Představujeme posouzení vhodnosti a přiměřenosti

V rámci našich příprav na provoz regulovaného tržiště představujeme posouzení, díky kterému lze ověřit, zda způsoby investování, které nabízíme, jsou pro investory, kteří je chtějí používat, vhodné a přiměřené.

Hlavní body

  • Posouzení vhodnosti a přiměřenosti nám pomůže k tomu, abychom nabízeli takové investiční produkty, které jsou přizpůsobené úrovni znalostí investorů, a lépe chránili ty, kteří s investováním do úvěrů teprve začínají
  • Posouzení také hodnotí schopnost a ochotu investorů podstupovat rizika, která s investováním do úvěrů souvisí
  • Jakmile Mintos získá povolení, investoři budou moci používat pouze ty produkty, které lze považovat za vhodné a přiměřené s ohledem na výsledek posouzení
  • Posouzení je součástí požadavků pro splnění příslušných regulací a bude zaváděno postupně od 16. prosince

 

Vysvětlení vhodnosti a přiměřenosti

Cílem posouzení vhodnosti a přiměřenosti je zajistit, že si investoři jsou vědomi rizika spojeného s investováním na Mintosu a že jejich finanční situace jim dovoluje toto riziko podstupovat. Rovněž dokáže zhodnotit, zda produkty nabízené Mintosem odpovídají představám a potřebám investorů a jsou přiměřené jejich znalostem a zkušenostem.

Posouzení sestává z otázek rozdělených do 4 sekcí, které byly sestaveny v souladu s nařízením MiFID:

Finanční situace: V této sekci Vám bude položeno několik otázek týkajících se Vašeho ročního příjmu a čistého jmění.

Znalosti: Tato sekce hodnotí Vaše znalosti o investování a posuzuje, zda budete schopni porozumět podmínkám a rizikům spojeným s investováním na Mintosu.

Zkušenosti: Tato sekce se zaměřuje na Vaše zkušenosti s investováním do konkrétních tříd aktiv.

Investiční cíle: Nakonec Vám bude položeno několik otázek o Vašich investičních cílech a ochotě riskovat.

Jak posouzení funguje

Jelikož posouzení vhodnosti a přiměřenosti na Mintos přináší zcela nové funkce, budeme ho zavádět v několika fázích, abychom si byli jisti, že vše funguje, jak má. Z toho vyplývá, že k provedení posouzení nemusíte být vyzváni okamžitě. Budete-li požádáni o zodpovězení otázek pro posouzení vhodnosti a přiměřenosti, udělejte tak prosím, jakmile budete moci. Jakmile totiž získáme příslušné povolení, provedení posouzení se stane podmínkou pro používání Mintosu.

Jakmile bude posouzení dostupné i pro Vás, dozvíte se to o tom ve Vašem účtu. Pro spuštění posouzení přejděte na stránku Přehled účtu a klikněte na Spustit posouzení. Posouzení zabere asi 10–15 minut, nemusíte ho však celé vyplnit najednou. Můžete ho kdykoliv ukončit, uložit své odpovědi a pokračovat později. Poté, co posouzení dokončíte, vypočítáme Váš výsledek.

V závislosti na Vašich odpovědích Vám nabídneme ty způsoby investování, které lze považovat za vhodné a přiměřené Vašim potřebám. Poté, co Mintos získá povolení investičního podniku, budete moci používat výhradně tyto produkty. Pokud se Vaše situace změní, své odpovědi můžete upravit ve Vašem profilu. Výsledek Vašeho posouzení bude následně přepočítán.

O tom, jak jsme postoupili se získáním povolení pro provoz investičního podniku, Vás budeme informovat.

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner