Ulepszamy interfejs użytkownika Mintos

Wprowadziliśmy kilka zmian w naszym interfejsie użytkownika w celu poprawy użyteczności i doświadczenia inwestorów.

Zaktualizowano nawigację na mintos.com. Niektóre strony, które wcześniej były dostępne w głównej nawigacji, będą teraz dostępne w zakładce Więcej:

  • Firmy pożyczkowe (wcześniej pierwotni pożyczkodawcy)
  • Statystyki
  • Pomoc

Wprowadzamy również pewne ulepszenia do Twojego konta Mintos. Po zalogowaniu zobaczysz następujące zmiany:

  • Wyciąg z Twojego konta będzie dostępny po kliknięciu ikony Profil (Profile) w prawym górnym rogu.
  • Sekcja Wpłaty/Waluty/Wypłaty została usunięta z głównej nawigacji. Aby dokonać wpłaty lub wypłacić środki albo przeliczyć waluty, kliknij saldo Twojego konta obok ikony Profil.
  • Do głównej nawigacji dodajemy dodatkowe strony dostępne publiczne: Jak to działa (How it works) oraz Bezpieczeństwo (Security) będą teraz dostępne w zakładce Więcej (More).

Na koniec, chcieliśmy podziękować naszym beta testerom za ich opinie i pomoc w ulepszaniu Mintos.

Udostępnij:

Masz coś, czym chciałbyś się podzielić?

Zadawaj pytania, dziel się swoimi przemyśleniami i dyskutuj z innymi inwestorami na forum Społeczności Mintos.

community-banner