TASCREDIT, firma z Kazachstanu udzielająca pożyczek samochodowych, dołącza do Mintos

TASCREDIT, firma z Kazachstanu udzielającą zabezpieczonych pożyczek samochodowych. Pożyczki spółki udzielane w euro (EUR) i tenge kazachskim (KZT) są obecnie dostępne na Mintos z ratingiem na poziomie B- i oczekiwanymi rocznymi stopami zwrotu do 11 % (dla pożyczek w EUR) oraz do17 % (dla pożyczek w KZT).  

Firma posiada 30 oddziałów w Kazachstanie i 2 oddziały w Moskwie. Wszystkimi operacjami zarządza zespół składający się z ponad 250 profesjonalnych członków. Dzięki przejrzystości, która stanowi główną wartość firmy, od 2010 roku TASCREDIT pozyskała ponad 85 000 klientów.

Założona w 2010 roku, firm TASCREDIT obchodzi 10-lecie działalności w 2020 roku. TASCREDIT to marka, pod którą działają dwa podmioty prawne – TAS Credit LLP i TAS Finance LLP. TAS Finance LLP jest pierwszym podmiotem, który dołączył do Mintos. W ciągu pierwszych 8 miesięcy 2019 roku portfel pożyczkowy netto firmy TAS Finance osiągnął wartość 6,1 mln EUR, a zysk netto wyniósł 1,5 mln EUR.

Łączna wartość portfela pożyczkowego netto obu podmiotów wynosi 18 mln EUR. Druga osoba prawna, tj. TAS Credit LLP, ma dołączyć do Mintos w najbliższej przyszłości.

Z raportów firmy wynika, że około 50% wszystkich jej klientów to przedsiębiorcy, którzy pożyczają pieniądze na cele biznesowe. Druga połowa to konsumenci zaciągający pożyczki na osobiste potrzeby. Spośród wszystkich udzielonych dotychczas pożyczek, odnotowany przez firmę poziom niespłacanych pożyczek wynosi mniej niż 3%.

„Ogólnie rzecz biorąc, dążymy do tego, aby stać się innowacyjną technologicznie firmą finansową, która może konkurować na rynkach światowych poza Kazachstanem. Planujemy również wykonać skok i przenieść nasz model biznesowy na bankowość cyfrową. Partnerstwo z Mintos zapewnia możliwość realizacji tych celów szybciej niż planowano”. – mówi Dulat Tastekeyev, dyrektor generalny TASCREDIT.

TASCREDIT na Mintos

TASCREDIT obecnie oferuje na Mintos swoje pożyczki udzielane w Kazachstanie, które udostępnia w EUR i KZT. Wysokość pożyczek waha się od 150 do 74 000 EUR, przy czym średnia kwota pożyczki wynosi 1 600 EUR. Wszystkie pożyczki mają dwa możliwe terminy zapadalności, pierwszy z nich to jednomiesięczna pożyczka z możliwością przedłużenia do 36 miesięcy lub pożyczka na okres 12-36 miesięcy. Wszystkie pożyczki udzielane przez firmę TASCREDIT będą posiadać zabezpieczone w postaci gwarancji odkupu. Oznacza to, że w przypadku, gdy zaległość w spłacie pożyczki wyniesie 60 dni lub więcej, firma pożyczkowa dokona jej odkupu. Ponadto, firma zachowuje 10% udział w udzielanych przez siebie pożyczkach. Na Mintos, firma TASCREDIT otrzymała rating Mintos na poziomie B- oraz oferuje inwestorom pożyczki z oczekiwaną roczną stopą zwrotu do 11 % (dla pożyczek w EUR) oraz do 17% (dla pożyczek w KZT).

Aby uzyskać ekspozycję na pożyczki firmy TASCREDIT, inwestorzy mogą inwestować w pożyczki udzielane TASCREDIT przez Mintos Finance, których spłaty zależą od spłat dokonywanych przez pożyczkobiorcę. Każda pożyczka udzielona TASCREDIT przez Mintos Finance będzie powiązana z odpowiednią pożyczką udzieloną przez TASCREDIT na rzecz ostatecznego pożyczkobiorcy. Mintos Finance jest spółką z grupy Mintos. Szczegółowy opis nowej struktury znajduje się w umowie pożyczki Mintos Finance i umowie cesji.

Nie przegap tej znakomitej okazji do inwestowania w zabezpieczone pożyczki samochodowe udzielane w Kazachstanie przez firmę TASCREDIT. Jeśli korzystasz z Auto Invest, pamiętaj o odpowiedniej aktualizacji ustawień.

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner