SIA DelfinGroup publicē neauditētus finanšu pārskatus par 2020. gada pirmo pusgadu

2020. gada pirmajā pusgadā uzņēmuma apgrozījums, salīdzinot ar attiecīgo 2019. gada periodu, ir palielinājies par 7,3%, sasniedzot 10,9 miljonus eiro, savukārt peļņa sasniegusi 2,03 miljonus eiro.

Delfingroup redzējums ir sasniegt visaugstāko atzīšanas līmeni, kas balstīts uz uzņēmuma vērtībām – vienkāršību, pieejamību, cieņu, progresu, mērķtiecību, meistarību un orientēšanos uz klientu.

2020. gada 1. pusē DelfinGroup darbojās saskaņā ar uzņēmuma vērtībām, stratēģiju un nospraustajiem mērķiem, kā arī darbību pakārtoja ārkārtas stāvoklim, kas tika izsludināts 2020. gada 12. martā saistībā ar COVID-19. Delfingroup veiksmīgi reaģēja uz krīzi. Uzņēmuma uzmanības centrā bija skaidras naudas rezervju nodrošināšana un izmaksu struktūras pārskatīšana. Turklāt tika ieviests stingrāks klientu maksātspējas novērtējums, kā rezultātā aizdevumi bija mazāki. Krīzes dēļ bija arī mazāk dabiskais pieprasījums pēc uzņēmuma pakalpojumiem. Atceļot ārkārtas pasākumus, DelfinGroup pielāgoja savu stratēģiju un atgriezās pie iepriekšējā izaugsmes apjoma.

Agris Evertovskis, valdes priekšsēdētājs sacīja: “Tas ir liels gandarījums, ka, pateicoties labai stratēģiskajai plānošanai un stratēģijas izpildei šajā neskaidrajā, ļoti nopietnajā situācijā ar daudziem nezināmajiem, ir sasniegti pašreizējie rezultāti. Manuprāt, tas ir lielisks indikators investoriem, darbiniekiem un sadarbības partneriem par mūsu komandas augsto profesionalitāti”.

Didzis Ādmīdiņš, SIA DelfinGroup valdes loceklis un izpilddirektors, atbildīgais par patērētāju kreditēšanas segmentu, piebilda:“Uzņēmuma konservatīvā kredītpolitika ir sevi attaisnojusi, jo krīzes laikā slikto aizdevumu īpatsvars netika ievērojami ietekmēts. Dažos segmentos ir novēroti pat uzlabojumi. Mēs aktīvi strādājam gan krīzes laikā, gan tagad, lai ieviestu produktu uzlabojumus un spētu sniegt klientiem labākus pakalpojumus.

Kā pierādīja ārkārtas situācija, lombardu produkts atbalsta uzņēmumu ar stabilu ieņēmumu bāzi pat ekonomiskās lejupslīdes laikā. Otrā ceturkšņa sākumā lombarda procentu ienākumu īslaicīgu kritumu veiksmīgi kompensēja ienākumu pieaugums no pārdošanas rezultātiem 87 lombardu filiālēs un interneta vietnē www.veikals.banknote.lv”, papildina Ivars Lamberts, valdes loceklis un komercdirektors.

Neskatoties uz visiem apstākļiem, pozitīvs signāls mūsu darbam ir obligāciju finansēšanas ļoti veiksmīgā piesaiste 2020. gada 1. pusgada beigās un visu pieejamo uzņēmumu obligāciju pilnīga izpirkšana, kas apliecina investoru aktivitātes atdevi un uzņēmuma darbības novērtējumu,” secina Kristaps Bergmanis, valdes loceklis un finanšu direktors.

Uzņēmums 2020. gada 2. ceturksnī piesaistīja papildu finansējumu 0,98 miljonu eiro apmērā obligācijām ISIN LV0000802379, kas tika emitētas 2019. gada 15. novembrī, sākot ar 2020. gada 31. jūliju, pilnā apmērā 5 000 000 eiro apmērā. Iegūtie līdzekļi tika izmantoti, lai daļēji atmaksātu esošās saistības pret Mintos ieguldītājiem un ISIN LV0000801322 obligāciju pamatsummu.

Pēc COVID-19 ietekmes Eiropā 2020. gada 1. pusē investoru aktivitāte uz Mintos samazinājās, kā rezultātā palielinājās finansējuma izmaksas, kas perioda beigās atkal sasniedza pirmskrīzes līmeni.

By implementing the business strategy and planned measures, as well as introducing emergency solutions in response to the impact of COVID-19, the following financial results of the Group were achieved in the 1st half of 2020:

 Pozīcija

 EUR, miljoni

Izmaiņas procentuāli

 Neto kredītportfelis

32.25

        +  2.2

Aktīvi

41.23

        +  7.7

Neto peļņa

2.03

         –  0.5

*Neto kredītportfelis un aktīvi, salīdzinot uz 31.12.2019.

Neto peļņa tiek salīdzināta ar attiecīgo 2019. gada periodu.

Skatīt DefinGroup neauditētos finanšu pārskatus par 2020. gada 1. pusi

Skatīt investoru prezentāciju par DelfinGroup rezultātiem 2020. gada 2.ceturksnī

_________________________________________________

 

SIA DelfinGroup ir licencēts patēriņa kreditēšanas uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā. Grupu pārstāv Banknote, VIZIA un Riga City Pawnshop zīmoli. Koncerna pamatpakalpojumi ir garantijas aizdevumi, patēriņa aizdevumi, kā arī vecākie aizdevumi, kuru nosacījumi ir īpaši pielāgoti senioriem. Grupa darbojas 38 Latvijas pilsētās un pilsētās ar kopumā 87 Banknote filiālēm, turklāt uzņēmums ir pārstāvēts arī digitālajā vidē ar attālinātu pakalpojumu sniegšanu patērētāju kreditēšanas un tiešsaistes veikalu jomā. Uzņēmums nodarbina vairāk nekā 270 profesionāļus un 2019. gadā nodokļos samaksājis 2,97 miljonus eiro. SIA DelfinGroup ir LAFPA un LTRK biedrs un ir saņēmis VID sadarbības programmas Zelta līmeņa statusu.
DelfinGroup ir emitējusi obligācijas, kas kopš 2014. gada ir kotētas Nasdaq Riga biržā. Uzņēmuma investoru vidū ir gan privātpersonas (privātie investori), gan institucionālie investori no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un citām valstīm.

Dalies: