Sun Finance rozszerza swoją działalność i oferuje na Mintos nowe możliwości inwestycyjne w Wietnamie

Inwestorów poszukujących możliwości inwestycyjnych w regionie Azji i Pacyfiku (APAC), Mintos z przyjemnością informuje, że firma Sun Finance oferuje obecnie krótkoterminowe pożyczki udzielane w Wietnamie ze stopą zwrotu do 14%. Wietnam jest kolejnym krajem dodanym do działalności Grupy Sun Finance prowadzonej w ramach realizowanej przez nią podstawowej strategii ekspansji w Azji.

W ramach tej podstawowej strategii Grupy, jaką jest rozwój w krajach Azji, ekspansja w Wietnamie jest kolejnym, po Kazachstanie, logicznym krokiem w kierunku dalszego umacniania jej obecności w tym regionie. Od momentu założenia Grupy w 2017 r. Sun Finance szybko rozszerzyła swoją działalność, zarówno w Europie, jak i Azji, oferując rozwiązania finansowe i dostęp do kapitału dla klientów, którzy, od lat nie mieli dostępu do usług bankowych.

Zamieszkały przez około 400 mln klientów bez dostępu do usług bankowych, region Azji Południowo-Wschodniej ma ogromny potencjał. Dlatego też, celem firmy Sun Finance jest uwolnienie ogromnego potencjału świata finansów dla wielu potencjalnych klientów, dzięki udziałowi ze strony inwestorów Mintos, oferując im możliwość zapoznania się z niezabezpieczonymi pożyczkami, a także możliwość zbudowania historii kredytowej i w końcu dołączenia do świata usług bankowych.

Firma Sun Finance rozpoczęła swoją działalność w Wietnamie późną wiosną 2019 roku i według stanu na styvznia 2020 roku br. udzieliła już około 120 000 pożyczek o wartości 6,5 mln EUR dla 74 000 klientów. Na dzień 31 grudnia 2019 roku firma posiada portfel netto o wartości 1,7 mln EUR. Na Mintos, firma Sun Finance ma Rating Mintos na poziomie „B”.

Stosowanie algorytmów do oceny zdolności kredytowej

W celu zapewnienia odpowiedzialnego i zrównoważonego udzialenia pożyczek, firma Sun Finance ocenia wiarygodność kredytową na podstawie szerokiej gamy kryteriów, m.in. informacji na temat negatywnej historii kredytowej klienta, danych zadeklarowanych przez klienta w formularzu wniosku, działalności klientów w sieciach społecznościowych i identyfikatora, które klienci podają w formularzu wniosku. Obecnie istnieje obszerna lista algorytmów służących do analizy jak największej liczby użytecznych punktów danych, aby dokonać odpowiedniej oceny każdego klienta i zapewnić mu odpowiednie rozwiązanie finansowe.

Sun Finance Vietnam na Mintos

Firma Sun Finance udostępnia w euro (€) udzielane przez nią krótkoterminowe pożyczki w Wietnamie. Klienci w Wietnamie mają dostęp do pożyczek w wysokości od 250 tys. VND (ok. 10 EUR) do 15 mln VND (ok. 580 EUR). Średnia wysokość krótkoterminowej pożyczki wynosi 50 EUR i więcej, natomiast średni okres spłaty wynosi 22 dni.

Wszystkie pożyczki firmy Sun Finance posiadają zabezpieczenie w postaci gwarancji odkupu, co oznacza, że zostaną odkupione przez firmę, jeśli zaległość w ich spłacie wyniesie ponad 60 dni. Ponadto, w każdej pożyczce udostępnianej na rynku, firma zachowa 10% udział.

Ponadto, spółka holdingowa Grupy, AS Sun Finance Group (Łotwa) zapewni gwarancję grupową, w ten sposób zapewniając inwestorom kolejny poziom ochrony.

Aby uzyskać ekspozycję na pożyczki firmy Sun Finance, inwestorzy mogą inwestować w pożyczki udzielane przez Mintos Finance na rzecz Sun Finance, których spłaty zależą od spłat dokonywanych przez pożyczkobiorcę. Każda pożyczka udzielona przez Mintos Finance na rzecz Sun Finance będzie powiązana z odpowiednią pożyczką udzieloną przez Sun Finance na rzecz ostatecznego pożyczkobiorcy. Mintos Finance jest spółką z grupy Mintos. Szczegółowy opis nowej struktury znajduje się w umowie pożyczki Mintos Finance i umowie cesji.

Korzystaj z tej znakomitej okazji do inwestowania w pożyczki udzielane przez firmę Sun Finance w Wietnamie. Jeśli korzystasz z Auto Invest, pamiętaj o odpowiedniej aktualizacji ustawień dla Twojego portfela, aby jej nie przegapić!

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner