Tiesvedību finansēšanas pakalpojumu sniedzējs Fenchurch Legal pievienojas Mintos un piedāvā jaunas investīciju iespējas

Mintos turpina pievienot jaunus sadarbības partnerus un paplašināt investīciju iespēju klāstu, un mēs ar prieku informējam par sadarbības uzsākšanu ar jaunu kreditēšanas uzņēmumu no Apvienotās Karalistes – Fenchurch Legal.

Fenchurch Legal ir Apvienotajā Karalistē bāzēts tiesvedības finansēšanas speciālists, kas Apvienotās Karalistes advokātu birojiem piedāvā elastīgu finansējuma risinājumu nelielu ATE (After the Event – pēc notikuma) prasību finansēšanai. Katra uzņēmuma izmaksātā atlīdzība ir apdrošināta ar ATE apdrošināšanas polisi.

Konstatējot ievērojamu plaisu Apvienotās Karalistes maza apmēra un liela apjoma tiesvedības lietu finansējuma tirgū, uzņēmums Fenchurch Legal uzsāka savu darbību 2020. gadā un sāka piedāvāt finansējumu advokātu birojiem, kas specializējas ATE prasību izskatīšanā. Lai gan kontinentālajā Eiropā tiesvedības finansēšana nav tik plaši izplatīta atšķirīgas likumdošanas sistēmas dēļ, Apvienotajā Karalistē, ASV un dažās citās valstīs šī nozare strauji attīstās. Saskaņā ar jaunākajiem ziņojumiem paredzams, ka tirgus  saliktais gada pieauguma temps (CAGR) būs 8,3 %., līdz 2027. gadam sasniedzot aptuveni 18,3 miljardus eiro. Turklāt ziņojumi liecina, ka Apvienotajā Karalistē pēdējo trīs gadu laikā tiesvedības finansēšanas tirgus ir divkāršojies, tiesvedībā izskatāmo lietu un tiesvedības finansētāju naudas līdzekļu apjomam sasniedzot 2,3 miljardus eiro.

Fenchurch Legal unikālais produkts

Uzņēmuma klienti ir mazi Apvienotās Karalistes Juriskonsultu darbu regulējošās iestādes (Solicitors Regulatory Authority) regulēti advokātu biroji, kas uzņemas izskatīt tādas lietas kā, piemēram, prasības par mājokļa remontdarbiem, miesas bojājumiem un pensiju nepareizu pārdošanu. Lielāko daļu no Fenchurch Legal finansētajām lietām veido prasījumi pret vietējām padomēm par mājokļa remontdarbiem. Vidējais izsniegtā aizdevuma apjoms ir aptuveni 3500 eiro, un vidējais termiņš ir no 6 līdz 12 mēnešiem. Finansējot tikai nelielas ATE tiesvedības lietas, tiek panākts augsts diversifikācijas līmenis, jo var finansēt lielu skaitu mazāku lietu. Līdz šim uzņēmums ir finansējis vairāk nekā 2500 individuālu lietu par kopējo summu vairāk nekā 9,76 miljoni eiro.

Fenchurch Legal finansē tikai tādus prasījumus, kuriem ir spēkā esoša apdrošināšanas polise un aizdevuma līgums, saskaņā ar kuru visas tiesības uz prasījuma ieņēmumiem un apdrošināšanas ieņēmumiem tiek nodotas tieši uzņēmumam kā nodrošinājums. Visās Fenchurch Legal finansētajās lietās, ko uzņemas advokātu birojs, ir divi iespējamie iznākumi: vai nu prasība tiek uzvarēta un atbildētājs atmaksā aizdevumu, vai arī prasība tiek zaudēta, un zaudējumus sedz apdrošināšana, kas advokātu biroja vārdā samaksā Fenchurch Legal. ATE apdrošināšanas polises nodrošinājuma elementi padara lietu finansēšanu ievērojami pievilcīgāku tiesvedības finansētājam.

Uzsākot sadarbību ar jaunu advokātu biroju, Fenchurch Legal veic plašu uzticamības pārbaudi par attiecīgo advokātu biroju, tā personālu, sistēmām, procesiem un stratēģiju, kā arī veic ikmēneša darbības uzraudzību, lai nodrošinātu spēcīgu kredītportfeli.

Louisa Klouda, Fenchurch Legal rīkotājdirektore, komentēja: “Mēs priecājamies pievienoties Mintos platformai, piedāvājot Mintos investoriem piekļuvi jaunai un unikālai iespējai, kas līdz šim platformā nav bijusi pieejama. Pandēmijas ietekme ir bijusi ļoti postoša, un visa gada garumā mēs esam novērojuši, ka advokātu biroji ir izjutuši paaugstinātu pieprasījumu pēc saviem pakalpojumiem, līdz ar to ir palielinājies arī pieprasījums pēc lietu finansēšanas. Mūsu misija ir kļūt par vienu no vadošajiem ekspertiem Apvienotās Karalistes tiesvedības finansēšanas nozarē, veidojot proaktīvas attiecības ar advokātu birojiem. Mūsu uzņēmuma mērķis ir nākamo divu gadu laikā palielināt portfeli līdz vismaz 40 miljoniem sterliņu mārciņu, un mēs esam pārliecināti, ka stratēģiskās attiecības ar Mintos palīdzēs mums to sasniegt.”

Fenchurch Legal biznesa aizdevumi Mintos platformā

Gada procentu likme

Līdz 11%

Vidējā aizdevuma summa

€3 500

Ienākumus nenesošu aizdevumu īpatsvars (RPP 60*)

0%**

Vidējais aizdevuma termiņš

12 mēneši

Līdzdalība aizdevumos

10%

Mintos Risk Score

6

Atpirkšanas pienākums

Ienākumi no soda naudas par kavētu maksājumu

0.0055% dienā

*Riskam pakļautais portfelis (kavējas ilgāk par 60 dienām). 

**Tā kā visas juridiskās prasības ir vai nu (1) vēl tiesvedībā, (2) jau uzvarētas un atmaksātas, vai (3) zaudētas un segtas no apdrošināšanas, nav bijis neviena aizdevuma, kura atmaksa kavēta ilgāk par 60 dienām.

Fenchurch Legal aizdevumi Mintos aizdevumu tirgū tiks izvietoti kā biznesa kredīti. Saskaņā ar aizņēmēja maksājumu grafiku, kurā procenti tiek iekasēti avansā (atskaitīti no kopējās aizdevuma summas pirms izmaksas) un kapitāls tiek atgriezts termiņa beigās (vai priekšlaicīgi atmaksāts, ja lieta tiek izbeigta pirms termiņa), aizdevumi Mintos tiks izvietoti ar atlaidi, un gan procenti, gan pamatsumma tiks samaksāti investoriem, kad tie tiks saņemti termiņa beigās. Mintos izvietotajiem aizdevumiem ir aizdevumu cesija, bankas konta ķīla un Fenchurch Legal mātesuzņēmuma SHP Capital nodrošināta grupas garantija.

Fenchurch Legal izsniegtajiem aizdevumiem ir piešķirts Mintos Risk Score 6 ar šādiem apakšrādītājiem: aizdevumu piedāvājums – 7, aizdevumu apkalpotāja efektivitāte – 5, atpirkšanas spēja – 8 un sadarbības struktūra – 5.

Kā investēt Mintos izvietotajos Fenchurch Legal aizdevumos

Fenchurch Legal izsniegtie aizdevumi tiks pievienoti diversifikācijas un augstas ienesības stratēģijai. Ja gribi investēt šajos aizdevumos, izmantojot personalizētu automatizētu stratēģiju, atceries pielāgot savus stratēģijas iestatījumus. Ja investē manuāli, Tu vari filtrēt aizdevumus pirmreizējā tirgū.

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner