Po emisji obligacji Mogo wykupi część swoich pożyczek umieszczonych na Mintos

Po sukcesie emisji obligacji o wartości 50 mln euro, Mogo, firma udzielająca pożyczek samochodowych, zrefinansuje swoje obecne źródła finansowania. Obejmie to między innymi pożyczki sfinansowane przez inwestorów na platformie Mintos.

Od 13 lipca 2018 r. Mogo zacznie stopniowo wykupywać pożyczki umieszczone na Mintos przy wykorzystaniu opcji kupna, na warunkach określonych w umowie cesji. W lipcu Mogo planuje etapami odkupić pożyczki o łącznej wartości 16 mln euro netto, które zostały udzielone pożyczkobiorcom z Bułgarii, Estonii, Polski, Rumunii, Litwy i Łotwy i sfinansowane poprzez platformę Mintos. W bardziej szczegółowym ujęciu Mogo zamierza wykupić:

pożyczki z Bułgarii o łącznej wartości ok. 1,1 mln euro,

pożyczki z Estonii o łącznej wartości ok. 4,1 mln euro,

pożyczki z Łotwy o łącznej wartości ok. 5,1 mln euro,

pożyczki z Litwy o łącznej wartości ok. 4,0 mln euro,

pożyczki z Polski o łącznej wartości ok. 0,5 mln euro,

pożyczki z Rumunii o łącznej wartości ok. 1,1 mln euro.

Mogo wykupi od inwestorów zarówno spłacane, jak i niespłacane pożyczki. Struktura wykupowanych pożyczek będzie odzwierciedlała strukturę wszystkich pożyczek udzielonych przez Mogo o tym samym terminie spłaty i oprocentowaniu w danym kraju, które są obecnie finansowane poprzez Mintos.

Wskaźnik spłacalności i jakość pożyczek wraz ze stabilnością finansową i rozmiarem instytucji pożyczkowej z sektora pozabankowego to jedne z czynników, które wpływają na wysokość oprocentowania pożyczek oferowanych inwestorom na platformie Mintos. Po emisji obligacji Grupa Mogo dokonała jeszcze większej dywersyfikacji swoich źródeł finansowania oraz obniżyła średni ważony koszt finansowania wzmacniając swoją pozycję finansową.

W efekcie Mogo obniży oprocentowanie pożyczek oferowanych inwestorom na platformie Mintos. Średnia roczna stopa zwrotu netto z inwestycji wyniesie do 11%. Odzwierciedla ona niższy poziom ryzyka grupy Mogo jako firmy finansowej udzielającej oraz obsługującej pożyczki przy jednoczesnym zapewnieniu inwestorom wielu możliwości do uzyskania wysokich zwrotów skorygowanych o ryzyko.

Mintos zapewnia elastyczny i skalowalny model pozyskiwania środków, a Grupa Mogo nadal będzie finansowała znaczną część swoich pożyczek poprzez naszą platformę. Grupa nadal będzie oferować pożyczki zarówno z krajów już obecnych na rynku Mintos, jak i z nowych regionów. Poza dodaniem nowych pożyczek na platformę Mintos, Mogo planuje wykupić pożyczki udzielone w wyżej wymienionych krajach oraz obecnie finansowanych na rynku, a następnie zastąpić je pożyczkami o niższym oprocentowaniu.

Obecnie Mogo prowadzi działalność w Albanii, Białorusi, Bułgarii, Estonii, Gruzji, Polsce, Rumunii oraz na Łotwie i Litwie. Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. łączna kwota pożyczek Mogo finansowanych na platformie Mintos wyniosła 85 mln euro, a całkowity portfel pożyczkowy netto grupy – 120 mln euro.

UWAGA: w przypadku zakupu pożyczek Mogo na rynku wtórnym należy pamiętać, że mogą one wkrótce zostać wykupione, co oznacza możliwość straty wypracowanego zysku.

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner