Představujeme kategorie investorů

Jelikož se pomalu blížíme k momentu, kdy získáme licenci investičního podniku, představujeme Vám kategorie investorů v souladu se Směrnicí o trzích finančních instrumentů (MiFID). Tato směrnice ukládá investičním podniků povinnost řadit investory do jedné ze 3 kategorií. Díky tomu je zajištěno, že se investorům dostane takové ochrany a podpory, která odpovídá jejich úrovni znalostí, zkušeností a odbornosti. Do doby, než Mintos získá příslušné povolení, je příslušnost ke kategorii čistě informativní.

Kategorie investorů podle směrnice MiFID:

Neprofesionální zákazníci

Většina investorů na Mintosu bude považována za neprofesionální zákazníky. Neprofesionální zákazníci mají oproti ostatním kategoriím méně zkušeností, dostává se jim proto v rámci regulace nejvyšší úrovně ochrany. Této kategorii budeme například poskytovat doplňující zprávy a upozornění. Neprofesionální zákazníci budou zároveň chráněni systémem ochrany investorů, budou-li prostřednictvím Mintosu disponovat finančními instrumenty. Každý investor, který není považován za profesionálního zákazníka nebo způsobilou protistranu, je dle směrnice MiFID automaticky považován za neprofesionálního zákazníka.

Profesionální zákazníci

U profesionálních zákazníků se předpokládá, že jsou schopni přijímat svá vlastní investiční rozhodnutí a chápat rizika s nimi spojená s mnohem větší mírou samostatnosti než neprofesionální zákazníci. Díky tomu mohou potenciálně mít přístup k určitým nabídkám, vzdávají se však části ochrany, jež se v rámci regulace dostává neprofesionálním zákazníkům. Profesionální zákazníci jsou obvykle institucionální investoři, v některých případech také jednotlivci s rozsáhlými investičními zkušenostmi a značným jměním.

Způsobilé protistrany

Způsobilé protistrany jsou považovány za nejzkušenější investory. Obvykle se jedná o investiční podniky, úvěrové instituce, investiční fondy, případně další regulované finanční instituce. Oproti profesionálním investorům se jim v rámci regulace dostává menší úrovně ochrany.

Jakmile Mintos získá povolení k provozování investičního podniku a stane se regulovaným tržištěm, budou investoři moci požádat o přestup do jiné kategorie zákazníků. Další podrobnosti naleznete v příloze II směrnice MiFID.

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner