Podlegająca regulacjom brytyjskiej Komisji Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority – FCA) firma Novaloans z Wielkiej Brytanii dołącza do platformy Mintos

Mamy wspaniałą wiadomość dla tych z Was, którzy czekają na więcej możliwości inwestycyjnych z Wielkiej Brytanii. Firma pożyczkowa Novaloans Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii handlująca jako Cash4unow właśnie zawitała na rynku Mintos!

Firma Novaloans, założona w 2012 roku, podlega regulacjom i posiada licencję przyznaną przez brytyjską Komisję Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority – FCA). Novaloans oferuje pożyczki na rynku krótkoterminowych pożyczek o wysokich kosztach, który w Wielkiej Brytanii podlega stosownym regulacjom. Firma Novaloans, która specjalizuje się w zapewnianiu przystępnego finansowania, oferuje klientom z Wielkiej Brytanii pożyczki, których wysokość wynosi od 150 GBP (172 EUR) do 1 000 GBP (1 146 EUR).

Od chwili powstania, firma Novaloans udzieliła 73 360 pożyczek o wartości ponad 20 mln GBP (22,56 mln EUR). W ciągu ostatnich sześciu lat, firmie udało się pozyskać 42 349 indywidualnych, unikalnych klientów.

Firma Novaloans postępuje zgodnie z zasadami odpowiedzialnego udzielania pożyczek.

W Wielkiej Brytanii, rynek krótkoterminowych pożyczek o wysokich kosztach podlega restrykcyjnym regulacjom. Firma Novaloans od początku swojego istnienia postępowała zgodnie z zasadami prowadzenia odpowiedzialnego udzielania pożyczek, zanim organy regulujące ten rynek nałożyły ograniczenia dotyczące maksymalnych stóp oprocentowania. Takie podejście pozwoliło jej osiągać wzrost pomimo wprowadzenia bardziej restrykcyjnego otoczenia regulacyjnego. 

„Od pewnego czasu szukaliśmy źródła elastycznego, wiarygodnego finansowania, aby móc rozwijać naszą działalność w kontrolowany sposób. Stwierdziliśmy, iż poprzednie źródła były w stanie zapewniać jedynie ryczałtowe pożyczki na stałe okresy, oferując niewielką elastyczność w zakresie ich wypłat i dokonywanych spłat” – powiedział Patrick Green, Dyrektor w firmie Novaloans Ltd.

„Dlatego byliśmy bardzo zadowoleni, gdy poznaliśmy rynek Mintos. Zapewnia on nam odpowiednią dostępność finansowania naszych pożyczek, w bardzo elastyczny sposób, który odpowiada naszemu modelowi prowadzenia działalności. Bardzo się teraz cieszymy, że nasze pożyczki są dostępne na rynku Mintos. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem jakości i skuteczności działań podejmowanych przez pracowników Mintos, co pozwoliło nam osiągnąć obecny etap. Tym samym, teraz możemy już razem patrzeć w ekscytującą przyszłość, która przyniesie korzyści dla wszystkich stron” – dodał. 

Firma Novaloans na platformie Mintos

Udzielane przez firmę Novaloans pożyczki w Wielkiej Brytanii będą dostępne na platformie Mintos w EUR. Wysokość udzielanych pożyczek waha się od 172 EUR do 1 146 EUR, a termin ich spłaty wynosi 4 lub 6 miesięcy. Pożyczki spłacane są w miesięcznych ratach. Inwestorzy mogą oczekiwać rocznej stopy zwrotu netto do 12,5%.

Ponadto, wszystkie pożyczki udostępniane przez firmę Novaloans na platformie Mintos posiadają zabezpieczenie w postaci gwarancji wykupu. Pożyczki zostaną wykupione, w przypadku, gdy zaległość w ich spłacie wyniesie ponad 60 dni. Dodatkowo, pożyczkodawca zachowa i utrzyma 10-proc. udział w każdej pożyczce udostępnianej na platformie Mintos, w ten sposób ściślej wiążąc swoje interesy z interesami inwestorów.

Za okres cztery miesięcy zakończony 31 marsz 2019 roku, firma osiągnęła przychody w wysokości 1,448 mln GBP (około 1,63 mln EUR), przy czym aktywa obrotowe netto (należności) wynosiły 1.19 mln GBP (1.35 mln EUR). W tym samym okresie, liczba udzielonych pożyczek wyniosła 10 296.

 

Komentarze

Szukanie

Important

Podążaj za nami