Przedstawiamy funkcję przedłużenia harmonogramu spłat

Wiele firm pożyczkowych oferuje pożyczkobiorcom możliwość przedłużenia harmonogramu spłaty pożyczki. Do tej pory nie było dobrego sposobu, aby można było uwzględnić taki przypadek na Mintos: za każdym razem, gdy pożyczkobiorca prosił o przedłużenie, firma pożyczkowa odkupywała pożyczkę od inwestorów Mintos, a następnie udostępniała ją ponownie z przedłużonym harmonogramie, jako nową pożyczkę.

Dzisiaj wprowadzamy nową funkcję, która rozwiąże ten problem, a także zapewni inwestorom dodatkową przejrzystość.

Czym jest rozszerzenie harmonogramu spłat na Mintos?

Chcemy zapewnić lepszy sposób zarządzania zmianami w harmonogramie. Dlatego wprowadzamy nową funkcję, która pozwala na przedłużenie spłaty pożyczki, gdy pożyczkobiorca zdecyduje się na przedłużenie swojego harmonogramu spłat. W Szczegółach pożyczki, inwestorzy mogą zobaczyć, czy dana pożyczka może zostać przedłużona, czy też nie.

Jak to działa?

Pożyczkobiorca może zwrócić się do firmy pożyczkowej o przedłużenie harmonogramu spłat. W przypadku, gdy firma pożyczkowa wyrazi na to zgodę, harmonogram pożyczkobiorcy zostanie przedłużony w systemach firmy pożyczkowej oraz na platformie Mintos. Inwestorzy mogą zobaczyć aktualny harmonogram w Szczegółach pożyczki.

Po przedłużeniu harmonogramu, terminy spłat wszystkich zaległych płatności zostaną przedłużone o maksymalnie 31 dni. Maksymalna liczba przedłużeń zależy od umowy pożyczki, ale nie może być większa niż 3. Pożyczki, w przypadku których występują spóźnione płatności, nie mogą zostać przedłużone. Opcja ta będzie dostępna tylko dla nowych pożyczek udostępnianych na rynku od 02.10.2019. Inwestorzy będą nadal zarabiać takie same odsetki przez cały pozostały okres pożyczki.

Jak inwestorzy mogą wybierać pożyczki z przedłużeniem harmonogramem spłat lub bez niego?

Dodajemy nową opcję filtrowania w Auto Invest oraz na rynku pierwotnym i wtórnym. Domyślnym ustawieniem dla istniejących strategii Auto Invest jest to, że środki będą inwestowane zarówno w pożyczki z przedłużeniem harmonogramu spłat, jak i bez. Inwestorzy mogą w każdej chwili dokonać aktualizacji ustawień Auto Invest. Invest & Access będzie inwestować zarówno w pożyczki z przedłużeniem harmonogramu spłat, jak i bez niego.

Czy inwestorzy mogą wycofać się z pożyczek z przedłużonym harmonogramem spłat?

Jak każda inna pożyczka, pożyczki z przedłużonym harmonogramem spłat mogą być sprzedawane na rynku wtórnym. Inwestorzy korzystający z Invest & Access mogą również w każdej chwili dokonać wypłaty swoich środków.

Jaki jest problem z obecnie funkcjonującymi zasadami?

Obecny system stwarza niedopasowanie przepływów pieniężnych dla firm pożyczkowych, ponieważ nawet jeśli nie otrzymały one żadnych spłat od pożyczkobiorców, muszą dokonać odkupu pożyczek od inwestorów, w przypadku, gdy pożyczkobiorcy przedłużają harmonogram spłat. Oznacza to, że firmy pożyczkowe muszą korzystać z własnych środków pieniężnych, co stwarza ryzyko utraty płynności, które może mieć negatywny wpływ na inwestorów. Dzięki nowym zasadom wprowadzamy dużą szansę, aby zmniejszyć ryzyko dla inwestorów.

Cenimy również przejrzystość dla naszych inwestorów i uważamy, że obecna sytuacja nie jest tą, którą chcemy mieć. Nowe zasady pozwolą nam zapewnić bardziej przejrzystą obsługę przy mniejszej liczbie nieoczekiwanych odkupów.

Jak zawsze, jeśli masz jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu pod adresem [email protected].

 

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner