Update týkající se Aforti Finance

Odpovídáme na poslední otázky od investorů.

Proč se nesnižuje hodnota nesplacených půjček od Aforti Finance na webové stránce Mintos?

Předchozí problémy s platebními převody způsobily, že se akumulovaly pohledávky vůči společnosti Aforti u společnosti Mintos za platby, které byly připsány na účty investorů. V důsledku toho jsou platby, které jsou nyní převáděny od společnosti Aforti, rozděleny do dvou toků: první je použit na pokrytí akumulované částky pohledávek, které se nahromadily před pozastavením automatických splátek a zpětných odkupů půjček společností Aforti Finance 7. srpna 2019 a druhý je použit na pokrytí probíhajících splátek od uživatelů půjček a zpětný odkup půjček ze zbývající hodnoty nesplacených půjček.

Od 7. srpna 2019 do 4. října 2019 společnost Aforti Finance převedla celkem 706 186 EUR a 235 678 PLN na platformu Mintos, z nichž většina byla použita na umoření akumulované částky pohledávek.

Akumulované pohledávky se ve statistikách na platformě Mintos nezobrazují jako nesplacené půjčky, jelikož tyto peníze již byly připsány na účty investorů před 7. srpnem 2019.

Pokud jsou platby of Aforti Finance prováděny na denní bází, proč je prodej úvěrů od Aforti stále pozastaveny na Sekundárním trhu? 

Přestože Aforti Finance provádí převody splátek uživatelů půjček denně, tak zde při  zohlednění dřívějších problémů stále existuje jistá nejistota. My proto chceme chránit méně informované investory. Pozastavení Sekundárního trhu pro půjčky od Aforti Finance proto zůstane v platnosti, dokud nevyhodnotíme situaci jinak.

Poznámka týkající se stavu Aforti byla umístěna na stránku s profilem tohoto poskytovatele půjček.

 

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner