Sun Finance heeft in 2019 een recordomzet en een nettowinst van € 5,9 miljoen bereikt

Sun Finance Group, een van de snelst groeiende bedrijven voor online consumentenleningen, en een van de grootste en meest winstgevende kredietverstrekker op Mintos, heeft voor het eerst een omzet van meer dan € 100 miljoen bereikt. De omzet van € 100,6 miljoen voor het jaar 2019 betekent een stijging van 175% in vergelijking met 2018. Bovendien boekte Sun Finance Group een nettowinst 1 van € 5,9 miljoen.

De winst voor aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen op activa en afschrijvingen op leningen en goodwill (EBITDA) steeg met 472% in 2019 tot € 25,9 miljoen, vergeleken met € 4,5 miljoen het voorgaande jaar. Dit vertaalt zich in een EBITDA marge van 25,8%.

De groep heeft in 2019 € 302 miljoen aan leningen verstrekt aan zijn klanten. Vergeleken met € 138 miljoen in 2018 is dat een aanzienlijke stijging van 118%. Hiermee komt het totale volume dat door de groep is verstrekt op iets minder dan € 500 miljoen. Een dergelijke sterke groei heeft bijgedragen aan de opbouw van een goed gediversifieerde netto kredietportefeuille van € 58 miljoen en een gezonde kapitaalratio van 32,8%2.

Sun Finance Group is in het voorjaar van 2017 gestart en 2019 was dus pas het tweede volledige financiële jaar. Dit benadrukt de indrukwekkende schaalvergroting en groei van de onderneming. De huidige kernmarkten van de groep bevinden zich in Europa, Azië en Latijns-Amerika, met een strategische nadruk op toekomstige uitbreiding in Zuidoost-Azië.

De portefeuille van Sun Finance Group bestaat uit bedrijven in Letland, Polen, Denemarken, Kazachstan en Mexico. Activiteiten in Zweden en Vietnam zijn in 2019 opgezet en zullen tijdens het eerste kwartaal van 2020 deel uitmaken van de bredere Sun Finance Group.

“Met 2019 als ons eerste volledig winstgevende jaar na oprichting, het bereiken van een EBITDA van € 26 miljoen (een bijna vijfvoudige toename in vergelijking met 2018) en een sterke kapitaalratio van 32,8%, vinden we het geruststellend om te zien dat onze gekozen strategie qua bedrijfsvoering en geografische locatie op het juiste spoor zit. In 2020 zullen we ons blijven concentreren op de groei van ons bedrijf op een globaal niveau, zonder de efficiëntie en winstgevendheid uit het oog te verliezen”, aldus oprichter en CEO van Sun Finance Group, Toms Jurjevs.

Het hoofdkantoor van Sun Finance bevindt zich in Riga, Letland en het bedrijf verhuisde in het vierde kwartaal van 2019 naar een nieuw kantoorgebouw “Riga Skanstes City”. Er werken momenteel meer dan 770 werknemers bij Sun Finance Group. In augustus 2019 voltooide het bedrijf met succes de uitgifte van de eerste obligaties en de beursgang op de NASDAQ CSD en haalde het € 10 miljoen extra financiering op om de groei te ondersteunen – dit wijst op het vertrouwen van beleggers in de strategie en het management van de onderneming.Er zijnenkele overlappingen in de aandelenbeleggers van Sun Finance en Mintos.

Sun Finance Group is van plan zijn groeistrategie in 2020 voort te zetten door nieuwe markten te betreden en nieuwe producten te ontwikkelen.

Opmerking 1: Sun Finance Group werd in 2019 als overkoepelende organisatie opgericht. Het pro forma resultaat omvat Letland, Polen, Kazachstan, Denemarken en Mexico. Zweden en Vietnam zullen naar verwachting worden opgenomen in de bredere groepsstructuur in het eerste kwartaal van 2020.

Opmerking 2: Kapitaalratio berekend als gecorrigeerd eigen vermogen (eigen vermogen plus achtergestelde schuld) ten opzichte van de netto kredietportefeuille

Delen:

Wil je iets delen?

Stel vragen, deel je mening en discussieer met andere beleggers in onze community.

community-banner