Pożyczki AgroCredit zapewniają znakomite stopy zwrotu skorygowane o ryzyko

AgroCredit Łotwa jest niebankową firmą pożyczkową, która specjalizuje się w obsłudze sektora rolnego. 

Inwestorom na Mintos, firma AgroCredit oferuje pożyczki rolne z oprocentowaniem wynoszącym 6%. Jest to stosunkowo wysoka stopa procentowa zapewniająca znakomite stopy zwrotu skorygowane o ryzyko (ta branża działalności należy do segmentu bezpiecznych pożyczek o niskim ryzyku, a poza tym firma jest liderem tej branży w kraju). Jednocześnie takie zwroty są odpowiednie, aby zapewnić wystarczającą marżę brutto dla AgroCredit, biorąc pod uwagę RRSO oraz fakt, że firma oferuje gwarancję odkupu wszystkich swoich pożyczek.  

Obecnie, całkowity portfel firmy AgroCredit obejmuje:

– Finansowanie sezonowe (oferowane inwestorom Mintos) (stanowi 65% portfela)

– Zabezpieczone pożyczki (25%)

– Leasing maszyn (10%) 

Średnia roczna stopa procentowa oferowana klientom przez firmę AgroCredit wynosi 12%, co jest stosunkowo niską wartością dla sektora niebankowego, ale zapewnia atrakcyjność bazy klientów o wysokim standardzie i niskim ryzyku kredytowym.

 W ciągu ośmiu lat działalności firma zapewniła finansowanie w wysokości ponad 50 mln EUR dla kilkuset rolników. Polityka pożyczkowa firmy AgroCredit jest bardzo konserwatywna, jak na sektor pożyczek niebankowych, i dlatego też umożliwiła osiągnięcie wysokich wskaźników w przypadku standardowego portfela oraz poziomu strat z tytułu udzielanych pożyczek, wynoszącego średnio poniżej 0,5% portfela. Przeciętny pożyczkobiorca to firma, której łączna powierzchnia gruntów wynosi 150 ha, a wartość średniej pożyczki to 40 000 EUR.

Od rozpoczęcia działalności w 2011 roku, firma AgroCredit nieustannie zwiększa całkowity wolumen finansowania i oczekuje, że do końca br. jej portfele osiągną wartość 10 mln EUR. Firma odnotowała również wzrost dochód odsetkowych i rentowności, a zbadane sprawozdanie finansowe za 2018 rok wykazuje zysk netto w wysokości ponad 200 000 EUR (stopa zysku netto wynosi 29%). W 2019 roku firma osiągnęła wzrost, który będzie widoczny w zbadanym przez audytorów sprawozdaniu finansowym za rok 2019, które będzie dostępne w kwietniu br.

Głównym rodzajem finansowania oferowanego przez firmę AgroCredit jest sezonowe finansowanie dla rolników zajmujących się uprawą zbóż, oparte na przyszłych umowach na dostawy zboża. Celem pożyczki jest sfinansowanie zapotrzebowania rolników na kapitał obrotowy, niezbędny dla zakupu nawozów, nasion, chemikaliów, paliwa, naprawy maszyn itp. Spłata pożyczki jest potrącana od ceny zakupu zbóż dostarczonych podmiotowi handlującemu zbożem (partnera AgroCredit), zgodnie z surowymi umowami na dostawy zboża. Jest to główny czynnik minimalizujący ryzyko, ponieważ pożyczka AgroCredit jest dobrze zabezpieczona i uprzywilejowana względem wszystkich pozostałych wierzycieli pożyczkobiorcy. Limity finansowania są ustalane zachowawczo i ściśle powiązane z wielkością zasiewu przez rolnika, tym samym przewidując, że zobowiązania będzie można spłacić również w latach niskich plonów. Zwykle limit jest ustalany na poziomie nie wyższym niż 50% średnich oczekiwanych zbiorów. Dlatego też, średni oczekiwany przepływ środków pieniężnych (stanowiących zabezpieczenie pożyczki) ponad dwukrotnie przekracza kwotę pożyczki.

Dostępność środków kredytowych spadła na Łotwie z powodu bieżących problemów sektora bankowego – po kryzysie kredytowym z lat 2009-2011, otoczenie zmieniło się, a działania regulatora w powiązaniu z ostatnimi problemami dotyczącymi prania pieniędzy, spowodowały, że banki niechętnie udzielają finansowania dodatkowym klientom w tym segmencie. Sytuacja ta przyczyniła się do wzrostu popytu na produkty kredytowe, które w przeszłości były obsługiwane przez banki, tj. kredyty hipoteczne, leasing maszyn. Aby zaspokoić ten popyt, od niedawna firma AgroCredit bardziej aktywnie oferuje ten rodzaj finansowania klientom, aby w ten sposób zwiększyć zarówno krąg klientów, jak i poszerzyć swój asortyment produktów w celu dywersyfikacji posiadanego portfela.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć pożyczki firmy AgroCredit na rynku pierwotnym.

Najnowsze aktualności

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner