Představujeme možnost rozšíření splátkového kalendáře

Mnoho úvěrových společností nabízí svým uživatelům půjček možnost prodloužit splátkový kalendář jejich půjčky. Až doposud však neexistoval dobrý způsob, jak to promítnout na platformu Mintos: Pokaždé, když dlužník požádal o prodloužení, úvěrující společnost odkoupila půjčku zpět od Mintos investorů a následně ji umístila na tržiště s prodlouženým splátkovým kalendářem jako novou půjčku. 

Dnes představujeme novou funkci, která tento problém vyřeší a také přinese investorům další transparentnost.

Co je prodloužení splátkového kalendáře na platformě Mintos?

Chceme řešit lepším způsobem případy prodloužení splátkového kalendáře. Proto zavádíme novou funkci, která umožňuje prodloužení úvěru, pokud uživatelé půjček  požádají o prodloužení splátkového kalendáře. Investoři mohou nově vidět v podrobnostech půjček, zda lze konkrétní půjčku prodloužit.

Jak to funguje?

Uživatel půjčky může požádat o prodloužení splátkového kalendáře. Pokud s tím úvěrující společnost souhlasí, tak se prodlouží splátkový kalendář v systému úvěrující společnosti a v systému platformy Mintosu. Investoři mohou vidět aktualizovaný splátkový kalendář v podrobnostech půjčky.

Jakmile je splátkový kalendář prodloužen, tak se lhůty splatností všech neuhrazených plateb prodlouží až o 31 dní. Maximální počet prodloužení závisí na smlouvě o půjčce, ale nesmí být vyšší než 3. Půjčky v prodlení nelze prodloužit. Tato možnost bude k dispozici pouze u nových půjček umístěných na tržiště po 02.10.2019. Investoři budou i nadále získávat stejný úrok po zbývající dobu splácení půjčky.

Jak si mohou investoři vybrat půjčky s možností prodloužení splátkového kalendáře nebo bez ní?

Přidáme nový filtr do nástroje Auto Invest a na Primárního a Sekundárního trh. Výchozí nastavení pro stávající Auto Invest strategie je, že peníze budou investovány do půjček s možností prodloužení splátkového kalendáře i do půjček bez ní. Investoři mohou své nastavení Auto Invest kdykoli aktualizovat. Invest & Access bude investovat do půjček jak s možností prodloužení splátkovéh kalendáře, tak do půjček bez této možnosti.

Mohou investoři odstoupit od půjček se splátkovým kalendářem?

Stejně jako v případě všech ostatní půjček lze na Sekundárním trhu prodávat půjčky s prodlouženým splátkovým kalendářem. Investoři, kteří využívají Invest & Access mohou také své finanční prostředky vybrat běžným způsobem. 

Jaký je problém se stávajícím nastavením?

Stávající nastavení vytváří nesoulad v peněžních tocích úvěrových společností, jelikož od dlužníků neobdrželi žádné platby, ale půjčky musí od investorů odkoupit zpět,  jakmile si dlužníci prodlouží svůj splátkový kalendář. To znamená, že úvěrové společnosti musí použít svoji vlastní hotovost, což vytváří riziko nedostatku likvidity, které může negativně ovlivnit investory. Díky možnosti prodloužení splátkového kalendáře zde vidíme příležitost ke snížení rizika pro investory. 

Velmi si také ceníme transparentnosti pro naše investory a máme pocit, že současná situace není taková, jak si ji představujeme. Nové nastavení nám umožňuje poskytovat transparentnější služby s menším počtem neočekávaných odkupů.

Jako vždy, pokud máte nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat na emailu [email protected].

 

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner