SIA DelfinGroup publicē ceturkšņa rezultātus, apņemas īstenot ESG ziņojumu 2020. gadā

DelfinGroup apgrozījums 2020. gada 9 mēnešos ir palielinājies par 4,3% YOY, sasniedzot 16,7 miljonus eiro, savukārt peļņa sasniegusi 3,16 miljonus eiro, teikts uzņēmuma jaunākajā neauditētajā konsolidētajā finanšu pārskatā par 2020. gada trešo ceturksni.

Savukārt 2020. gada 3. ceturksnī izsniegto kredītu apjoms pakāpeniski pieauga un sasniedza kopumā 14,6 miljonus eiro, par 71,4% vairāk nekā iepriekšējā ceturksnī un par 16% vairāk nekā 2019. gada 3. ceturksnī. Viscaur Covid-19 panēmijai, DelfinGroup ir strādājusi pie produktu uzlabošanas, lai nodrošinātu labāku klientu apkalpošanu. Pamatojoties uz koncerna konservatīvo kredītpolitiku un tā stabilo un uzticamo klientu bāzi, ienākumus nenesošo aizdevumu (NPL) attiecība ir saglabājusies salīdzinoši zema, nodrošinot stabilu portfeļa kvalitāti.

DelfinGroup valdes priekšsēdētājs Agris Evertovskis komentē rezultātus: «DelfinGroup ir izrādījusi lielu noturību pašreizējās pandēmijas pirmajā vilnī un spējusi sniegt pakalpojumu, kas veicina finanšu iekļaušanos visā Latvijas teritorijā un ir svarīgs lielai iedzīvotāju daļai, par ko liecina kredītportfeļa pieaugums. Turklāt ir sasniegti stabili rezultāti, ko pamato kopējie finanšu rādītāji. Papildus darbības stabilitātei es vēlētos arī uzsvērt, ka DelfinGroup ir svarīgas iezīmes, kas attaisno augsto kredītreitingu citu nozares uzņēmumu starpā. Mums ir diversificēta ienākumu struktūra – aptuveni 35% no mūsu ienākumiem rada lombardi ar vairāk nekā 312 tūkstošiem klientu un vairāk nekā 42% tirgus daļu Latvijā šajā stabilajā biznesa segmentā, ko vada mūsu tīkls ar 87 filiālēm 38 Latvijas pilsētās un mazpilsētās. Mums ir diversificēta finansēšanas struktūra – ar P2P platformu Mintos, regulāru obligāciju emisiju un pašu kapitālu, attiecībā aptuveni 3: 3: 2.”

SIA DelfinGroup akcionāri jau 2020. gada 3. ceturksnī nolēma palielināt pamatkapitālu līdz 4 miljoniem eiro, pārceļot iepriekšējo periodu peļņu uz pamatkapitālu. Uzņēmums bija aktīvs arī investoru attiecību jomā un finansējuma piesaistē. “Nasdaq First North” biržā 2020. gada 11. augustā tika uzskaitīta obligāciju emisija 5 miljonu eiro apmērā. Ceturkšņa beigās jaunie un esošie privātie un institucionālie ieguldītāji pilnībā parakstījās uz jaunu nenodrošinātu obligāciju emisiju 3,5 miljonu eiro apmērā ar kupona likmi 12% un dzēšanas termiņu 2022. gada 25. novembrī.

Didzis Ādmīdiņš, izpilddirektors un valdes loceklis, piebilst: “Ir patīkami paziņot, ka esam apņēmušies īstenot ESG ziņošanas paraugpraksi sākot ar 2020. gadu, lai panāktu vēl lielāku atklātību un pārredzamību mūsu darbībā. Mēs jau sākam ziņot par nodarbinātības rādītājiem, energoefektivitāti un aprites ekonomiku 2020. gada 9 mēnešos. Mēs uzskatām, ka ir sasniegts tas, ko tā mēra. Mūsu redzējums ir iedvesmot citus uzņēmumus, rādot piemēru, kā domāt un rīkoties, izstrādājot ilgtspējīgu un atbildīgu uzņēmējdarbības praksi, kas ir saistīta ar vidi, korporatīvo pārvaldību un sociālajiem aspektiem. Tas ir saprātīgs solis, un tas dos pievienoto vērtību mūsu investoriem un plašākai sabiedrībai.”

SIA DelfinGroup biedri 2020. gada 25. augustā pieņēma lēmumu mainīt juridisko formu uz akciju sabiedrību, kas saskaņā ar Komerclikumu būs spēkā no 2021. gada 11. janvāra. Reorganizācijas ietvaros tiks stiprināta uzņēmuma korporatīvā vadība, paplašinot uzraudzības padomi ar neatkarīgiem locekļiem un īstenojot korporatīvās vadības politiku.

Tika sasniegti šādi grupas rezultāti 2020. gada 3. ceturksnī:

 Pozīcija

 EUR, miljoni

 Izmaiņas*,%

 Neto kredītportfelis

34.04

       +  7.9

 Aktīvi

42.62

     +  11.4

 Peļņa pirms nodokļu nomaksas

3.65

        –  2.0

Neto peļņa

3.16

        –  6.1

*Neto kredītportfelis un aktīvi, salīdzinot ar apjomiem uz 31.12.2019.

**Neto peļņa tiek salīdzināta ar attiecīgo 2019. gada periodu.

DelfinGroup neauditēts starpposma konsolidētais finanšu pārskats par 2020. gada 3. ceturksni

DelfinGroup 2020. gada 3. ceturkšņa investoru prezentācija

DelfinGroup Mintos tirgū

DelfinGroup pievienojās Mintos 2016. gadā. Pašreizējais neatmaksātais portfelis Mintos ir 15 061 297 eiro. DelfinGroup aizdevumos investējuši 76 238 investori, un vidēji viens investors tajos ir investējis 198 eiro.

Par DelfinGroup

DelfinGroup ir licencēts patērētāju kreditēšanas uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā. Grupu pārstāv zīmoli Banknote, VIZIA un Rīgas Pilsētās Lombards. Grupas galvenie pakalpojumi ir patēriņa kredīti, distances aizdevumi un lombardu aizdevumi. SIA “DelfinGroup” vīzija ir vienmēr tiekties pēc visaugstākās atzinības. Uzņēmuma vadības vērtības ir vienkāršība, pieejamība, cieņa, progress, ambīcijas, meistarība un koncentrēšanās uz klientiem.

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner