Pierwotni pożyczkodawcy: Wywiad z Aasa

Założona w 2010 r. Grupa Aasa oferuje pożyczki osobiste w Finlandii, Polsce i Szwecji. Grupa jest jednym z trzech głównych pożyczkodawców na polskim rynku i jednym z pięciu największych graczy w Finlandii. Wartości Aasa to odpowiedzialne udzielanie pożyczek, innowacja i różnorodność. Grupa niedawno podpisała Kartę Różnorodności, która promuje kulturową, etniczną i społeczną różnorodność w miejscu pracy.Pod względem wielkości operacji Aasa to największy pierwotny pożyczkodawca na rynku Mintos – obecnie oferuje możliwość inwestycji w pożyczki z Polski i Szwecji. Spotykamy się z Meliiną Räty, CSO odpowiedzialną na ekspansję Grupy Aasa na nowe rynku, w tym spółki Aasa Kredit Svenska AB, oraz z, aby omówić plany grupy oraz przybliżyć inwestorom z Mintos działalność Aasa.

Meliiną Räty, CSO odpowiedzialną na ekspansję Grupy Aasa na nowe rynku, w tym spółki Aasa Kredit Svenska AB
Ovaisem Siddiquim, CEO Aasa Polska

Na początek proszę opowiedzieć nam o Aasa?

Meliina Räty, CSO, Aasa Kredit Svenska AB: Model biznesowy Aasa jest ugruntowany i sprawdzony na różnych rynkach. Koncentrujemy się na szybkiej obsłudze klienta oraz prostych i transparentnych warunkach. Dzięki naszej w pełni zautomatyzowanej platformie pożyczkowej oraz znajomości procesów i analiz predykcyjnych możemy zaoferować wsparcie finansowe i pomoc w przypadkach, gdy banki nie są wystarczająco szybkie lub elastyczne.

Ovais Siddiqui, CEO Aasa Polska: Chciałbym dodać, że odpowiedzialność jest podstawą naszej działalności biznesowej. W Aasa dokładamy wszelkich starań, aby nasz model biznesowy był transparentny, szybki, prosty i bezpieczny. Kluczowe znaczenie ma dla nas zapewnienie profesjonalnej pomocy finansowej naszym klientom oraz korzyści naszym inwestorom przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów etycznych.

Dlaczego inwestorzy powinni inwestować w pożyczki Aasa na platformie Mintos?

Meliina Räty: Aasa prowadzi działalność od 2010 r.i uzyskała wsparcie finansowe od właściciela jednego z największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce w formie bezpiecznej i etycznej inwestycji. Grupa Aasa jest również finansowana przez liczne organizacje, takie jak bank Santander, i nie polega w pełni na jednym źródle kapitału. Zapewnia to bezpieczeństwo w przypadku zmian popytu oraz stabilność operacji biznesowych.

Ponadto wciąż jesteśmy jedynym pierwotnym pożyczkodawcą, który oferuje na rynku Mintos możliwość inwestycji w koronie szwedzkiej (SEK). Osoby, które korzystają z narzędzia Auto Invest i chcą inwestować w pożyczki Aasa ze Szwecji w SEK, mogą zaktualizować swoje ustawienia.

Jakie korzyści niesie ze sobą inwestowanie w długoterminowe pożyczki Aasa?

Meliina Räty: Aby zapewnić klientom konkurencyjną ofertę, Aasa powoli kieruje się ku  wyższym kwotom i dłuższym okresom spłaty. Pomaga nam to uzyskać dostęp do większej liczby klientów oraz zapewnić lepszą obsługę naszym pożyczkobiorcom. Inwestorzy na rynku Mintos mogą także skorzystać z większej dostępności naszych stabilniejszych długoterminowych pożyczek dobrej jakości. Ponieważ na wszystkich naszych rynkach dostrzegamy zainteresowanie wyższymi kwotami i mniejszymi ratami rozłożonymi w dłuższym czasie, musimy znaleźć równowagę między atrakcyjną i konkurencyjną ofertą dla konsumentów a preferencjami inwestorów.

Czy planują Państwo zwiększyć działalność na swoich obecnych rynkach?

Meliina Räty: Po początkowej fazie wejścia na rynek szwedzki, na którym koncentrujemy się na budowie niezawodnego i dokładnego modelu scoringowego, jesteśmy gotowi na zwiększenie operacji. W 2018 r. planujemy dziesięciokrotny wzrost; chcemy zwiększyć wolumen udzielanych pożyczek poprzez rozszerzenie kanałów sprzedaży i optymalizację obecnych kanałów sprzedaży oraz zapewnić lepszą obsługę klienta, aby od samego początku uzyskać wysoki wskaźnik stałych pożyczkobiorców. Nadal będziemy oferować szybkie, łatwo dostępne i transparentne produkty na konkurencyjnych warunkach. Chcemy zyskać dużą rozpoznawalność i być postrzegani w Szwecji jako zaufana pozabankowa instytucja finansowa.

Ovais Siddiqui, CEO Aasa Polska: Planujemy osiągnąć zyskowny wzrost w tym roku. Naszym celem jest pozyskanie do końca grudnia 100 000 aktywnych klientów oraz osiągnięcie przychodów na poziomie 61 mln euro i portfela pożyczek o wartości 102,8 mln euro z udzielonymi pożyczkami na kwotę 137,6 mln euro. Osiągniemy to dzięki skuteczniejszej analizie naszej bazy wniosków, dalszemu rozwojowi procedur oceny zdolności kredytowej oraz bardziej szczegółowej segmentacji produktów według profilów ryzyka klienta. Ponadto od maja rozszerzymy naszą ofertę pożyczek dla MSP i pożyczek osobistych o produkty, które łączą doskonałą cenę, okres spłaty i wartość.

Czy Aasa planuje ekspansją na nowe rynki?

Meliina Räty: Tak, Grupa Aasa zamierza wejść na nowe rynki. W grudniu 2017 r. nasz rumuński podmiot Aasa Finance IFN SA uzyskał zezwolenie i został zarejestrowany przez Narodowy Bank Rumunii wobec czego w drugiej połowie 2018 r. planujemy rozpocząć tam nasze operacje. Jesteśmy także w trakcie analizowania kilku innych rynków i mogę obiecać, powiadomimy inwestorów z Mintos o postępach w tym kierunku.

Jakie wyniki osiągnęła Aasa w 2018 r.?

Meliina Räty: W pierwszym kwartale 2018 r. Aasa Kredit Svenska AB wciąż udoskonalała swoje modele scoringowe. Mimo tego udzieliliśmy pożyczek na łączną kwotę 2,1 mln euro i zwiększyliśmy bazę aktywnych klientów o 15%, co pozwoliło osiągnąć wynik 4600 pożyczkobiorców i portfel pożyczkowy o wartości 5,6 mln euro. Obecnie, gdy model scoringowy jest już opracowany, jesteśmy gotowi na dalsze wzrosty poprzez nowe kanały sprzedaży przy jednoczesnym udoskonalaniu obecnych.

Ovais Siddiqui: W pierwszym kwartale 2018 r. Aasa Polska umocniła pozycję lidera na polskim rynku. W marcu udzieliliśmy pożyczek na rekordową łączną kwotę 12,5 mln euro (od początku roku – 30,4 mln euro; przekroczenie budżetu o 7%), a liczba aktywnych klientów wyniosła 82 000. W Polsce popyt na pożyczki wciąż jest bardzo duży. Osiągnęliśmy duży wzrost w sprzedaży off-line poprzez wzmocnienie relacji z pośrednikami. Liczba klientów z kanałów on-line także rośnie. Nasze plany w tym obszarze obejmują zaoferowanie dodatkowej wartości i dotarcie do kolejnych pożyczkobiorców.

Liczba wniosków w ujęciu rok do roku potroiła się do niemal 300 000. W roku 2018 będziemy rozwijać i wprowadzać nasze platformy internetowe oraz nowoczesne, zorientowane na klienta rozwiązania FinTech, aby jeszcze bardziej wykorzystać potencjał tego kanału. Wierzę, że ten rok będzie dla nas wyjątkowy i rekordowy. Z przyjemnością przekażę nasze wyniki za kolejne kwartały.

Oddziały Aasa z Polski, Estonii i Szwecji niedawno podpisały Kartę Różnorodności. Promuje ona kulturową, etniczną i społeczną różnorodność w miejscu pracy. Jakimi innymi inicjatywami mogą się Państwo pochwalić?

Ovais Siddiqui: Chcąc wesprzeć tę ideę i pokazać, że różnorodność nas rozwija, przygotowaliśmy nagranie z pracownikami Aasa z różnych krajów i kultur. Tutaj można je obejrzeć. Ponadto w ostatnim kwartale oficjalnie zostaliśmy członkiem Forum Odpowiedzialnego Biznesu w Polsce, co pomoże nam rozpowszechniać i rozwijać nasze programy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) wśród najbardziej wpływowych i odpowiedzialnych firm na polskim i międzynarodowym rynku. Mamy zamiar także wznowić niezwykle skuteczny program CSR – Aasy Netu 2017 (Asy internetu), aby edukować szeroką część społeczeństwa na temat korzyści cyfrowego świata i możliwości udoskonalenia życia.

W jaki sposób regulowana jest działalność Aasa?

Meliina Räty: Aasa Kredit Svenska AB podlega Szwedzkiemu Organowi Nadzoru Finansowego (SFSA). W lutym 2017 r. uzyskaliśmy pozwolenie i w maju tego samego roku rozpoczęliśmy działalność. Ponadto Szwedzka Agencja Ochrony Konsumentów również wydaje ogólne wytyczne dotyczące kredytów konsumpcyjnych. W Aasa dokładany wszelkich starań, aby być odpowiedzialnym pożyczkodawcą na wszystkich rynkach oraz prowadzić działalność w etyczny i transparentny sposób.

Ovais Siddiqui: Działalność Aasa Polska jest regulowana obowiązującą w Polsce Ustawą o kredycie konsumenckim, rozporządzeniem w sprawie opłat, wymogami dotyczącymi kapitału zakładowego i zasadami rejestracji w KNF z marca 2016 r.

Nasze operacje monitoruje także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznik Finansowy. Popieramy regulację rynku i przestrzegamy obowiązujących przepisów, zwłaszcza tych w zakresie opłat. Wierzymy, że obecne prawo pomaga zachować stabilne i bezpieczne środowisko dla naszych klientów i równowagę w branży pożyczek pozabankowych w Polsce.

Jakie stopy oprocentowania naliczają Państwo pożyczkobiorcom?

Meliina Räty: W Szwecji obecnie udzielany pożyczek z RRSO między 35 a 46%.

Ovais Siddiqui: W związku z różnicami w strukturze kosztów i bazie klientów średnia RRSO w Polsce wynosi 73,6%.

Dlaczego stopy oprocentowania dla inwestorów z rynku Mintos uległy obniżeniu? Jakie są przyszłe trendy i przewidywania w tej kwestii?

Meliina Räty: Aasa dokłada wszelkich starań, aby nieustannie doskonalić swoją ofertę dla klientów i zachować konkurencyjność. W tym celu jesteśmy zmuszeni obniżać koszty finansowania. Ponadto po osiągnięciu pewnego poziomu renomy zmniejszenie oprocentowania dla inwestorów jest naturalnym krokiem.

Ovais Siddiqui: Aasa Polska została jednym z największych pożyczkodawców w naszym sektorze w Polsce. Bezpieczeństwo i wiarygodność firmy zainteresowały znaczącą liczbę inwestorów, w tym prywatnego kapitału i banków. W rezultacie nieustannie działamy w kierunku obniżenia kosztów finansowania, co, mamy nadzieję, pozwoli zaoferować naszym klientom jeszcze lepsze warunki pożyczek oraz zapewnić znaczną przewagę nad konkurencją, co zwiększy naszą stabilność.

Jak oceniają Państwo kierunek rozwoju rynku pożyczek konsumpcyjnych?

Meliina Räty: Zauważamy odejście firm od wysokich RRSO w przypadku pożyczek krótkoterminowych. W efekcie ci pożyczkodawcy muszą lepiej oceniać klientów, aby mogli im zaoferować mniej ryzykowne pożyczki długoterminowe o niższej RRSO. Sądzę, że według państwowych organów regulacyjnych i władz czas tzw. chwilówek o wysokich RRSO minął, a pożyczkodawcy muszą uzyskać dostęp do większej ilości danych, aby mogli podejmować lepsze decyzje.

Ovais Siddiqui: Udoskonalenie punktów danych i informacji kredytowych umożliwiło udzielanie pożyczek w wyższej kwocie i o dłuższym okresie spłaty. Wierzymy, że trend ten wkrótce wyhamuje, gdy osiągniemy równowagę między podażą i popytem. Dalszy rozwój będzie oznaczał użycie tych wzbogaconych danych do zaoferowania pożyczek klientom, których w obecnej sytuacji byśmy odrzucili z powodu niewystarczających informacji. Umożliwi nam to zdobycie większego udział na rynku pożyczkowym w Polsce.

Gdzie widzą Państwo firmę Aasa za pięć lat?

Meliina Räty: Pięć lat to bardzo długi okres w sektorze FinTech, zatem trudno mi przewidzieć nasz rozwój w tej perspektywie. Naszym średnioterminowym celem jest osiągniecie portfela pożyczek o wartości 1 miliarda euro, zatem do tego czasu zrealizujemy to zamierzenie. Sądzę, że Aasa będzie jedynym z głównych pożyczkodawców na większości ważnych rynków europejskich i co najmniej na kilku poza Europą.

Ovais Siddiqui: Aasa Polska to zdecydowanie największy pożyczkodawca w naszym sektorze. Nasz cel to najniższe opłaty i największy zasięg (pod względem zróżnicowania i bazy klientów) oraz najszerszy wachlarz spersonalizowanych produktów. W Polsce zamierzamy pozyskać 250 000 klientów.

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner