Tagad pieejams: Mintos konsolidētais 2020. gada pārskats

Aicinām iepazīties ar Mintos Holdings konsolidēto 2020. gada pārskatu – revidētu dokumentu, kas aptver visas grupas darbības, tostarp AS Mintos Marketplace. Šajā pārskatā investori un ieinteresētās personas var atrast visu būtisko informāciju par uzņēmuma darbības rezultātiem dinamiskajā 2020. gadā.

Šajā KPMG Baltics auditētajā dokumentā ir sniegts detalizēts pārskats par finanšu pārskatu, kā arī vadības ziņojums, kas sagatavots sadarbībā ar Mintos līdzdibinātājiem: vadītāju Mārtiņu Šulti un finanšu direktoru / operacionālo direktoru Mārtiņu Valteru. Vadības ziņojumā sniegts pārskats par Mintos svarīgākajiem darbības rezultātiem. Tajā ir uzskaitīti arī Mintos 2020. gada nozīmīgākie sasniegumi un sniegts pārskats par notikumiem, kas ietekmēja mūsu darbību pagājušajā gadā.

Mintos vadības ziņojuma svarīgākie punkti

2020. gada janvāris un februāris  bija ļoti veiksmīgi. Mēs pieredzējām rekordlielu finansēto aizdevumu apjomu un rekordlielu jauno investoru pieplūdumu aizdevumu tirgū. Tomēr COVID-19 pandēmijas uzliesmojums martā mainīja tirgus dinamiku visā pasaulē, un Mintos nebija izņēmums. Mums nācās mainīt lielāko daļu 2020. gada izaugsmes un paplašināšanās plānu, lai nodrošinātu Mintos darbības ilgtspējību ekonomiskās lejupslīdes apstākļos. Mūsu komandas Rīgā, Berlīnē un Viļņā pilnībā īstenoja Mintos attālinātajam darbam draudzīgo politiku, un 161 Mintos darbinieks gada lielāko daļu strādāja attālināti.1

Sākotnējās reakcijas uz COVID-19 pandēmiju izraisīja to, ka investori gaidīja skaidrāku nākotnes perspektīvu, un tas nozīmēja, ka daudzi investori apturēja vai samazināja savu investēšanas aktivitāti. Šīs nenoteiktības dēļ šajos mēnešos Mintos pievienojās mazāk jaunu investoru nekā pirms pandēmijas. Daudzviet ieviestās ārkārtējās situācijas ietekmēja aizņēmēju spēju atmaksāt aizdevumus, un visā pasaulā palielinājās ienākumus nenesošu aizdevumu apjoms. Šie notikumi izraisīja investīciju apjoma kritumu Mintos aizdevumu tirgū. Tā kā vienlaikus īstenojās daudzi riski, mūsu komanda koncentrējās uz pandēmijas radītās ietekmes mazināšanu mūsu aizdevumu tirgū. Mēs izveidojām jaunu komandu līdzekļu atgūšanai un turpinājām attīstīt un uzturēt jaunus saziņas kanālus, lai uzlabotu pārredzamību un nodrošinātu savlaicīgu atgriezenisko saiti ar mūsu investoriem. Neraugoties uz šajā periodā piedzīvotajām problēmsituācijām, vairāk nekā 80 % no finansētā aizdevumu portfeļa turpināja strādāt un nodrošināt investoriem atdevi.

Gadu mēs noslēdzām ar 10,19 miljonu eiro ieņēmumiem, kas ir par 10,9% vairāk nekā gadu iepriekš. Mūsu zaudējumi 2020. gadā bija 1,967 miljoni eiro. Šos zaudējumus lielā mērā radīja iniciatīvas, ko turpinājām veikt izaugsmē un produktu attīstībā, jo īpaši gada pirmajā ceturksnī.

2020. gadā mēs izstrādājām un īstenojām daudzus projektus, tostarp Mintos mobilās lietotnes palaišanu februārī. Pavasarī mēs iesniedzām oficiālus pieteikumus Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (FKTK) ieguldījumu brokeru sabiedrības un elektroniskās naudas iestādes licences saņemšanai, kā arī turpinājām ieguldīt ievērojamas pūles, lai Mintos kļūtu par pilnībā regulētu aizdevumu tirgu.

Novembrī mēs Crowdcube platformā sākām pūļa finansēšanas kampaņu. Desmit kampaņas norises dienu laikā mēs piesaistījām 6147 investorus, kuri kopumā investēja vairāk nekā 6,55 miljonus eiro. Šis bija viens no lielākajiem pūļa finansējumiem, kas jebkad piesaistīts Crowdcube platformā kontinentālajā Eiropā.

Gadu mēs noslēdzām jau piekto reizi pēc kārtas iegūstot AltFi balvu nominācijā “Investoru izvēle”, pateicoties mūsu lojālo investoru balsojumam.

Šī ir tikai daļa no mūsu vadības ziņojuma. Lai iegūtu sīkāku informāciju, aicinām iepazīties ar mūsu konsolidēto 2020. gada pārskatu, kas ir pieejams šeit.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šis ziņojums ir revidēts konsolidētais gada pārskats. Akcionāriem būs iespēja apstiprināt šo pārskatu sapulcē, kas plānota vēlāk 2021. gada jūnijā.

Visus pārējos Mintos gada pārskatus, sākot ar 2015. gadu, var atrast mūsu “Investoru attiecību” lapā.

Dalies: