Skonsolidowany raport roczny Mintos za rok 2019

Publikujemy Skonsolidowany raport roczny Mintos Holdings, aby informować naszych inwestorów i innych interesariuszy o wynikach działalności Mintos za rok 2019.

W Skonsolidowanym raporcie rocznym za rok 2019 udostępniamy sprawozdanie finansowe za rok ubiegły (sprawozdanie z całkowitych dochodów, sytuacji finansowej, przepływów pieniężnych, zmian w kapitale własnym). Oprócz sprawozdań finansowych, Skonsolidowany raport zawiera również szczegółowe sprawozdanie zarządu sporządzone przez współzałożycieli Mintos – Prezesa Martins’a Šulte i Dyrektora Finansowego/Dyrektora Operacyjnego Martins’a Valtersa. Poza przeglądem wydarzeń, jakie miały miejsce w roku 2019, sprawozdanie zarządu prezentuje również działania podjęte w celu zminimalizowania skutków pandemii COVID-19 na działalność spółki w roku 2020.

Od 2015 roku publikujemy zbadane przez biegłych rewidentów raporty roczne AS Mintos Marketplace, podmiotu Mintos, który prowadzi platformę Mintos. Ponieważ grupa Mintos znacznie się rozrosła i poszerzyła swoją działalność, dlatego też, począwszy od tego roku, będziemy publikować zbadany przez biegłych rewidentów Skonsolidowany raport dotyczący AS Mintos Holdings. Raport ten obejmuje działalność całej grupy, w tym AS Mintos Marketplace, i oferuje jeszcze więcej informacji, a naszym inwestorom i innym odbiorcom daje jeszcze większą przejrzystość.

Skonsolidowany raport roczny Mintos za rok 2019 wraz z innymi raportami rocznymi od 2015 roku można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Sprawozdanie zarządu możesz przeczytać w języku polskim tutaj.

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner