Tas ir noticis – pirmās izmaiņas Mintos reitingā

2018. gada augustā Mintos ieviesa riska reitingus aizdevumu izsniedzējiem, kas piedāvā savus aizdevumus Mintos aizdevumu tirgū. Mintos reitings ir katra aizdevumu izsniedzēja finansiālās un darbības stabilitātes rādītājs. Izvērtējot aizdevumu izsniedzējus, mēs kā svarīgāko aspektu uztveram aizdevumu izsniedzēja spēju apkalpot un izsniegt aizdevumus.

Mintos pastāvīgi uzrauga aizdevumu izsniedzēju darbību, pārskatot to finanšu rādītājus un kredītportfeļa kvalitāti. Papildus tam visu Mintos reitinga faktoru pārvērtēšanai nepieciešamā informācija tiek iegūta, tiekoties ar klientu, no ziņām, nozares izpētes un industrijas pārstāvju ieskatiem.

Mintos reitings ir mainīts sešiem Mintos aizdevumu tirgū esošiem aizdevumu izsniedzējiem: Aforti Finance, Capital Service, Aasa Sweden, Hipocredit Latvia, Hipocredit Lithuania, ID Finance Georgia un Lendo, pamatojoties uz 2018. gada trešā ceturkšņa rezultātiem un nozares ieskatiem. Mintos reitinga pamatā ir informācija, kas tiek iegūta uzticamības pārbaudes procesā un pastāvīgas uzraudzības laikā. Tas ietver sākotnējo informāciju no aizdevumu izsniedzējiem, piemēram, vadības intervijas, vizītes uzņēmumā, auditētus un starpposma finanšu pārskatus, korporatīvās prezentācijas, kredītu politiku un risku vadības dokumentus.

Aforti

Aforti Finance, nebanku aizdevējs, kas piedāvā aizdevumus maziem un vidējiem uzņēmumiem Polijā, ietilpst Varšavas Fondu biržā iekļautajā Aforti Holding.

Kas ir mainījies?

Tas ir pazemināts. Aforti Mintos reitings ir mainīts no B uz C+.

Kāpēc?

Mūsu lēmumu galvenokārt noteica negatīvās pārmaiņas Polijas vērtspapīrošanas un obligāciju tirgus noskaņojumā, kas daudziem uzņēmumiem apgrūtina to parādu refinansēšanu. Mūsu lēmumu ietekmēja arī ieskats uzņēmuma iekšējās kārtības izmaiņās.

Capital Service [link to about on Mintos]

Capital Service S.A. ir viena no vadošajām nebanku finanšu institūcijām Polijā. Kopā ar četriem meitasuzņēmumiem CS veido Capital Service grupu, kas savu kreditēšanas darbību veic Polijā, individuāliem klientiem piedāvājot nenodrošinātus ātros kredītus un kredītus ar atmaksu vairākos maksājumos.

Kas ir mainījies?

Reitings ir uzlabojies. Capital Service reitings ir mainīts no C+ uz B-.

Kāpēc?

Capital Service ir ievērojami uzlabojis savu rentabilitāti un pēdējā gada laikā ir uzrādījis stabilus finanšu rādītājus pēc tam, kad 2017. gada trešajā ceturksnī krietni palielinājās saistības nepildošu kredītu īpatsvars. Aizdevumu izsniedzējs 2017. gadā piedzīvotos neto zaudējumus 1 259 207 EUR apmērā ir pārvērtis 659 207 EUR peļņā 2018. gada trešajā ceturksnī (152% pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu).

Aasa Credit Svenska AB

Aasa Credit Svenska AB atbalsta tā mātesuzņēmums Aasa grupa, kura akciju kapitāls ir vairāk nekā 50 miljoni eiro. Aasa misija ir sniegt ātru un ērtu piekļuvi finanšu produktiem un pakalpojumiem, pamatojoties uz pārredzamību, savlaicīgumu, vienkāršību un drošību. Aasa piedāvā vidēja lieluma patēriņa kredītus ar procentu likmi, kas ir līdzīga banku un kredītu speciālistu piedāvātajām

Kas ir mainījies?

Tas ir pazemināts. Aasa Credit Svenska AB reitings ir mainīts no A- uz B.

Kāpēc?

Saskaņā ar Mintos pieejamo informāciju viens no grupas pelnošākajiem uzņēmumiem AASA Oy (Somija) 2018. gadā ir piedzīvojis ievērojamu saistības nepildošu kredītu īpatsvara kāpumu. Tas ir negatīvi ietekmējis visas grupas rentabilitātes līmeni. Taču pozitīvi ir vērtējams fakts, ka 2018. gada oktobrī grupa palielināja Aasa Credit Swenska AS pašu kapitāla par četriem miljoniem eiro.

Hipocredit LV un Hipocredit LT

Hipocredit izsniedz hipotekāros kredītus gan privātpersonām, gan uzņēmumiem Latvijā un Lietuvā. Hipocredit ir izsniedzis vairāk nekā 500 hipotekāro kredītu 5,5 miljonu eiro apmērā.

Kas ir mainījies?

Reitingi ir uzlabojušies. Gan Hipocredit Latvia, gan Hipocredit Lithuania reitingi ir mainīti no C+ uz B-.

Kāpēc?

Uzņēmums ir uzlabojis savu vispārējo sniegumu un rentabilitāti, palielinot savas darbības apjomu, pakārtojot savu akcionāru aizdevumus. Abi uzņēmumi 2018. gadā uzrādīja stabilu sniegumu un rentabilitāti. Turklāt to konsolidētais portfelis ir palielinājies līdz deviņiem miljoniem eiro.

Lendo

Lendo ir nebanku aizdevumu izsniedzējs no Gruzijas, kas piedāvā īstermiņa nenodrošinātus patēriņa kredītus.

Kas ir mainījies?

Tas ir pazemināts. Lendo reitings ir mainīts no B- uz C+.

Kāpēc?

Lendo reitings tika samazināts, ņemot vērā būtiskās izmaiņas Gruzijas atbildīgas kreditēšanas nozares regulējumā. Gruzijas centrālās bankas Finanšu stabilitātes komiteja 2018. gadā ieviesa izmaiņas, kas ir nelabvēlīgi ietekmējušas kreditēšanas uzņēmējdarbību valstī. Gruzijā izsniegto kredītu efektīvās procentu likmes maksimālais limits ir noteikts 50%. Turklāt finanšu iestādēm ir pienākums izsniegt kredītus, pamatojoties uz klientu parāda atmaksas spējas novērtējumu. Maksājumu-ienākumu un aizdevuma un nodrošinājuma vērtības attiecība nedrīkst pārsniegt atbilstošās maksimālās normas, kas tiks diferencētas iekšzemes un ārvalstu valūtā denominētiem aizdevumiem.

ID Finance Georgia

ID Finance Georgia (darbojas zem Solva zīmola) ir nebanku aizdevumu izsniedzējs no Gruzijas, kas piedāvā nenodrošinātus patēriņa kredītus.

Kas ir mainījies?

Tas ir pazemināts. ID Finance Georgia reitings ir mainīts no B uz B-.

Kāpēc?

Lendo un ID Finance Georgia reitings tika samazināts, ņemot vērā būtiskās izmaiņas Gruzijas atbildīgas kreditēšanas nozares regulējumā. Gruzijas centrālās bankas Finanšu stabilitātes komiteja 2018. gadā ieviesa izmaiņas, kas ir nelabvēlīgi ietekmējušas kreditēšanas uzņēmējdarbību valstī. Gruzijā izsniegto kredītu efektīvās procentu likmes maksimālais limits ir noteikts 50%. Turklāt finanšu iestādēm ir pienākums izsniegt kredītus, pamatojoties uz klientu parāda atmaksas spējas novērtējumu. Maksājumu – ienākumu un aizdevuma un nodrošinājuma vērtības attiecība nedrīkst pārsniegt atbilstošās maksimālās normas, kas tiks diferencētas iekšzemes un ārvalstu valūtā denominētiem aizdevumiem.

Uzrauga pienākums

Ieva Grigalune, Risk Manager

Mintos riska vadības komandas pārstāve Ieva Grigaļūne uzsver, ka viņi jūtas pārliecināti par Mintos reitinga metodoloģiju. Riska komandas nepārtrauktie centieni novērtēt aizdevumu izsniedzēju piedāvājumu Mintos uzlabo Mintos aizdevumu tirgus uzticamību un sniedz investoriem informāciju, kas nepieciešama turpmāku investēšanas lēmumu pieņemšanai.

„Mintos riska vadības komanda pastāvīgi uzrauga aizdevumu izsniedzējus un izmaiņas to darbībā un normatīvajos aktos, lai investoriem sniegtu objektīvu, taisnīgu un pārliecinošu viedokli, pamatojoties uz Mintos reitinga metodoloģiju. Šī ir pirmā reize, kad esam veikuši izmaiņas Mintos reitingā, un mēs esam pārliecināti, ka tas sekmēs mūsu stabilo pozīciju Mintos investoru un esošo un turpmāko aizdevumu izsniedzēju acīs”, komentē Ieva Grigaļūne.

Plašāka informācija par to, kas ir Mintos reitings un kā tas tiek piešķirts, ir pieejama šeit.

Svarīgi: ja Tu investē kādā no augstāk minēto aizdevumu izsniedzēju aizdevumiem, izmantojot Auto Invest rīku, un, šīs izmaiņas ietekmē Tavus izvēles kritērijus, lūdzu, attiecīgi atjaunini savus Auto Invest iestatījumus.

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner