Ukraiński pożyczkodawca E-cash, oferujący krótkoterminowe pożyczki, wchodzi na Mintos

Miło nam powitać kolejnego członka rodziny Mintos – ukraińską firmę E-cash, zajmującą się udzielaniem krótkoterminowych pożyczek! Teraz inwestorzy mają jeszcze więcej możliwości inwestycyjnych dostępnych na Ukrainie oraz szansę na uzyskanie rocznych stóp zwrotu netto w wysokości do 11%.

Założona w 2017 roku firma E-cash jest częścią międzynarodowej spółki holdingowej Melivesa. Firma udziela obywatelom Ukrainy krótkoterminowych pożyczek na pokrycie nieprzewidzianych wydatków w odpowiednim czasie. 

W listopadzie 2017 r. spółka uzyskała od ukraińskiej Narodowej Komisji ds. Państwowej Regulacji Rynków Usług Finansowych licencję na prowadzenie działalności, a pierwszą pożyczkę udzieliła w grudniu tego samego roku. Od tego czasu, według stanu na dzień 30 września 2019 r., E-cash udzieliła ponad 150 000 pożyczek o wartości ponad 14 mln EUR.

Obecnie firma E-cash ma ponad 59 000 klientów, którzy zaciągnęli co najmniej jedną pożyczkę i ponad 33 000 stałych pożyczkobiorców. Klienci złożyli łącznie ponad 348 000 wniosków o pożyczki, a liczba udzielonych pożyczek wyniosła 150 000. 

 „Dołączenie do Mintos i inwestowanie za pomocą technologii finansowych, daje nam możliwość dalszego rozwoju naszej firmy i uzyskania stabilności. Wierzymy, że to partnerstwo z wiodącym rynkiem w Europie pozwoli nam osiągnąć nasze cele strategiczne i pomoże nam stać się jedną z czołowych firm pożyczkowych na rynku mikrofinansów ”- mówi Gia Tarieladze, Prezes Grupy. 

Pożyczki udzielane przez E-cash dostępne na Mintos 

Na Mintos inwestorzy mogą teraz inwestować w pożyczki udzielane na Ukrainie przez E-cash, których wysokość wynosi od 17 do 400 EUR z terminem spłaty do jednego miesiąca. Inwestorzy mogą oczekiwać rocznych stóp zwrotu netto do 11%. 

Aby ściślej powiązać swoje interesy z interesami inwestorów, firma zachowa 10% udział w każdej pożyczce udostępnianej na rynku. Ponadto, wszystkie pożyczki udzielane przez E-cash są objęte gwarancją odkupu, co oznacza, że zostaną odkupione, w przypadku, gdy zaległości w ich spłacie wyniosą 60 dni lub więcej. 

E-cash udziela pożyczek wyłącznie obywatelom Ukrainy w wieku od 20 do 65 lat. Aby otrzymać pożyczkę, pożyczkobiorcy muszą posiadać aktywny numer telefonu komórkowego, kartę bankową i pozytywną historię kredytową.

Nie przegap tej okazji do dywersyfikacji swojego portfela inwestycyjnego, dzięki dodaniu do niego krótkoterminowych pożyczek udzielanych przez firmę E-cash! Jeśli korzystasz z narzędzia Auto Invest, musisz koniecznie dokonać odpowiedniej aktualizacji swoich ustawień.

 

Najnowsze aktualności

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner