Aizdevumu saistību neizpildes rādītāji Mintos platformā atgriežas pirms Covid-19 līmenī

2020. gada 2. ceturksnī Covid-19 ieviestās ilgstošās ārkārtējās situācijas radīja spiedienu uz uzņēmumiem, un tas ietekmēja bezdarba līmeni un mājsaimniecību labklājību. Galu galā tas noveda pie tā, ka aizņēmēji saskārās ar grūtībām veikt aizdevumu atmaksu, un daudzās valstīs ieviestais atmaksas moratorijs vēl vairāk pasliktināja situāciju. Rezultātā alternatīvajiem aizdevējiem palielinājās ienākumus nenesošu aizdevumu īpatsvars.

Tomēr kreditēšanas uzņēmumi šajā laikā ir spējuši samazināt pandēmijas ietekmi uz saviem kredītportfeļiem, pielāgojot kreditēšanas operācijas. Mintos dati liecina, ka kopējais ienākumus nenesošu aizdevumu īpatsvars ir samazinājies, atgriežoties līmenī, kāds bija pirms Covid-19 pandēmijas. Kredītportfeļiem kļūstot noturīgākiem, šie uzlabojumi liecina par mazāku risku investoriem nekā iepriekšējos izaicinājumiem bagātajos mēnešos.

Svarīgākie punkti

  • Alternatīvo aizdevumu tirgus 2020. gada pirmajā pusgadā piedzīvoja nepieredzēti lielu spiedienu, kā rezultātā palielinājās ienākumus nenesošu aizdevumu īpatsvars
  • Tomēr kreditēšanas uzņēmumi pielāgojās tirgum un koriģēja kreditēšanas operācijas
  • Aizdevumu saistību neizpildes rādītāji kopš tā laika ir atgriezušies pirms Covid-19 pandēmijas līmenī, un ienākumus nenesošu aizdevumu īpatsvars turpina samazināties, kas liecina par zemāku risku investoriem

Kā Covid-19 ietekmēja alternatīvo aizdevumu tirgu

2020. gada pirmajā pusgadā globālie notikumi radīja vēl nepieredzētu nenoteiktības līmeni, jo īpaši tāpēc, ka valstīs turpinājās arkārtējās situācijas. Reaģējot uz šo nenoteiktību, finanšu tirgū izsīka likviditāte. Kembridžas Universitātes veiktais FinTech tirgus pētījums liecina, ka uzņēmumi ziņoja par likviditātes riska pieaugumu par 20 % (salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, 2020. gada 1. pusgads).1. Šī ietekme izpaudās arī alternatīvo aizdevumu tirgū, izraisot svārstīgus patēriņa kredītu portfeļus un paaugstinātu ienākumus nenesošu aizdevumu īpatsvaru.

Mājsaimniecību labklājības samazināšanās, bezdarba pieaugums un maksājumu moratorijs bija galvenie faktori, kas veicināja lielāku svārstīgumu alternatīvo aizdevumu tirgū. Visā pasaulē vairāk nekā trešdaļa digitālo kreditēšanas uzņēmumu pārtrauca izsniegt jaunus aizdevumus, ziņojot, ka izsniegto aizdevumu skaits samazinājās par aptuveni 6 % un par 13 % palielinājās kavēto maksājumu skaits (salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, 2020. gada 1. pusgads).1. Tomēr Eiropā, ņemot vērā esošos apstākļus, rādītāji bija salīdzinoši labi – aizdevumu saistību neizpildes gadījumu skaits palielinājās par 3%, savukārt kavēto maksājumu skaits par 8%.1.

Tas, cik lielā mērā pandēmija skāra katru kreditēšanas uzņēmumu individuāli, atšķīrās atkarībā no valsts un reģiona. Katra valsts īstenoja atšķirīgus ārkārtējās situācijas ierobežojumus, un bezdarba līmenis tajās atšķīrās atkarībā no valdības pieņemtajām stimulēšanas programmām. Piemēram, digitālās kreditēšanas uzņēmumi no valstīm ar stingrākiem ārkārtējās situācijas ierobežojumiem ziņoja par augstākiem aizdevumu saistību neizpildes rādītājiem nekā uzņēmumi no valstīm ar mazāk striktiem ierobežojumiem (14% pret 9%, 2020. gada 1. pusgads.).1.

Tomēr šajā laikā lielākā daļa kreditēšanas uzņēmumu ir īstenojuši dažādus pasākumus, lai mazinātu pandēmijas ietekmi uz to kredītportfeļiem. 2020. gadā vairāk nekā 50 % digitālo kreditēšanas uzņēmumu veica izmaiņas savos kreditēšanas kritērijos un ieviesa maksājumu atvieglojumus.1. Ieviestās kreditēšanas kritēriju izmaiņas ir sekmīgi samazinājušas ienākumus nenesošu aizdevumu īpatsvaru.

Turklāt attīstītajos tirgos aizņēmējiem ir bijis ievērojams fiskālais atbalsts. Visās Mintos aizdevumu tirgū esošo kreditēšanas uzņēmumu darbības valstīs valdības ir sniegušas atbalstu, kas ir ievērojami lielāks nekā globālās finanšu krīzes laikā, un atbalsta pasākumu kopumu apjoms svārstās līdz pat 13% no kopējā IKP.2. Visi šie pasākumi palīdz aizsargāt darbavietas un atvieglo kredītņēmēju spēju noturēties virs ūdens, samazinot spiedienu uz mājsaimniecību finansiālo situāciju. 

Aizdevumu sniegums Mintos platformā uzrāda pozitīvas atveseļošanās pazīmes

Ir skaidrs, ka 2020. gada pirmajā pusgadā pandēmija ietekmēja Mintos izvietoto aizdevumu sniegumu. Labākais veids, kā novērtēt šo ietekmi, ir apskatīt ienākumus nenesošu aizdevumu īpatsvaru atbilstoši aizdevuma izniegšanas mēnesim.

Lai atspoguļotu ienākumus nenesošu aizdevumu īpatsvaru mēs izmantojam to Mintos platformā izvietot aizdevumu procentuālo daļu, kuru atmaksa kavējas vairāk nekā 60 dienas, un kurus kreditēšanas uzņēmumi ir atpirkuši saskaņā ar spēkā esošo atpirkšanas pienākumu.3. Tas kalpo kā vērtīgs rādītājs alternatīvo aizdevumu tirgum kopumā un Mintos platformā esošajiem aizdevumiem attiecībā uz iespējamu saistību neizpildi.

Līdz 2020. gada martam-aprīlim kreditēšanas uzņēmumi aizdevumus izsniedza kā ierasts. Tomēr, tiklīdz pandēmijas ietekme kļuva acīmredzama, tie samazināja aizdevumu izsniegšanu jauniem klientiem un pagarināja lielu daļu aizdevumu, lai palīdzētu kredītņēmējiem tikt galā ar radušos situāciju. Taču, tā kā aizņēmēji joprojām saskārās ar grūtībām atmaksāt aizdevumus, strauji pieauga aizdevumu saistību neizpildes rādītājs un palielinājās ienākumus nenesošu aizdevumu īpatsvars.

Visvairāk tika ietekmēti aizdevumi, kas bija izsniegti tieši pirms vai pēc pandēmijas sākuma (pilnība neapzinoties pandēmijas ietekmi), proti, 2020. gada februārī-aprīlī. Ja runājam par 2020. gada martā izsniegtajiem aizdevumiem, tad to aizdevumu īpatsvars (visos aizdevumu veidos), kuriem piemēroja 60 dienu atpirkšanas pienākumu, palielinājās līdz 22%. Visnozīmīgākais pieaugums bija īstermiņa un patēriņa kredītiem, kas veido lielu daļu no Mintos aizdevumu portfeļa. 

Sākot ar šo brīdi, lai labāk pārvaldītu likviditāti un samazinātu ienākumus nenesošu aizdevumu īpatsvaru, kreditēšanas uzņēmumi turpināja samazināt aizdevumu izsniegšanu un pastiprināja kreditēšanas kritērijus. Stingrāki kreditēšanas kritēriji noveda pie tā, ka kreditēšanas uzņēmumi izsniedza aizdevumus augstākas kvalitātes kredītņēmējiem, kuriem ir mazāka varbūtība, ka tie nespēs atmaksāt aizdevumus. Rezultātā 2020. gada decembrī izsniegtajiem aizdevumiem to aizdevumu īpatsvars (visos aizdevumu veidos), kuriem piemēro 60 dienu atpirkšanas pienākumu, samazinājās līdz 10%. Šis rādītājs atbilst pirms Covid-19 līmenim, un tas liecina, ka kreditēšanas uzņēmumu centieni samazināt risku ir bijuši veiksmīgi.

Kopš tā laika esam novērojuši turpmākas atveseļošanās pazīmes alternatīvo aizdevumu tirgū, jo gan kreditēšanas uzņēmumi, gan investori atgūst pārliecību. No 2020. gada oktobra līdz 2021. gada martam finansēto aizdevumu skaits pieauga par 44 %, un 2021. gada pirmajā ceturksnī vien šis skaits palielinājās par 26 %. Investoru pieprasījuma pieaugums veicina pastāvīgāku jaunu aizdevumu piedāvājumu, jo uzticība investīcijām aizdevumos turpina palielināties. Reaģējot uz to, daudzi kreditēšanas uzņēmumi turpmākajos mēnešos plano vēl vairāk palielināt aizdevumu piedāvājumu Mintos aizdevumu tirgū.

Covid-19 pandēmija bija pārbaudījums alternatīvo aizdevumu tirgum, taču kreditēšanas uzņēmumi ir pielāgojušies jaunajai videi, par ko liecina ienākumus nenesošu aizdevumu īpatsvara atgriešanās līmenī, kāds bija pirms Covid-19. Stingrāku kreditēšanas kritēriju dēļ aizdevumu portfeļu kvalitāte un noturība turpina uzlaboties, un vienlaikus pieaug arī pieprasījums pēc jauniem aizdevumiem. Šie tirgus uzlabojumi ir iepriecinoši un liecina, ka riski investīcijām aizdevumos tagad ir mazāki salīdzinājumā ar 2020. gada 1. pusgadu.

Footnotes:

  1. University of Cambridge Judge Business School “Global COVID-19 FinTech Market Rapid Assessment Study” https://www.jbs.cam.ac.uk/faculty-research/centres/alternative-finance/publications/2020-global-covid-19-fintech-market-rapid-assessment-study
  2. International Monetary Fund “Policy Responses to Covid-19”
    https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
  3. 98% no Mintos aizdevumu tirgū izvietotajiem aizdevumiem ir atpirkšanas pienākums, un tas nozīmē, ka kreditēšanas uzņēmumam ir pienākums atpirkt aizdevuma prasījumu un samaksāt investoram pamatsummu un procentus, ja aizņēmējs aizdevuma atmaksu kavē ilgāk nekā 60 dienas.

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner