Pierwszy pierwotny pożyczkodawca z Wielkiej Brytanii dołącza do Mintos

Mamy przyjemność powitać na runku Mintos pierwszego pierwotnego pożyczkodawcę z Wielkiej Brytanii. 1pm to nadzorowana przez FCA (brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego) firma finansowa z sektora pozabankowego, która jest notowana na rynku AIM Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych. 1pm udziela różnych rodzajów pożyczek małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) w Wielkiej Brytanii. Na platformie Mintos 1pm oferuje obecnie możliwość inwestycji w funcie brytyjskim (GBP) z zyskiem netto do 11%.

Firma 1pm powstała w 2000 r., a od 2006 r. jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Celem pożyczkodawcy jest wsparcie wzrostu gospodarczego w Wielkiej Brytanii poprzez zapewnienie przedsiębiorstwom finansowania. Oferuje on brytyjskim podmiotom z sektora MŚP wiele rozwiązań finansowych, takich jak finansowanie aktywów i pojazdów, leasing, pożyczki komercyjne i faktoring.

1pm obecnie prowadzi działalność w ośmiu lokalizacjach na terenie Wielkiej Brytanii i zatrudnia ponad 170 pracowników. Pożyczkodawcy zaufało dotychczas ponad 16 000 małych firm. 1pm szczyci się dużą elastycznością, doskonałą obsługą i uwzględnieniem potrzeb wnioskodawców. Zdaniem klientów firma jest elastyczna, wiarygodna i uczciwa oraz indywidualnie podchodzi do pożyczkobiorców.

– Wykorzystanie możliwości technologii finansowej jest ważną częścią naszego strategicznego planu rozwoju. Dołączenie do rynku Mintos pozwoli nam przyśpieszyć udzielanie pożyczek oraz uzyskać dostęp do inwestorów detalicznych z całego świata, czyli źródła finansowania, które byłoby dla nas niedostępne bez współczesnych rozwiązań cyfrowych – mówi Ian Smith, CEO 1pm plc.

Pożyczki na działalność gospodarczą 1pm, znajdujące się na rynku Mintos, mają wartość 3000–50 000 GBP, a okres ich spłaty wynosi od 3 miesięcy do 5 lat. Inwestorzy mogą oczekiwać zwrotu netto do 11% w skali roku.

1pm zachowa na swoim koncie 10% ze wszystkich pożyczek dostępnych na platformie Mintos. Pożyczki udzielone przez 1pm charakteryzują się niskim ryzykiem – historyczny wskaźnik zadłużeń nieściągalnych netto wynosi poniżej 1% całkowitego portfela pożyczkowego. Wszystkie pożyczki 1pm są zabezpieczone zobowiązaniem właściciela lub dyrektora firmy, której udzielana jest pożyczka.

Wartość łącznego portfela 1pm – obejmującego pożyczki, leasing i faktoring – wynosi 130 mln GBP. Wyniki finansowe za sześciomiesięczny okres, zakończony 30 listopada 2017 r., wykazały wzrost przychodu grupy o 74% do poziomu 13,9 mln GBP. Zysk grupy przed opodatkowaniem wzrósł natomiast o 77% do 3,6 mln GBP.

Według brytyjskiego raportu o stanie branży finansowanie pozabankowego (UK Alternative Finance Industry Report), rynek ten od roku 2016 do 2017 wzrósł o 43%. Pożyczki pozabankowe w Wielkiej Brytanii są istotnym źródłem finansowania firm z sektora MŚP. Według BEIS obecnie w Wielkiej Brytanii istnieje 5,5 mln małych i średnich przedsiębiorstw, które zatrudniają około 15,6 mln pracowników. W 2016 r. sektor finansowania pozabankowego zapewnił wsparcie będące równowartością 15% wszystkich nowych pożyczek udzielonych małym firmom przez brytyjskie banki.

– Brytyjski rynek finansowania pozabankowego jest jednym z największych na świecie. Cieszymy się, że możemy poszerzyć ofertę Mintos o ten kraj i umieścić pożyczki 1pm na naszej platformie. Firma ta doskonale wpisuje się w naszą wizję i oferuje inwestorom z rynku Mintos możliwości inwestycji w funcie brytyjskim w pożyczki z kolejnego kraju. Z optymizmem patrzymy na współpracę z 1pm i liczymy na nawiązanie kolejnych kontaktów – mówi Martins Sulte, CEO i współzałożyciel Mintos.  

Nie strać doskonałej okazji i już dziś zainwestuj w pożyczki na działalność gospodarczą 1pm udzielone z Wielkiej Brytanii! Jeżeli korzystasz z narzędzia Auto Invest, pamiętaj o aktualizacji ustawień.

Komentarze

Szukanie

Important

Podążaj za nami