Spojrzenie na sprawy bieżące w marcu 2020 roku

Na przestrzeni dziejów, pandemie takie jak COVID-19 nieuchronnie powodowały zmiany na rynkach światowych. Jakkolwiek istnieje określona niepewność, jest kilka rzeczy, które wszyscy możemy zrobić, aby złagodzić czynniki stresu, które utrudniają wykonywanie codziennych czynności. Po pierwsze, powinniśmy zachować bezpieczeństwo, ale także obiektywizm i spokój, aby móc podejmować stanowcze decyzje. 

Globalna tarcza ochronna dla przedsiębiorstw i pracowników

Po jedenastoletnim okresie hossy, żadne państwo, ani żadna osoba nie ma ochoty, aby zobaczyć swój kraj lub jego największe przedsiębiorstwa „na kolanach”. Z reakcji przedstawicieli społeczności międzynarodowej z ostatnich kilku dni wynika, że decydenci aktywnie pracują nad wprowadzeniem działań, które złagodzą skutki COVID-19. Takie instytucjonalne reakcje, mające na celu ochronę pracujących obywateli i zaburzonych przepływów pracy, mają kluczowe znaczenie. To, jak dalece będą one skuteczne, zależy od dość złożonego splotu różnych okoliczności. 

W USA firmy otrzymają wsparcie w postaci nisko oprocentowanych pożyczek mających federalne gwarancje Small Business Administration (Urzędu ds. Małych Przedsiębiorstw). Chiński Bank Centralny przekazał około 80 mld USD w formie pomocy finansowej dla swoich banków komercyjnych, aby zapewnić stabilność systemu finansowego. Niemcy powiedziały, że są gotowe przekazać tyle, ile będzie konieczne dla ochrony swojej potężnej gospodarki. Komisja Europejska ogłosiła utworzenie specjalnego funduszu inwestycyjnego do walki z koronawirusem o wartości 37 mld EUR, który ma pomóc sektorom najbardziej dotkniętym przez pandemię. 

Rynki zawsze znajdują odbicie, a niektórzy ludzie zawsze zarabiają pieniądze

Patrząc z szerszej perspektywy w dłuższym horyzoncie czasowym, załamania na rynku są zazwyczaj postrzegane jako krótkoterminowe silne spadki, pośród dłuższych okresów wzrostu i dobrobytu. W Mintos kierujemy się jednym faktem, który został wielokrotnie potwierdzony w historii: rynki zawsze znajdują odbicie. 

Alternatywne firmy pożyczkowe — pewne siebie, ale zachowujące środki ostrożności 

Współpracujemy z wieloma silnymi, alternatywnymi firmami pożyczkowymi, działającymi na 5 kontynentach. Niektóre z tych firm powstały przed kryzysem w 2008 roku lub w jego trakcie i dlatego też, mają doświadczenie w zarządzaniu działalnością w burzliwych czasach. 

 Firmy pożyczkowe na Mintos dostosowują się do sytuacji, rozważając różnorodne działania, których celem jest zapewnienie zrównoważonego przepływu środków pieniężnych. Dla niektórych oznacza to współpracę z rządami lub restrukturyzację systemów wprowadzania kolejnych klientów. Nadrobienie zaległości technologicznych jest również opcją dla wielu firm, które do tej pory nie wykorzystywały płatności online, jako usługi dla swoich klientów.

Wiele firm pożyczkowych działających na Mintos przeszło wiele rund aktualizacji przepisów, które sprawiły, że otoczenie branży stało się bardziej rygorystyczne i surowe. Przezwyciężając je z ufnością, ich baza klientów stale rosła, przyczyniając się do wzmocnienia prowadzonej przez nie działalności. W rzeczywistości, niektóre z tych firm, w czasie kryzysu finansowego w 2008 roku, odnotowały wzrost sprzedaży o 25%. 

Niektóre firmy są optymistycznie nastawione odnośnie do przyszłego rozwoju swojej działalności i obecnie nie doświadczyły żadnej przerwy w napływie nowych klientów, ani też w spłatach dokonywanych przez pożyczkobiorców. W zależności od uwarunkowań geograficznych i zawirowań na rynku lokalnym, niektóre firmy odnotowały spadek popytu na pożyczki już w poprzednich miesiącach. Wiele z nich spodziewa się dużego wzrostu popytu w nadchodzącym okresie. Wzrost ten spotka się z koniecznością dokonania ponownej oceny i zaostrzenia przepisów. Zanim to nastąpi, firmy powinny mieć obiektywne oczekiwania co do liczby przypadków niewywiązania się ze zobowiązań przez pożyczkobiorców. Będzie to stanowić nowe wyzwanie dla branży alternatywnego finansowania.

Firmy pożyczkowe ponownie sprawdzają swoje procesy

W nadchodzącym okresie, firmy pożyczkowe działające na Mintos planują zaostrzyć kryteria kwalifikowalności kredytowej. Oznacza to zmianę zasad udzielania pożyczek i obecnie obowiązujących zasad punktowej oceny zdolności kredytowej. Aby utrzymać i zapewnić zrównoważone spłaty dokonywane przez pożyczkobiorców, niektóre firmy twierdzą, że dokonają dogłębnej rewizji, a w razie potrzeby, przeorganizują swoje procesy windykacyjne. 

Ogólnie rzecz biorąc, firmy pożyczkowe planują bardziej osobiste podejście do swoich klientów i wprowadzenie środków, które zapewnią dokonywanie spłat przez pożyczkobiorcę. Środki te mogą oznaczać krótkoterminowe przedłużenia terminów spłat w przypadku pozytywnej ponownej oceny wiarygodności kredytowej klientów oraz bardziej proaktywne podejście do odzyskiwania długów. 

Aby śledzić wypowiedzi przekazywane inwestorom i klientom przez firmy pożyczkowe działające na Mintos, prosimy zapoznawać się z aktualizacjami specjalnego artykułu na blogu Mintos. 

Stanowisko Mintos 

Zgodnie z dynamiką rynku, Mintos spodziewa się wzrostu stóp procentowych, co oznacza, że ceny będą niższe. 

Dzięki naszemu solidnemu doświadczeniu nabytemu w elastycznym i dynamicznym środowisku, Mintos dzisiaj pracuje na pełnych obrotach oraz będzie nadal monitorował i dostosowywał rynek zgodnie z wymaganiami bieżących spraw rynkowych. 

 Jesteśmy w stałym kontakcie z firmami pożyczkowymi działającymi na Mintos oraz śledzimy zachowanie pożyczkobiorców. Razem z tymi firmami pożyczkowymi, mamy takie samo stanowisko, że wskazane jest obniżenie kosztów i ograniczenie udzielania pożyczek. Zdajemy sobie sprawę z obecnej dynamiki, która pokazuje niższy popyt ze strony inwestorów, podczas gdy wzrost braku spłat po stronie pożyczkobiorców wydaje się realistycznym oczekiwaniem. Jednocześnie utrzymujemy ścisłą komunikację z naszymi inwestorami.

Poza tym, że na bieżąco śledzimy informacje oraz w pełni skupiamy się na naszej działalności, pamiętając również o wnioskach wypływających z historii: 

a) Dywersyfikacja według klas aktywów, rodzajów pożyczek i różnych lokalizacji geograficznych jest jedną z najlepszych opcji dla obecnych inwestorów w czasach zawirowań

b) Inwestorzy powinni być na bieżąco, śledzić co się dzieje i odpowiednio dostosowywać swoje strategie inwestycyjne

c) Rynek przynosi korzyści w dłuższej perspektywie czasowej, a najlepsze zyski osiąga się dzięki dokonanym w odpowiednim czasie inwestycjom i pasywnym dochodom 

Crowdlending, czyli pożyczki społecznościowe: mają się lepiej i są jeszcze silniejsze 

 Dzięki doświadczeniu pionierskich platform P2P z USA, które przeżyły kryzys z 2008 roku, nasza stosunkowo nowa branża inwestycji w pożyczki jest poddawana testowi na wytrzymałość i szybkość reakcji w prawdziwie globalnej skali. Z punktu widzenia społeczeństwa, Mintos zajmuje się alokacją zasobów na całym świecie, a to po zakończeniu obecnych zawirowań, może zyskać zupełnie nowe znaczenie. Zobaczymy w praktyce, czy to, co robimy, zasługuje na nazwę „crowdlending” (pożyczek społecznościowych).

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner