Atjaunināts: Piesardzīga reakcija uz nemieriem Kazahstānā

Atjaunināts 2022. gada 2. martā

IDF Eurasia Group ir sniegusi šādu jaunāko informāciju par janvāra notikumiem Kazahstānā un ārkārtas stāvokļa sekām.

 • Attiecībā uz vispārējo finanšu infrastruktūru visi traucējumi ir pilnībā novērsti. Kopumā krīze bija ļoti ierobežota laika un apjoma ziņā, kā rezultātā visās sociālās un ekonomiskās dzīves jomās Kazahstānā risinājumi tika atrasti ātri.
 • Valdība ieviesa virkni pasākumu, kuru mērķis bija atbalstīt vietējos iedzīvotājus un nomierināt sociālos nemierus, piemēram, ieviešot ierobežojumus noteiktām precēm vai paziņojot par īpaša fonda izveidi, lai pārdalītu valsts uzņēmumu bagātību. Valsts vadītāji arī pauda savas prioritātes attiecībā uz valsts uzņēmumiem, izvēloties paaugstināt korporatīvās pārvaldības standartus, uzlabot caurredzamību un darbības efektivitāti, kas noteikti ir pozitīva zīme tautsaimniecībai. Šo viedokli ir atbalstījuši arī Kazahstānā esošie starptautiskie dalībnieki, piemēram, S&P Global Ratings aģentūra pārskatīja un apstiprināja vietējo banku kredītreitingus, nepiemērojot tiem negatīvu uzraudzības režīmu.
 • Ietekme uz grupas Kazahstānas uzņēmuma OnlineKazFinance (zīmols Solva) portfeli bija ļoti ierobežota, un portfeļa apkalpošana notiek kā parasti, un nav nekādu pasliktināšanās pazīmju. IDF Eurasia Group neparedz būtisku negatīvu ietekmi uz OnlineKazFinance rezultātiem un turpina īstenot savu vidēja termiņa un ilgtermiņa stratēģiju, lai vietējā tirgū augtu un attīstītos kā viens no līderiem kreditēšanas jomā.

Atjauninājums - 2022. gada 13. janvāris

Kazahstānā ir atjaunots interneta pieslēgums un atcelti starptautisko maksājumu ierobežojumi. Mēs saņēmām maksājumu apliecinošus dokumentus no visiem Kazahstānas aizdevumu uzņēmumiem. Tā rezultātā esam atcēluši piesardzības pasākumus, un Kazahstānā izsniegtie GFM, IDF Eurasia, Jet Finance, LF TECH un Sun Finance Kazakhstan aizdevumi tagad atkal ir pilnībā pieejami un iekļauti Mintos stratēģijās.

Atjauninājums - 2022. gada 11. janvāris

Situācija Kazahstānā pēdējo dienu laikā ir stabilizējusies. Tomēr mēs sagaidām, ka maksājumi kavēsies, jo joprojām turpinās interneta darbības pārtraukumi un starptautiskie maksājumi ir apturēti. Tāpēc zemāk minētie piesardzības pasākumi būs spēkā līdz turpmākam paziņojumam.

Tā kā situācija ir ārpus skarto kreditēšanas uzņēmumu kontroles, šajā gadījumā netiks piemēroti paaugstināti procenti par procesā esošiem maksājumiem. Procenti par visām kavētajām dienām turpinās uzkrāties saskaņā ar parasto aizdevuma likmi.

Mēs uzturam ciešu kontaktu ar Kazahstānā esošajiem kreditēšanas uzņēmumiem. Tie apstiprina, ka to darbība nav ietekmēta, un tie turpina iekasēt aizņēmēju maksājumus. Uzņēmumi sagaida, ka starptautisko maksājumu ierobežojumi tiks atcelti tuvākajās dienās.

Kazahstānā pašlaik ir izsludināts ārkārtas stāvoklis, jo jau piekto dienu turpinās protesti un iedzīvotāju sadursmes ar varas iestādēm. Mēs izvērtējām, ka sociālie nemieri un kreditēšanas uzņēmumu spēja veikt un saņemt maksājumus šobrīd ir iemesls, lai Mintos aktīvi reaģētu uz šo situāciju.

Ierobežota piekļuve Kazahstānā izsniegtiem aizdevumiem

Mēs ierobežojam piekļuvi aizdevumiem, ko Kazahstānā izsnieguši pieci kreditēšanas uzņēmumi: GFM, IDF Eurasia, Jet Finance, LF TECH un Sun Finance Kazakhstan. Šobrīd šo piecu uzņēmumu kopējais neatmaksāto investīciju portfelis Mintos aizdevumu tirgū ir 83 miljoni eiro.

Lai pasargātu mūsu investorus no ekspozīcijas aizdevumos, kuri izsniegti valstī ar paaugstinātu tirgus risku, mēs:

 • Izņemam visus Kazahstānā izsniegtos aizdevumus no pirmreizējā tirgus.
 • Izņemam visus uzņēmumus, kas izsniedz aizdevumus Kazahstānā, no Mintos stratēģijām.
 • Apturam jaunu Kazahstānā izsniegtu aizdevumu izvietošanu Mintos aizdevumu tirgū līdz brīdim, kad situācija stabilizēsies un bankas atsāks darbu.

Lūdzu, ņem vērā, ka:

 • Mintos otrreizējais tirgus joprojām būs atvērts investoru aktivitātēm ar Kazahstānā izsniegtiem aizdevumiem.
 • Pēc tam, kad šie pieci uzņēmumi tiks izņemti no Mintos stratēģijām ar mērķi aizsargāt mazāk pieredzējušus un jaunus investorus, investīcijām šo uzņēmumu aizdevumos nebūs pieejama standarta naudas izmaksas iespēja. Mēs uz laiku izņemam šos uzņēmumus no Mintos stratēģijām, lai ierobežotu jauno investoru ekspozīciju šajos aizdevumos, un līdz ar to pie esošajām investīcijām šajos aizdevumos tiks norādīts “izmaksa nav pieejama”. Tomēr likviditāte joprojām ir iespējama, veicot tirdzniecību Mintos otrreizējā tirgū, un šis risinājums būs spēkā, līdz novērosim, ka situācija Kazahstānā ir stabilizējusies.
 • Banku darbības atjaunošana ir priekšnoteikums, lai kreditēšanas uzņēmumi varētu izsniegt aizdevumus un iekasēt maksājumus, kā arī veikt norēķinus ar Mintos.

Kazahstānas ārkārtas situācijas konteksts

Protesti Kazahstānā sākās svētdien valsts rietumu daļā, miermīlīgi reaģējot uz degvielas cenu kāpumu pēc tam, kad valdība dubultoja sašķidrinātās naftas gāzes (LPG) cenu līdz aptuveni 100 tengām (0,22 ASV dolāriem) par litru. Pirms valsts prezidents Kasims Žomarts Tokajevs paspēja reaģēt un atsaukt lēmumu, lai ierobežotu nemierus, samazinot sašķidrinātās naftas gāzes cenu līdz 50 tengām (0,11 ASV dolāriem), protesti, kuru epicentrs bija Almati, izplatījās pa visu valsti, pāraugot destruktīvā rīcībā, kuras rezultātā cieta gan cilvēki, gan pilsētas. Tas, kas sākās kā patērētāju reakcija uz cenu paaugstināšanu, pārauga sociālā reakcijā pret valdību un politisko sistēmu.

Visas finanšu iestādes 6. janvārī apturēja darbu, bankas ir slēgtas, un nav zināms, kāda būs notikumu virzība šajā jautājumā.

Valstī izsludinātais ārkārtas stāvoklis, kura ietvaros ir noteikta arī komandantstunda, ir spēkā līdz 19. janvārim, bet nav skaidrs, kādi notikumu pavērsieni gaidāmi. Kazahstānas prezidents Tokajevs vērsās pēc palīdzības pie Krievijas kontrolētās bijušo PSRS valstu militārās alianses (Kolektīvās drošības līguma organizācija), lūdzot palīdzību savai valdībai.

Kazahstānas kreditēšanas uzņēmumu pašreizējais statuss Mintos aizdevumu tirgū

Sarunās ar Kazahstānas kreditēšanas uzņēmumu pārstāvjiem uzzinājām, ka valstī ir vērojami interneta darbības pārrāvumi, kas dažkārt var radīt darba plūsmas traucējumus un problēmas uzņēmumu ikdienas darbībā. Var rasties sakaru pārtraukumi, kavējumi banku informācijas sistēmās un finanšu pārvedumos. Mēs rūpīgi uzraugām maksājumu plūsmas no Kazahstānas pie Mintos investoriem un, notiekošajam attīstoties, atbilstoši reaģēsim.

Kreditēšanas uzņēmumu komentāri

Mēs sazinājāmies arī ar Kazahstānas kreditēšanas uzņēmumu pārstāvjiem, un piedāvājam iepazīties ar viņu sniegtajiem komentāriem.

Zemāk paustie apgalvojumi un viedokļi ir pārrakstīti oriģinālformātā, un tie pieder attiecīgajiem uzņēmumu pārstāvjiem. Tie neatspoguļo Mintos, tā darbinieku vai ieinteresēto personu viedokli vai uzskatus. Turklāt šie vai citi šajā rakstā paustie viedokļi nav uzskatāmi par investīciju konsultācijām.

Azamat Seitbekov, Jet Finance vadītājs

“Nesenie traģiskie notikumi Kazahstānā mūs pilnībā pārsteidza haoss valstī iestājās vien dažu dienu laikā.

Mūsu darbību tas neietekmēja. Līdz 2022. gada 10. janvārim esam atvaļinājumā, daži klientu atbalsta un parādu piedziņas kolēģi strādā no mājām. 2021. gada 31. decembrī mēs noguldījām visu savu skaidro naudu banku kontos, lai nodrošinātu tās drošību. 2022. gada 6. janvāra plkst. 18:35 mēs dzirdam daudzsološas ziņas, ka situācija stabilizējas: valdība akceptēja galvenās protestētāju prasības, sabalansēja spēkus un tagad aktīvi atjauno tiesiskumu. Mēs arī redzam, ka protestētāji pamet ielas un oficiālās ēkas. Valsts prezidents ir devis rīkojumu atjaunot interneta pieslēgumu un atsākt komercbanku darbu. Ceram, ka krīze beigsies tuvākās dienas vai divu dienu laikā, abām pusēm izdarot pareizus secinājumus. Mēs redzam, ka pastāv liela varbūtība, ka mēs atgriezīsimies birojā 2022. gada 10. janvārī, kā to bijām ieplānojuši 2021. gada nogalē.”

Boris Batine, IDF Eurasia grupas līdzdibinātājs

IDF Eurasia un OnlineKazFinance rūpīgi uzrauga Kazahstānā notiekošo politisko un sociālo notikumu ietekmi. Uzņēmumam ir pieredze darbībā ārkārtas stāvokļa apstākļos dažādās jurisdikcijās, un tam ir izstrādāts ārkārtas rīcības plāns. Tas ietver attiecīgu pasākumu kopumu, kura mērķis ir nodrošināt darbības nepārtrauktību:

 • Vietējam personālam ir uzdots strādāt attālināti.
 • Darbiniekiem tiek nodrošināti alternatīvi saziņas līdzekļi, tostarp vairāki mobilo sakaru operatori, LAN un fiksētie tālruņi (ņemot vērā nestabilo interneta pieslēgumu).
 • Klientu atbalsta dienests joprojām ir pilnībā pieejams.
 • Kredītu un krāpšanas apkarošanas politikas tiek atjauninātas, lai risinātu augsta riska vides problēmas.
 • Mēs turpinām izsniegt jaunus aizdevumus un apmierināt esošo klientu vajadzības.
 • Tiek izmantota valūtas riska ierobežošana, lai pārvaldītu iespējamo valūtas maiņas risku.

Mūsu kredītportfelis tiek apkalpots pēc iespējas kvalitatīvāk, ņemot vērā pārtraukumus, kas atkarīgi no ģeogrāfiskā reģiona. IDF Eurasia joprojām ir apņēmības pilni sniegt saviem klientiem pēc iespējas labākus pakalpojumus, jo īpaši grūtos apstākļos. Mēs turpināsim regulāri informēt savus investorus un partnerus, ja situācija mainīsies.”

Lūdzu, ņemiet vērā, ka aizņēmēju maksājumu un naudas pārskaitījumu regularitāte ir cieši saistīta ar banku ikdienas darbības stabilitāti ārkārtas situācijs laikā. Notikumiem attīstoties, mēs jūs informēsim.

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner