Pohled na aktuální události z března 2020

19.03.2020

mintosblog

Již od pradávna jsou pandemie jako COVID-19 nevyhnutelně příčinou změn na světových trzích. Přestože panuje nejistota, existuje několik věcí, které může každý z nás udělat pro zmírnění vlivu stresových faktorů, které tvoří překážku pro naše všední fungování. Zaprvé bychom měli zůstat v bezpečí, ale zároveň neztrácet objektivitu a klid, abychom mohli činit správná rozhodnutí. 

Globální ochranný štít podniků a zaměstnanců

Po jedenácti letech tzv. býčího (rostoucího) trhu nevidí žádná země ani jedinec rád svůj stát či jeho největší podniky „na kolenou“. Z reakcí zástupců mezinárodního společenství vidíme, že ti, kdo rozhodují, proaktivně pracují na tom, aby zavedli opatření, která zmírní dopady COVID-19. Reakce úřadů vedoucí k ochraně pracujících občanů a jejich živobytí, které je touto situací ovlivněno, mají zásadní význam. Jak efektivní budou, záleží na poměrně složité kombinaci okolností. 

Ve Spojených státech budou společnosti podpořeny úvěry s nízkými úroky se zárukou od úřadu Small Business Administration. Čínská centrální banka uvolnila 80 miliard $ jako měnovou pomoc pro komerční banky pro zajištění stability finančního systému. Německo prohlásilo, že pro ochranu své silné ekonomiky je připraveno vydat tolik peněz, kolik jen bude potřeba. Evropská komise oznámila vytvoření investičního fondu s rozpočtem 37 miliard € na pomoc sektorům nejhůře zasaženým pandemií. 

Trhy se vždycky zotaví a někteří lidé budou vždycky vydělávat peníze

Podíváme-li se na situaci v delším časovém období, propad na trhu obvykle představuje krátkodobý pokles v rámci delšího období růstu a prosperity. V Mintosu se řídíme jednou skutečností, která byla v minulosti nesčetněkrát potvrzena: Trhy se vždycky zotaví. 

Alternativní úvěrové společnosti – sebevědomé, avšak opatrné 

Pracujeme s mnoha silnými alternativními úvěrovými společnostmi pocházejícími z celkem 5 kontinentů. Některé z těchto společností vznikly před krizí v roce 2008 nebo během ní a mají proto zkušenosti s řízením podniků v pohnutých dobách. 

Úvěrové společnosti na Mintosu se přizpůsobují situaci a zvažují řadu kroků pro zajištění udržitelného přísunu finančních prostředků. Pro některé to znamená spolupráci s vládami, pro jiné zas restrukturalizaci procesů přijímání nových zákazníků. Modernizace používaných technologií je taktéž možností pro mnohé společnosti, které například svým zákazníkům dosud nenabízely službu online plateb.

Mnoho úvěrových společností na Mintosu si prošlo řadou úprav regulačních předpisů, které znamenaly zpřísnění podmínek tohoto odvětví. Tyto změny společnosti sebevědomě obstály a jejich klientské základny nadále rostly a jejich podniky nadále posilovaly. Některé z těchto společností dokonce zaznamenaly 25% nárůst prodeje během finanční krize v roce 2008.

Některé společenosti jsou ohledně budoucího vývoje svého podnikání optimistické a dosud nezaznamenaly žádný zvrat v přílivu nových klientů či splátek dlužníků. V závislosti na zeměpisné oblasti a výkyvech místního trhu došlo u některých společností k poklesu poptávky po úvěrech již v minulých měsících. Co však mnozí očekávají v blízké budoucnosti, je velký nárůst poptávky. Tento nárůst bude nutně souviset s přehodnocením a zpřísněním regulací. Předtím, než k tomu všemu dojde, by si společnosti měly stanovit objektivní očekávání ohledně počtu defaultů dlužníků. Pro obor alternativního půjčování to přinese nové výzvy.

Úvěrové společnosti revidují postupy

Úvěrové společnosti na Mintosu plánují v nadcházejícím období zpřísnit kritéria pro přístup k úvěrům. Tím se myslí revize pravidel půjčování a stávajících postupů úvěrového skóringu. Pro zajištění udržitelného splácení úvěrů přistupují některé společnosti k hloubkové revizi, a bude-li to třeba, jsou připraveny zcela přepracovat své postupy vymáhání pohledávek. 

Obecně plánují úvěrové společnosti používat osobnější přístup ke svým klientům a zavést opatření, která zajistí, že dlužníci budou své úvěry splácet. Těmito opatřeními mohou být krátkodobé odložení splátky v případě, že úvěrové skóre klienta je pozitivně přehodnoceno, nebo také proaktivnější přístup, co se týče vymáhání pohledávek. 

Chcete-li vidět prohlášení jednotlivých úvěrových společností na Mintosu určená investorům a klientům, sledujte aktuální novinky v samostatném článku na blogu Mintos. 

Stanovisko Mintosu 

Jak velí dynamika trhu, Mintos očekává zvýšení úrokových sazeb, což vede ke snížení cen. 

Díky našim dobrým zkušenostem s flexibilním a dynamickým prostředím Mintos v současnosti pracuje na plný výkon a bude nadále monitorovat a přizpůsobovat tržiště tak, jak si bude žádat aktuální stav trhu. 

Jsme v blízkém kontaktu s úvěrovými společnostmi na Mintosu a bedlivě sledujeme chování dlužníků. Společně s úvěrovými společnostmi jsme toho názoru, že je v tuto chvíli vhodné snížit náklady a omezit poskytování úvěrů. Jsme si vědomi současného trendu, jenž ukazuje nižší poptávku ze strany investorů, zatímco lze realisticky očekávat zvýšený výskyt defaultu dlužníků. Zároveň se snažíme pravidelně komunikovat i s našimi investory.


Kromě toho, že sledujeme aktuální informace a plně se zaměřujeme na náš provoz, myslíme také na několik poučení z minulosti:

a) Diverzifikace napříč různými třídami aktiv, druhy úvěrů a zěmepisnými oblastmi je jednou z nejlepších možností pro stávající investory v nejistých časech

b) Investoři by měli mít aktuální informace, sledovat, co se děje, a přizpůsobovat podle toho své investiční strategie

c) Trh investory odměňuje až v dlouhodobém horizontu a těch nejlepších výdělků je dosahováno s dobře načasovanými investicemi a pasivním příjmem 

 

Crowdlending: lepší a silnější 

S ohledem na zkušenosti průkopníků P2P platforem z USA, jež si prošly krizí v roce 2008, stojí náš relativně nový obor investicí do úvěrů před zkouškou odolnosti a pohotovosti ve skutečně celosvětovém měřítku. Z pohledu společnosti nedělá Mintos nic jiného, než že přerozděluje zdroje po světě, což by mohlo nabýt úplně nového významu, jakmile tyto výkyvy poleví. Sami uvidíme, zda to, co děláme, je hodno nazývat „crowdlending“.

Komentáře

Hledat

Important

Následuj nás