Udoskonal swoją strategię inwestycyjną dzięki nowej funkcji

Platforma Mintos ma nową funkcję: po raz pierwszy możesz inwestować z uwzględnieniem kategorii ryzyka pożyczki, które pierwotny pożyczkodawca określił na podstawie swoich unikalnych wewnętrznych modeli scoringowych. Kategorie ryzyka są związane z szacowanym rocznym wskaźnikiem nieściągalnych długów i oprocentowaniem oferowanym inwestorom na rynku Mintos. Nowa funkcja zapewnia większą przejrzystość i pozwala na podjęcie bardziej świadomych i przemyślanych decyzji inwestycyjnych.

DEBIFO będzie pierwszym pierwotnym pożyczkodawcą na rynku Mintos, w przypadku którego inwestorzy będą mogli wybierać pożyczki według kategorii ryzyka. Ta wiodąca firma z sektora pozabankowego oferuje usługi faktoringu na Litwie. Od czasu swojego powstania w 2015 r. obsłużyła ponad 160 małych i średnich przedsiębiorstw, finansując 4 600 faktur o łącznej wartości ponad 25,6 mln euro.

Litewska firma stosuje 9-stopniową ocenę ryzyka swoich pożyczek (od AA do CC, gdzie AA oznacza najniższe ryzyko, a CC – najwyższe).

Podczas określania ryzyka dla poszczególnej pożyczki DEBIFO ocenia zarówno pożyczkobiorcę, który jest sprzedawcą towarów lub usług, jak i nabywcę, któremu pożyczkobiorca wystawia fakturę. Klasa ryzyka jest następnie ustalana na podstawie zdolności kredytowej pożyczkobiorcy (pierwsza litera kodu) i nabywcy (druga litera kodu).

Na ocenę wpływają liczne czynniki, między innymi najnowsze wyniki finansowe firmy, struktura sprzedaży, powiązania akcjonariuszy, informacje o karalności i sprawach sądowych, porozumienia prawne i historia kredytowa pożyczkobiorcy. W przypadku nabywcy są to ostanie dane z biura informacji kredytowej w połączeniu ze wskaźnikami finansowymi, takimi jak wskaźnik pokrycia aktywów kapitałami własnymi, wskaźnik płynności szybkiej i wskaźniki rentowności.

Poniżej przedstawiamy kategorie ryzyka stosowane przez DEBIFO:

Klasa ryzyka

Oprocentowanie na Mintos

EABDR*

AA

8,0% – 10,0%

0,10%

BA

8,5% – 10,5%

0,28%

CA

9,0% – 11,0%

0,45%

AB

9,5% – 11,5%

0,73%

BB

10,0% – 12,0%

1,15%

CB

10,5% – 12,5%

1,83%

AC

11,5% – 13,5%

2,95%

BC

12,5% – 14,5%

6,08%

CC

13,5% – 15,5%

8,50%

*szacowany roczny wskaźnik nieściągalnych długów (EABDR, z ang. Expected Annual Bad Debt Rate)

Jeżeli korzystasz z narzędzia Auto Invest, przy nazwie DEBIFO pojawi się dodatkowy filtr kategorii ryzyka inwestycji. Umożliwia on wybranie kategorii ryzyka pożyczek DEBIFO, w które chcesz zainwestować.

Natomiast jeżeli inwestujesz ręcznie, przy nazwie DEBIFO zobaczysz dodatkowy filtr: 

 

Filtr ten zostanie dodany dla każdego pierwotnego pożyczkodawcy, który będzie określał kategorie ryzyka swoich pożyczek na rynku Mintos.

Skorzystaj z nowej funkcji i udoskonal swoją strategię inwestycyjną!

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner