Przypomnienie: Pierwsze Noty zostaną udostępnione na Mintos 25 maja br.

Już za 2 dni inwestorzy na Mintos będą mogli inwestować w regulowane instrumenty finansowe – Noty! Będzie to początek przejścia od inwestycji w roszczenia (nabywane na podstawie umów cesji) do Not. Aby pomóc Ci się przygotować, przygotowaliśmy krótkie podsumowanie ważnych szczegółów.

Najważniejsze informacje:

  • Pierwsze Noty zostaną wprowadzone na Mintos 25 maja br., tym samym rozpoczynając okres przejściowy
  • Do 30 czerwca br. inwestorzy będą mogli nabywać zarówno roszczenia w ramach umów cesji (obecny układ), jak i Noty. Następnie od 1 lipca br. przejdziemy wyłącznie na Noty
  • Najważniejsze korzyści dla inwestorów to ochrona aktywów inwestorów, system ochrony inwestorów do 20 000 EUR, odpowiednia i stosowna oferta produktowa oraz zwiększona przejrzystość.
  • Aktywne strategie Mintos i niestandardowe strategie automatyczne będą nadal inwestować jak zwykle, ale dostarczone inwestycje będą stopniowo przechodzić z roszczeń na Noty

Nadchodzący okres przejściowy

W dniu 25 maja br. wprowadzamy na rynek ograniczoną liczbę Not, rozpoczynając przejście od inwestycji w roszczenia (nabywane na podstawie umów cesji) na Noty.

Pierwsze Noty zostaną uruchomione dla 3 firm pożyczkowych. Tutaj można zapoznać się z odpowiednimi prospektami podstawowymi przygotowanymi zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie prospektów emisyjnych i zatwierdzonymi przez Komisję Rynku Finansowego i Kapitałowego (FCMC):

Po pierwszym terminie ich wprowadzenia stopniowo będą udostępniane kolejne Noty.

Do 30 czerwca br. inwestorzy będą mogli nabywać zarówno roszczenia, jak i Noty. Następnie od 1 lipca br. inwestorzy będą mogli inwestować tylko w Noty. Aby uzyskać bardziej szczegółowe wyjaśnienie zmian, które wprowadza to przejście, zapoznaj się z naszym artykułem poświęconym Notom przed ich wprowadzniem.

Najważniejsze korzyści dla inwestorów związane z Notami

Po wprowadzeniu Not, najważniejszą zmianą dla inwestorów będą dodatkowe poziomy ochrony inwestorów i przejrzystości, które wejdą w życie.

Ochrona aktywów inwestorów zgodnie z dyrektywą MiFID II

Mintos ma obowiązek przechowywania wszystkich Not i środków inwestorów oddzielnie od własnych środków, z zastrzeżeniem wymogów dyrektywy MiFID II. Wymogi te chronią inwestorów poprzez wprowadzenie przez Mintos dokładnych rejestrów i rachunków, które odróżniają wszystkie Noty i środki inwestorów od wszelkich aktywów będących własnością Mintos.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nasz poprzedni post na blogu.

Ochrona Not i środków inwestorów w ramach systemu ochrony inwestorów

Jako autoryzowana firma inwestycyjna, Mintos jest członkiem krajowego systemy rekompensat dla inwestorów. Utworzony na mocy Dyrektywy 97/9/WE, system ten chroni inwestorów, zapewniając im rekompensatę, jeśli Mintos nie zwróci im instrumentów finansowych (w tym przypadku Not) lub środków inwestorów.

Maksymalna rekompensata, o jaką może ubiegać się inwestor w ramach systemu rekompensat dla inwestorów, wynosi 90% straty netto, maksymalnie do 20 000 EUR.

Aby poznać szczegóły i wyjątki, odwiedź naszą stronę dotyczącą ochrony inwestorów.

Odpowiednia i stosowna oferta produktów inwestycyjnych

Po wprowadzniu Not w dniu 25 maja br., jesteśmy zobowiązani do zaoferowania sposobów inwestowania uznanych za odpowiednie i stosowne dla indywidualnych inwestorów, na podstawie ich odpowiedzi udzielonych w ramach oceny. Pozwoli to zapewnić, że inwestorzy nie będą podejmować nadmiernego ryzyka – jako że inwestowanie na Mintos nie jest wolne od ryzyka. Ponadto, obowiązuje także wymóg odpowiedzialnego inwestowania .

Jeśli stwierdzisz, że Twoja sytuacja zmieniła się od czasu ostatniego ukończenia oceny, możesz zaktualizować swoje odpowiedzi w dowolnym momencie w sekcji Stosowność i odpowiedniość (Suitability and Appropriateness) na Twoim profilu konta.

Zwiększona przejrzystość dla inwestorów

Inwestorzy będą mieli dostęp do  szczegółowych podstawowych prospektów oraz „Ostatecznych warunków” zawierających informacje o Notach.

Prospekt podstawowy Mintos dotyczący Not, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem o prospektach emisyjnych i zatwierdzony przez FCMC, ma pomóc inwestorom w podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych.

Zatwierdzone prospekty podstawowe można już przeglądać na stronie FCMC.

Prospekty podstawowe, dokumenty zawierające najważniejsze informacje dla każdego z prospektów podstawowych, a także kilka innych dokumentów dotyczących Not są dostępne na naszej stronie z dokumentami prawnymi dotyczącymi Not.

Przejście inwestycji na strategie Mintos i niestandardowe zautomatyzowane strategie

Po wprowadzeniu Not, aktywne strategie Mintos i niestandardowe strategie automatyczne będą nadal inwestować w zwykły sposób, ale oferowane inwestycje będą stopniowo przenoszone z roszczeń na Noty. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Mintos zarządza inwestycjami w ramach strategii Mintos i niestandardowych strategii automatycznych, zapoznaj się z naszym dokumentem informacyjnym.

W odniesieniu do innych dokumentów prawnych Mintos, zapoznaj się z naszymi warunkami i zasadami

Wypatrujcie naszego specjalnego artykułu „Pytania i odpowiedzi dla inwestorów Mintos: porozmawiajmy o Notach”, który zostanie opublikowany jutro!

Najnowsze aktualności

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner