Představujeme Notes, připravovaný způsob investování do úvěrů na Mintosu v regulovaném prostředí

Nadále pracujeme na tom, abychom se mohli stát investičním podnikem, a provádíme potřebné změny.

Jednou z hlavních věcí, u kterých dojde ke změně, bude podstata způsobu, jakým investoři investují do úvěrů. Až se Mintos stane regulovaným prostředím, investice do úvěrů na platformě se stanou úvěrovými směnkami zvanými Notes (jednotné číslo Note), což jsou finanční instrumenty zajištěné úvěry. Rádi Vám o nich povíme více.

Hlavní body
●      Úvěry na Mintosu budou klasifikovány jako regulované finanční instrumenty zvané Notes
●      Jedna celá Note bude odpovídat jednomu celému úvěru sníženému o výši spoluúčasti na riziku (skin in the game)
●      Každá Note bude mít své vlastní číslo ISIN (mezinárodní identifikační číslo cenného papíru)
●      Narostlý úrok bude u Notes fungovat na podobné bázi jako u dluhopisů a dalších dluhových cenných papírů
●      K dispozici budou i podrobné prospekty o potenciálních investicích do úvěrů (Notes)
●      Používání tržiště Mintos z pohledu uživatele zůstane v podstatě nezměněno

Představujeme Notes

Prošli jsme příklady dobré praxe po celé Evropě a dospěli jsme k závěru, že úvěrové směnky Notes jsou tím nejlepším řešením, neboť splňují regulační požadavky a zároveň jsou v souladu se zájmem investorů o větší srozumitelnost a bezpečnost při investování do úvěrů.

Aktuální nastavení je následující: Pokaždé, když investor investuje do úvěrů na Mintosu, dojde k uzavření samostatné dohody o postoupení mezi investorem a úvěrovou společností. Chystané Notes jsou naopak finanční instrumenty, jež splňují požadavky evropských regulací, včetně nařízení EU o prospektu.

Uvedením Notes si klademe za cíl zajistit větší transparentnost, co se týče pěněžních toků splátek dlužníků, a poskytnout Mintosu lepší pozici pro ochranu zájmů investorů v případě problémů.

Jedna celá Note bude odpovídat jednomu celému úvěru sníženému o výši spoluúčasti na riziku (skin in the game).

Pokud například investujete 20 € do Note v hodnotě 80 € po 20% amortizaci, získáte 0,25 (čili 25 %) jedné Note. Na obrázku níže si můžete prohlédnout příklad.

Proces investování na tržišti Mintos zůstane stejný, jako tomu bylo dosud s investováním do podílů úvěrů.

Každá Note bude navíc mít své vlastní mezinárodní identifikační číslo cenného papíru (ISIN), poskytnuté depozitářem cenných papírů. Identifikátory ISIN napomáhají k přesnému a efektivnímu zúčtování a vypořádání cenných papírů a usnadňují proces zpracování spojený s úhradami prováděnými během životního cyklu emise cenného papíru.

Změny související s narostlým úrokem

Úrok u finančních instrumentů narůstá již od prvního dne a s denní frekvencí (v rámci samotné Note, nikoliv u investora), což znamená, že v případě, že investor koupí konkrétní Note (nebo její zlomek), společně s jistinou zakoupí i narostlý úrok.

Jakmile nastane datum další splátky úroku, investor obdrží narostlý úrok, za který zaplatil předem, když do úvěru investoval. Ve většině případů bude tento narostlý úrok poměrně nízký, jelikož je vypočítán od data poslední splátky, které bývá obvykle nejdéle před měsícem.

Předpokládejme, že investor chce zakoupit jednu Note, která nabízí roční výnos 12 %, neboli 1 % za měsíc, a na Primární trh Mintos byla umístěna před jedním měsícem. Během tohoto měsíce tedy došlo k nahromadění 1% úroku, který se stal součástí investice.

Pokud tedy například investor investuje 100 €, jeho investice bude automaticky rozdělena na dvě části – 99 € bude investováno do jistiny a 1 € do narostlého úroku.

Jakmile pak nastane datum další splátky, investor získá měsíční úrok ve výši 1 % (z jistiny v hodnotě 99 €) a k tomu navíc 1 € (úrok narostlý před provedením investice).

Narostlý úrok představuje tržní standard používaný pro dluhopisy a další dluhové cenné papíry, které se svou podstatou podobají Notes. Obvykle se za narostlý úrok platí nad rámec investice, ale jak ukazuje příklad výše, lze jej i zahrnout přímo do investice, což investorům usnadní proces investování.

Důležité však je, že konečný výsledek, kterým jsou míry návratnosti investice, nebude nijak ovlivněn, pouze způsob, jakým se počítají a převádějí úroky.

Prospekty s popisem investičních příležitostí

V rámci nového nastavení investic na Mintosu budou k dispozici také podrobné prospekty, které budou uvádět informace o potenciálních investicích do úvěrů (Notes).

Každý prospekt bude obsahovat údaje o Notes, o rizikových faktorech souvisejících s investicemi a o samotných úvěrech, dále také informace o daném trhu, zemi, úvěrové společnosti a dalších zapojených subjektech a souhrn transakcí (včetně přehledu platných smluv) a další podrobnosti požadované příslušnými nařízeními.

Než budeme moci jednotlivé Notes nabídnout investorům, prospekty bude třeba vždy zaregistrovat u Komise pro finanční a kapitálový trh (FCMC). FCMC v rámci schvalovacího procesu posoudí, zda prospekty splňují standardy úplnosti, srozumitelnosti a konzistentnosti. Prospekty budou zveřejněny na webových stránkách Mintosu a investoři se s nimi budou moci seznámit před provedením investice. Zároveň budou každý rok obnovovány, aby informace v nich obsažené byly stále aktuální.

Investoři by měli mít na paměti, že hlavní rizika investování do úvěrů budou stále přítomna, ostatně jako vždy.

Další informace a dotazy

Úvěrové směnky Notes postupně nahradí stávající dohody o postoupení, čímž bude zajištěno dodržení evropských nařízení v rámci nového dohledu. Očekáváme, že kompletní přechod potrvá až jeden rok od chvíle, kdy se Mintos stane regulovaným tržištěm.

Přestože Mintos čeká v nadcházejících měsících ještě hodně práce, všechny srdečně zveme, aby se s námi podělili o svůj názor a připomínky a vznesli případné dotazy. Uděláme vše pro to, abychom Vás s těmito novinkami co nejlépe seznámili s pomocí vysvětlivek a sekce často kladených dotazů, díky kterým se investoři dozví vše, co je třeba o Notes znát.

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner