Pierwotni pożyczkodawcy: Wywiad z Aforti Finance

Aforti Finance S.A. dołączyła do rynku Mintos w marcu 2016 r. i oferuje możliwość inwestycji w euro (EUR) i złotym polskim (PLN) w pożyczki z Polski. Od tego czasu w pożyczki spółki zainwestowano około 7 mln euro. Firma wchodzi w skład Grupy Aforti, która niedawno ogłosiła plany dynamicznego rozwoju i przeniesienia swoich operacji na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie do końca 2018 r. lub początku 2019 r. Z tej okazji zaprosiliśmy panią Katarzynę Wieczorek, Dyrektor Zarządzającą Sprzedażą, oraz pana Piotra Zielińskiego, Dyrektora Działu Analizy i Ryzyka Kredytowego, z Aforti Finance, aby opowiedzieli nam o firmie i jej planach na przyszłość.

1. Proszę opowiedzieć nam o Aforti. Czym zajmuje się firma?

Katarzyna Wieczorek: Aforti Finance S.A. specjalizuje się w udzielaniu pożyczek pozabankowych mikrofirmom oraz małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP). Nasze produkty kierujemy głównie do osób, które mają utrudniony dostęp do finansowania prowadzonej działalności z uwagi na restrykcyjne wymogi prawa bankowego w Polsce. Dzięki unikatowemu i szybkiemu systemowi oceny klienta umożliwiamy pożyczkobiorcom łatwe uzyskanie środków.

Nasze usługi kierujemy zarówno do małych przedsiębiorstw, które rozpoczynają gromadzenie kapitału, jak i do doświadczonych firm o ustalonej pozycji na rynku. Ponadto oferujemy wsparcie finansowe dla mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które szukają optymalnych form finansowania własnej działalności i planów rozwoju.

2. Jak wygląda proces udzielania pożyczek?

Katarzyna Wieczorek: Proces ten jest bardzo prosty i można go opisać w kilku punktach. Najpierw pożyczkobiorca składa wniosek. Następnie sprawdzamy, czy dokumenty są kompletne i wysyłamy je do analizy. Jeżeli wniosek zostanie zatwierdzony, sporządzamy umowę, którą przesyłamy klientowi do akceptacji. Ostatni etap to oczywiście dostarczenie klientowi umowy do rąk własnych w celu jej podpisania. Po dopełnieniu tej formalności szybko wypłacamy środki na konto klientów. Jak widać proces jest szybki, wygodny i transparentny.

3. Jakich pożyczek najczęściej udziela Aforti?

Katarzyna Wieczorek: Na podstawie danych z 2017 r. średnia wartość pożyczki wynosiła 78 000 PLN. Nasi klienci zazwyczaj decydują się na 16-miesięczny okres spłaty. Oferujemy kilka rodzajów pożyczek, które można dopasować do indywidualnych potrzeb. Nasz najnowszy produkt – Pożyczka Gold – pozwolił nam zdobyć prestiżową nagrodę Laur Eksperta. Jest to wyróżnienie przyznawane w Polsce najlepszym produktom, markom i usługom na rynku. Maksymalna wartość tej pożyczki wynosi 150 000 PLN, a okres spłaty – 36 miesięcy. Jest ona przeznaczona dla jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych​ i firm z sektora MŚP.

4. Jakie mają Państwo plany rozwoju w Polsce?

Katarzyna Wieczorek: Obecnie oferujemy pożyczki w licznych oddziałach na terenie Polski. Skupiamy się na rozbudowie naszej sieci, tak byśmy byli obecni w każdym dużym mieście w kraju. Ponadto chcemy do minimum ograniczyć czas składania wniosków. Planujemy osiągnąć to dzięki nowemu systemowi, który obecnie tworzymy. Pozwoli on naszym klientom na złożenie wniosku w internecie i zlikwiduje konieczność wypełniania papierowych dokumentów. Po wdrożeniu systemu nasi klienci będą mogli ubiegać się o pożyczkę telefonicznie lub poprzez naszą stronę internetową. Naszym celem jest dotarcie do przedsiębiorców, którzy cenią wygodę ubiegania się o pożyczkę przez internet.

Jednocześnie chcemy udoskonalić sposób dokonywania analiz. Zamierzamy skrócić czas oceny zdolności kredytowej klientów. W tym celu wykorzystamy Kontomatik – API, które pozwala instytucjom finansowym na dostęp do historii operacji bankowych klientów. W najbliższej przyszłości planujemy także otworzyć telefoniczne centrum sprzedaży.

Szybkość i skuteczność to istota naszej przewagi rynkowej. Obserwując trendy rynkowe, poczyniliśmy wiele spostrzeżeń na temat naszej konkurencji, i jesteśmy przekonani o potencjale rozwoju naszych usług.

5. Kim są klienci Aforti?

Piotr Zieliński: Pomagamy podmiotom z różnych branż. Z naszych usług korzystają głównie przedsiębiorcy z sektora sprzedaży detalicznej i hurtowej, chociaż duży odsetek naszych klientów działa także w transporcie i logistyce. Ostatnia analiza pokazała także, że usługi Aforti Finance są coraz popularniejsze w budownictwie i przemyśle przetwórczym. Tak zróżnicowana baza klientów potwierdza, że nasza oferta spełnia wymagania coraz większej liczby przedsiębiorców.

Nasze produkty pomagają w rozwiązaniu szerokiego spektrum problemów, przykładowo w przypadku kontrahentów spóźniających się z płatnościami. W takiej sytuacji wiele mikrofirm oraz małych i średnich przedsiębiorstw musi pożyczyć pieniądze, aby przetrwać na rynku. I tu właśnie pojawiamy się my. Zapotrzebowanie na nasze usługi w Polsce widać w naszych comiesięcznych wynikach, które jasno pokazują rosnącą liczbę składanych wniosków.

6. Jakie potrzeby mają klienci Aforti?

Katarzyna Wieczorek: Potrzeby naszych klientów są zróżnicowane. Poza wyżej opisaną sytuacją zalegania z płatnościami przez kontrahentów najpowszechniejszym powodem szukania wsparcia finansowego jest uzupełnienie przejściowego braku płynności finansowej przedsiębiorcy. Dotyczy to m.in. zakupu sprzętu lub specjalistycznych narzędzi, inwestycji w pracowników lub pokrycia innych nieoczekiwanych kosztów.

7. Jaką przewagę na rynku ma Aforti?

Katarzyna Wieczorek: Naszą główną przewagą jest jasny, szybki i dostępny proces udzielania pożyczek. Dzięki niemu pożyczkobiorcy mają szybki dostęp do środków – maksymalnie w ciągu 24 godzin. Jest to możliwe dzięki ograniczeniu do minimum formalności, co z kolei pozwala skrócić czas potrzebny do udzielenia pożyczki.

8. Spółka Aforti Finance dołączyła do Mintos w 2016 r. Jakie są efekty tej współpracy?

Piotr Zieliński: W trakcie naszej działalności zauważyliśmy, że ocena zewnętrznych źródeł finansowania i ich dostępność są znacznie ograniczone. Uzyskanie kredytu lub pożyczki z banku często wiąże się z długim okresem oczekiwania, wyjątkowo zbiurokratyzowaną procedurą i skomplikowanymi zabezpieczeniami. Emisja własnych obligacji i finansowanie pożyczek poprzez rynek Mintos to bez wątpienia jedne z naszych głównych form finansowania.

Zaletą finansowania na rynku Mintos jest elastyczność związana z udzielaniem pożyczek on-line przez API, możliwość określenia kwoty, którą zainteresowani są potencjalni inwestorzy, oraz szybki dostęp do funduszy uzyskanych z pożyczek, w które zainwestowano. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Mintos i pragniemy ją rozwijać, między innymi poprzez rozszerzenie naszej oferty na rynku Mintos, gdy zaczniemy udzielać pożyczek w innych krajach europejskich.

9. Co wyróżnia pożyczki Aforti Finance spośród ofert innych pożyczkodawców na rynku Mintos? Jak zachęciliby Państwo użytkowników platformy Mintos do inwestowania w pożyczki Aforti?

Piotr Zieliński: Aforti Finance to lider na polskim rynku pozabankowych pożyczek dla sektora MŚP. Inwestycje w pożyczki Aforti Finance zapewniają wysokie zwroty i są zabezpieczone gwarancją wykupu w przypadku opóźnienia spłaty w ponad 60 dni. Ponadto Aforti Finance S.A. wchodzi w skład Grupy Aforti Holding S.A., która gwarantuje inwestorom z rynku Mintos odkupienie pożyczek Aforti Finance. Ze względu na powyższe zalety pożyczki Aforti Finance S.A. powinny znaleźć się w portfelu każdego inwestora na rynku Mintos.

10. Czy Aforti planuje rozwój na skalę globalną?

Katarzyna Wieczorek: Tak, nasza strategia obejmuje ekspansję poza granice Polski. Obecnie skupiamy się na rynkach państw Unii Europejskiej i Europy Środkowo-Wschodniej.

11. Jak oceniają Państwo pozycję Aforti na rynku pożyczkowym? Czy konkurencja w Polsce jest silna?

Piotr Zieliński: Obecnie w Polsce nie ma wielu instytucji, które oferują pozabankowe pożyczki dla MŚP, lecz nie lekceważymy istniejącej konkurencji. Zawsze dokładamy starań, aby być o krok dalej, więc uważnie przyglądamy się poczynaniom innych firm na rynku pożyczek pozabankowych.

12. Czy w Państwa ocenie branża finansowania alternatywnego ma w Polsce potencjał?

Piotr Zieliński: Firma konsultingowa KPMG, która wiosną 2017 r. opublikowała raport Twino Alternative Lending Index, przeanalizowała potencjał rozwoju rynków pożyczek alternatywnych w 23 krajach w Europie. W tym raporcie Polska zajęła czwarte miejsce. Przyczyniły się do tego dwie kwestie – długi i skomplikowany proces udzielania pożyczek przez banki w Polsce oraz stosunkowo wysoka stopa oprocentowania pożyczek w porównaniu z innymi krajami europejskimi. Oznacza to olbrzymi potencjał polskiego rynku pożyczek.

13. Ostatnio firma Aforti zanotowała znaczny wzrost wolumenu udzielonych pożyczek. Według ostatnich danych finansowych Aforti Finance udzieliła w lutym 51 pożyczek o łącznej wartości ponad 5,49 mln PLN, co w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku oznacza wzrost odpowiednio o 46% i 233%. Jak zamierzają Państwo utrzymać ten trend?

Katarzyna Wieczorek: Jest to najlepszy wynik w historii naszej firmy. Jesteśmy z niego niezwykle dumni i nie zamierzamy zwalniać tempa. Wyniki te są dla nas doskonałą motywacją, jak również prognozą na przyszłe miesiące. Intensywnie pracujemy nad rozwojem własnej sieci sprzedaży, a w rezultacie nieustannie osiągamy lepszy wyniki sprzedażowe. Jednak skuteczna sprzedaż to nie wszystko. Kolejnym wyjątkowo ważnym aspektem jest szukanie i wdrażanie innowacyjnych metod pozwalających na dotarcie do klientów. Monitorujemy także obecne trendy i potrzeby potencjalnych pożyczkobiorców, aby móc im zaoferować produkty spełniające ich oczekiwania.

Wzrost wolumenu udzielonych pożyczek wyraźnie wskazuje, że nasza strategia przynosi efekty. Spójność działania, jasno określone cele i produkty dostosowane do potrzeb naszych klientów zapewniają nam silną przewagę nad konkurencją na polskim rynku.

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner