Představujeme nový produkt: Forward Flow

S radostí Vám oznamujeme nový investiční produkt na Mintosu – Forward Flow.

Forward Flow je novým a jedinečným produktem na crowdlendingovém trhu. Forward Flow představuje závazek investovat do sady předem dohodnutých dílčích úvěrů s předem stanovenou sazbou na dané časové období.

Po dobu trvání dohody Forward Flow dostávají investoři týdenní splátky úroků závislé na splácení dílčích úvěrů. Jistina je splacena, jakmile úvěr Forward Flow dosáhne splatnosti.

Dohody o Forward Flow na Mintosu figurují jako jednotlivé úvěry typu Forward Flow. Investoři do nich mohou investovat stejně jako do kteréhokoliv jiného typu úvěrů. U každého úvěru Forward Flow si mohou investoři v detailech úvěru zobrazit všechny dílčí úvěry a sledovat, jak jsou spláceny.

Jsme přesvědčeni, že se Forward Flow stane hodnotným produktem pro investory na Mintosu.

– Jistina investovaná do úvěru Forward Flow bude po dobu trvání dohody nadále pracovat, ve srování s nákupem samostatných úvěrů proto mohou investoři snížit své reinvestiční riziko.

– Investoři mohou zmrazit své úrokové sazby na delší dobu a být tak méně ovlivněni změnami úrokových sazeb na Mintosu.

– V průměru mohou investoři počítat s vyššími úrokoými sazbami ve srovnání s obdobnými samostatnými úvěry, neboť své peníze poskytují na delší časové období.

Sledujte naše stránky a již brzy se dozvíte o první úvěrové společnosti nabízející Forward Flow.

Forward Flow podrobně

 

Co tvoří Forward Flow?

Každý úvěr Forward Flow je složen z mnoha menších dílčích úvěrů. Tyto úvěry mají obvykle kratší dobu splatnosti a budou proto průběžně obměňovány po dobu trvání dohody o Forward Flow. Všechny dílčí úvěry v jednom úvěru Forward Flow mají shodnou úrokovou sazbu, amortizaci, jsou stejného typu a mají podobnou dobu splácení a velikost (v rámci předem dohodnutého rozmezí). Investoři si mohou podrobnosti kdykoliv zobrazit v detailech úvěru a sledovat tak všechny dílčí úvěry jednotlivě.

Dílčí úvěry budou úvěrovou společností průběžně nahrazovány, jakmile dosáhnou splatnosti, budou splaceny nebo budou v prodlení déle než 60 dní. Dílčí úvěry musí splňovat stejné standardy kvality a splácení jako ostatní úvěry na Mintosu. Úvěrová společnost bude zároveň poskytovat obvyklou spoluúčast na riziku.

Jak mohou investoři investovat do úvěrů Forward Flow?

Investoři mohou do úvěrů Forward Flow investovat stejně jako do všech ostatních úvěrů na Mintosu: na Primárním a Sekundárním trhu, pomocí Auto Invest a také prostřednictvím nástroje Invest & Access. Forward Flow bude také přidán do filtru typu úvěru. Do dílčích úvěrů mohou investoři investovat pouze prostřednictvím úvěru Forward Flow, do jednotlivých dílčích úvěrů nelze investovat ani je prodávat. 

Jak úvěr Forward Flow funguje?

Pro přístup k úvěru Forward Flow budou investoři moci investovat do úvěru poskytnutého společností Mintos Finance příslušné úvěrové společnosti. Ten je zajištěný zástavou na všechny nebo část pohledávek úvěrové společnosti vůči jejím dlužníkům.

Mintos Finance je společnost skupiny Mintos. Podrobný popis struktury je dostupný ve smlouvě o úvěru a v dohodě o postoupení Mintos Finance.

Jak fungují dílčí úvěry?

Dílčí úvěry jsou pro investora zdrojem příjmů  – podle toho, jak jsou spláceny, dostávají investoři týdenní splátky úroků. Pokud dílčí úvěr dosáhne splatnosti, je splacen nebo je v prodlení po dobu delší než 60 dní, bude nahrazen novým úvěrem. Není-li úvěrová společnost schopna dílčí úvěr nahradit, splatí celý úvěr Forward Flow a investorům budou navráceny finanční prostředky.

Jakým způsobem fungují splátky u úvěrů Forward Flow?

Investoři dostávají týdenní splátky úroků závislé na splácení dílčích úvěrů. Jistina zůstává v rámci dohody o Forward Flow investovaná do dílčích úvěrů až do doby, kdy úvěr Forward Flow dosáhne splatnosti.

Příklad: Investor investoval v rámci dohody Forward Flow, která je tvořena 3 dílčími úvěry. V minulém týdnu bylo u dílčího úvěru 1 splaceno 10 € v jistině a 2 € v úrocích. U dílčího úvěru 2 bylo splaceno 5 € v jistině a 1 € v úrocích. U dílčího úvěru 3 nebyla splacena jistina ani úrok. Tento týden investor obdrží 3 € v úrocích a jistina ve výši 15 € zůstane v úvěru Forward Flow.

Co se stane, když dojde k defaultu dílčího úvěru?

Úvěrová společnost dílčí úvěr nahradí novým dílčím úvěrem splňujícím stejná kritéria. Pokud toho úvěrová společnost není schopna, splatí místo toho celý úvěr Forward Flow.

Jsou úvěry Forward Flow nabízeny s garancí zpětného odkupu?

Úvěry Forward Flow jsou založeny na trochu jiném principu. Pokud bude dílčí úvěr v prodlení déle než 60 dní, úvěrová společnost je povinna ho nahradit novým úvěrem. Investice tak zůstane v úvěru Forward Flow v souladu s dohodou o Forward Flow. Pokud není úvěrová společnost schopna toto provést, musí splatit celý úvěr Forward Flow.

Je daná úroková míra zaručená?

Ne. Skutečná úroková míra je závislá na pravidelných splátkách dílčích úvěrů. Celkově by se však skutečná úroková míra měla blížit té předem dané.

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner