Polska spółka faktoringowa eFaktor dołącza do Mintos

Nasi inwestorzy mają teraz jeszcze więcej możliwości inwestycji w faktury – firma świadcząca usługi faktoringowe, eFaktor, właśnie dołączyła do platformy Mintos. Skorzystaj z tej doskonałej okazji i zainwestuj w faktury pożyczkodawcy w złotówkach (PLN) i uzyskaj roczną stopę zwrotu netto z inwestycji do 9%!

Spółka eFaktor powstała w 2014 r. w Warszawie w odpowiedzi na zapotrzebowanie polskiego rynku na pozabankowe usługi faktoringowe. Jej celem jest zapewnienie płynności i stabilności finansowej mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom (MSP). Firma oferuje pełne spektrum faktoringu krajowego i eksportowego – klasycznego i odwróconego. Dodatkowo zapewnia swoim klientom szybką i sprawną obsługę; klienci często otrzymują decyzję o przyznanym limicie w dniu złożenia wniosku, a środki są przekazywane na jego konto niezwłocznie po złożeniu kompletu dokumentów. Ponadto eFaktor oferuje swoim klientom elastyczne warunki w przypadku, gdy chcą rozszerzyć współpracę o nowe produkty, nowych kontrahentów albo zwiększyć limit finansowania.

– W 2017 r. prawie 9 000 polskich przedsiębiorców skorzystało z usług faktoringowych, a potencjał tego rynku w Polsce jest ogromny. eFaktor chce zająć znaczącą pozycję wśród instytucji pozabankowych w ciągu najbliższych 2-3 lat. Z tego powodu zależy nam, aby finansować naszą akcję faktoringową w stabilny sposób. Jestem przekonany, że Mintos jest partnerem, który może się do tego przyczynić. Jednocześnie uważam, że tak przejrzysta i przewidywalna spółka, jak eFaktor, stwarza inwestorom możliwość inwestowania w warunkach stabilnych, bezpiecznych i powtarzalnych – mówi Piotr Gąsiorowski, Prezes eFaktor S.A.

Faktury eFaktor są dostępne na platformie Mintos w PLN. Średnia wartość wystawionych przez eFaktor faktur w Polsce wynosi 25 000 PLN (6 500 EUR), natomiast średni okres spłaty wynosi 49 dni. Inwestorzy mogą oczekiwać zysku z inwestycji do 9% w skali roku, w przypadku wszystkich faktur eFaktor. Dodatkowo firma zachowa 10-proc. udział w całym portfelu swoich faktur umieszczonych na platformie Mintos.

W 2017 r. spółka eFaktor osiągnęła przychody w wysokości 6,3 mln złotych, a zysk netto wyniósł ponad 1 mln złotych. Na dzień 31 grudnia 2017 r. portfel finansowanych przez spółkę faktur wynosił 25 mln złotych netto.

Faktury eFaktor są już dostępne na platformie Mintos – nie strać tej doskonałej okazji inwestycyjnej. Jeżeli korzystasz z narzędzia Auto Invest, pamiętaj o dokonaniu odpowiedniej aktualizacji ustawień!

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner