdevumu tirgū pieejamajās, gan jaunās valstīs. Papildus jaunu aizdevumu izvietošanai, Mogo plāno atpirkt daļu no augstāk minētajās valstīs izsniegtajiem aizdevumiem, kuri patlaban Mintos aizdevumu tirgū ir neatmaksāti, un izvietot tos ar zemākām procentu likmēm.

Mogo patlaban darbojas Albānijā, Baltkrievijā, Bulgārijā, Igaunijā, Gruzijā, Latvijā, Lietuvā, Moldovā, Polijā un Rumānijā. 2018. gada 30. jūnijā Mintos aizdevumu tirgū esošie neatmaksātie Mogo izsniegtie aizdevumi sastādīja 85 milj. EUR, savukārt Mogo grupas kopējais neto aizdevumu portfelis sasniedza 120 milj. EUR.

Pievērs uzmanību! Lūdzu, ņem vērā – ja Tu Mintos otrreizējā tirgū iegādājies Mogo izsniegtus aizdevumus, tie drīzumā var tikt atpirkti, un Tu riskē ar samaksātās prēmijas zaudēšanu.

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner