Představujeme limity pro zodpovědné investování u všech automatických investic v souladu s MiFID II

Vzhledem k tomu, že investoři budou moci investovat do úvěrových listů v regulovaném prostředí, představujeme limity pro zodpovědné investování, které budou platit pro všechny automatické investice a jsou v souladu se směrnicí MiFID II. Pomocí automatických investic budou investoři na Mintosu moci investovat pouze do určité výše. Tím bude zajištěno, že se nevystavují nadměrnému riziku.

Ochrana investorů v rámci směrnice MiFID II

Díky tomu, že jsme získali evropské povolení k provozování investičního podniku a brzy uvedeme úvěrové listy, budou investoři na Mintosu chráněni dle pravidel uvedených ve směrnici MiFID II.

Jedním z prvků této ochrany je i zajištění následujících podmínek:

  • Investoři nepodstupují větší riziko, než mohou finančně unést, nadměrnou expozicí vůči jedné třídě aktiv nebo investováním příliš velké části svého celkového čistého jmění;
  • Nabízené investiční služby jsou vhodné a přiměřené investičním cílům investorů a jejich toleranci k riziku.

Co zodpovědné investování znamená pro soukromé investory

Pomocí automatických investic budou investoři na Mintosu moci investovat pouze do určité výše. Tím bude zajištěno, že se nevystavují nadměrnému riziku.

Tato částka bude vypočtena individuálně pro každého investora na základě jeho investičních cílů a výše čistého jmění uvedených v Posouzení vhodnosti a přiměřenosti. Poté, co investoři příslušné částky dosáhnou, budou moci stále investovat manuálně.

Částka bude vždy k dispozici ve Vašem nastavení v sekci Posouzení vhodnosti a přiměřenosti. Všechny investory budeme rovněž informovat e-mailem.

V případě, že se Vám částka zdá příliš vysoká nebo nízká, si prosím zkontrolujte své odpovědi v Posouzení vhodnosti a přiměřenosti a ujistěte se, že jsou uvedené informace správné.

Nový limit vstoupí v platnost ve chvíli, kdy budou na Mintosu uvedeny první úvěrové listy. Dokud se tak nestane, nepřestanou automatické strategie investovat, i když dojde k překročení vypočteného investičního limitu. Máte-li dotazy, kontaktujte nás. Rádi Vám budeme nápomocni.

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner