Připomínáme: První úvěrové listy budou na Mintosu spuštěny 25. května

Již za dva dny budou investoři na Mintosu moci investovat do regulovaných finančních nástrojů – úvěrových listů! Tím bude odstartován přechod od investic do pohledávek (zakoupených prostřednictvím dohod o postoupení) na úvěrové listy. Připravili jsme pro Vás rychlý přehled nejdůležitějších informací, abychom Vám pomohli se na změny přichystat.

Hlavní body:

  • První úvěrové listy budou na Mintosu spuštěny 25. května, čímž bude odstartováno přechodné období
  • Až do 30. června budete moci nakupovat jak pohledávky prostřednictvím dohod o postoupení (současné nastavení), tak i úvěrové listy. Od 1. července pak přejdeme pouze na úvěrové listy
  • Mezi hlavní výhody pro investory patří ochrana prostředků investorů, systém pro odškodnění investorů do výše 20 000 €, vhodná a přiměřená nabídka produktů a vyšší úroveň transparentnosti
  • Aktivní strategie Mintos a vlastní automatické strategie budou nadále investovat jako obvykle, dostupné investice však budou postupně přecházet z pohledávek na úvěrové listy

Nadcházející přechodné období

25. května na platformu uvedeme limitovaný počet úvěrových listů, čímž odstartujeme přechod od investic do pohledávek (zakoupených prostřednictvím dohod o postoupení) na úvěrové listy.

Jako první se na platformě objeví úvěrové listy od 3 úvěrových společností. Příslušné základní prospekty připravené v souladu s nařízením o prospektu a schválené Komisí pro finanční a kapitálový trh (FCMC) si můžete prohlédnout zde:

Již brzy po spuštění prvních úvěrových listů se na platformě postupně začnou objevovat další.

Až do 30. června budou investoři moci nakupovat jak pohledávky, tak úvěrové listy. Od 1. července pak budou investoři moci investovat pouze do úvěrových listů. Podrobnější vysvětlení změn, které tento přechod přináší, naleznete v našem nedávném článku o chystaném spuštění úvěrových listů.

Hlavní výhody úvěrových listů pro investory

Tou nejdůležitější změnou pro investory bude zvýšená úroveň ochrany a transparentnosti, která začne platit s uvedením úvěrových listů.

Ochrana prostředků investorů v souladu se směrnicí MiFID II

Mintos je v souladu s požadavky směrnice MiFID II povinen držet veškeré prostředky investorů a úvěrové listy odděleně od svých vlastních prostředků. Ochrana investorů na základě těchto pravidel je zajištěna tím, že Mintos musí vést přesné účetní záznamy, ve kterých jsou jasně rozlišeny všechny úvěrové listy a prostředky investorů od aktiv v majetku Mintosu.

Pro bližší informace se podívejte na předchozí článek na našem blogu na toto téma.

Ochrana úvěrových listů a prostředků investorů na základě systému pro odškodnění investorů

Jako společnost s povolením k provozování investičního podniku je Mintos členem lotyšského systému pro odškodnění investorů. Tento systém, zřízený v souladu se směrnicí 97/9/ES, zajišťuje ochranu investorů a poskytuje odškodnění v případě, že Mintos nebude schopen investorům vrátit finanční nástroje (v našem případě úvěrové listy) nebo prostředky.

Maximální výše odškodnění, na kterou má investor v rámci systému pro odškodnění investorů nárok, je 90 % čisté ztráty až do výše 20 000 €.

Bližší informace a podrobnosti o výjimkách naleznete na naší stránce o ochraně investorů.

Nabídka vhodných a přiměřených investičních produktů

Až 25. května spustíme úvěrové listy, budeme povinni jednotlivým investorům nabízet pouze ty způsoby investování, jež jsou na základě jejich odpovědí na posouzení považovány za vhodné a přiměřené. Tím je zajištěno, že investoři nepodstupují přílišné riziko, jelikož investování na Mintosu není zcela bez rizika. Zároveň začne platit limit pro zodpovědné investování.

Pokud shledáte, že se Vaše situace od posledního vyplnění posouzení změnila, můžete své odpovědi upravit v sekci Posouzení vhodnosti a přiměřenosti v nastavení svého účtu.

Vyšší úroveň transparentnosti pro investory

Investoři budou moci nahlížet do dvou druhů dokumentů obsahujících podrobné informace o úvěrových listech – základní prospekty a dokumenty zvané „Konečné podmínky“.

Základní prospekt úvěrových listů Mintos, připravený v souladu s nařízením o prospektu a schválený regulačním orgánem FCMC, má za cíl pomoci investorům činit informovaná investiční rozhodnutí.

Schválené základní prospekty si můžete prohlédnout již nyní na stránkách FCMC.

Základní prospekty, sdělení klíčových informací pro jednotlivé základní prospekty a také mnoho dalších dokumentů týkajících se úvěrových listů naleznete na naší stránce Právní dokumenty týkající se úvěrových listů.

Přechod z jednoho typu investic na druhý pro strategie Mintos a vlastní automatické strategie

Po spuštění úvěrových listů budou aktivní strategie Mintos a vlastní automatické strategie nadále investovat jako obvykle, dostupné investice však budou postupně přecházet z pohledávek na úvěrové listy. Chcete-li se dozvědět více o tom, jakým způsobem Mintos spravuje investice v rámci strategií Mintos a vlastních automatických strategií, přečtěte si náš informační dokument.

Další právní dokumenty Mintosu naleznete na stránce Podmínky a zásady.

Nenechte si ujít náš speciální článek „Mintos odpovídá na otázky investorů: Vše o úvěrových listech“, který vychází již zítra!

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner