Update: vergunning van Finko AM (Varks) ingetrokken in Armenië

Op 24 maart 2020 heeft de Raad van Bestuur van de Centrale Bank van de Republiek Armenië (CBA) een intrekking van de vergunning van de kredietverstrekker United Credit Joint Stock Company, dat werkzaam is onder de merknaam Varks, gepubliceerd. Varks, als onderdeel van de Finko groep, is op Mintos vertegenwoordigd als Finko AM.

Volgens de aankondiging door de CBA is de reden voor intrekking een schending van de minimale kapitaalvereisten.

Finko AM (Varks) is momenteel in liquidatie onder artikel 2, hoofdstuk 9 van de Wet van de Republiek Armenië over kredietinstellingen. De aandeelhouders van de Finko groep communiceren en werken samen met de CBA over de details van deze beslissing. Mintos heeft lokale advocaten in Armenië ingeschakeld en we wachten momenteel op meer informatie over de volgende stappen die genomen moeten worden in het belang van de beleggers bij Mintos en de geschatte tijdslijn van de liquidatieprocedure.

Janis Pizics, de CEO van Finko reageert op de situatie:

“Dit komt als een grote verrassing voor zowel het lokale team als voor de FINKO Group. Varks overweegt alle juridische mogelijkheden volgens de wet. Momenteel moet een vereffeningscommissie worden benoemd door de aandeelhouders van Varks die moet worden goedgekeurd door de Centrale Bank. De commissie zal alle verdere acties met betrekking tot werkzaamheden en kasstromen inhalen en zich volledig richten op het dekken van alle verplichtingen in een zo kort mogelijke tijd.”

Lees de volledige verklaring in het Engels

Wat dit betekent voor beleggers bij Mintos

Sinds 25 maart 2020 zijn er op de primaire en secundaire markt van Mintos geen leningen die verstrekt zijn door Finko AM beschikbaar om in te beleggen.

Beleggers hebben belegd in leningen die door Mintos Finance, een onderneming van de Mintos groep, aan Finko AM zijn verstrekt. De terugbetaling van deze leningen is gekoppeld aan de terugbetaling van de respectieve leningen die Finko AM aan de kredietnemer heeft verstrekt.

Daarom hebben beleggers vorderingen op Finko AM die zijn gedekt door een eerste pandrecht op alle vorderingen van Finko AM. Ook zijn alle verplichtingen van Finko AM naar beleggers gedekt door de bedrijfsgarantie van JSC Finko Group. Dit betekent dat als Finko AM niet voldoet aan eventuele vorderingen die voortvloeien uit de leningsovereenkomsten op het moment dat de betreffende leningen verschuldigd zijn, JSC Finko Group verplicht is om deze verplichtingen namens Finko AM na te komen.

In het kader van deze ontwikkeling is de rating van Finko AM op het platform verlaagd naar D. De nieuwe rating is sinds 26 maart 2020 van kracht op het platform van Mintos.

Over Finko AM (Varks) 

Finko AM, opgericht in 2016, is een algemene kredietverstrekker die haar klanten snel en eenvoudig toegang biedt tot kapitaal door middel van een effectief aanvraagproces. Varks.am is een van de toonaangevende alternatieve kredietverstrekkers in Armenië. Per 31 december 2019 had de onderneming een netto kredietportefeuille van meer dan € 28 miljoen en een eigen vermogen van € 18 miljoen. De verhouding eigen vermogen/activa (E/A) was 31%.

Het huidige bedrag aan uitstaande beleggingen van beleggers bij Mintos in leningen van Finko AM is € 23 772 664. Er zijn 54 128 beleggers met actieve beleggingen in leningen van Finko AM, met een gemiddelde belegging per belegger van € 439. Het huidige bedrag van betalingen in behandeling namens Finko AM is € 3.962.565.

Zodra we meer weten zullen we je informeren over eventuele komende plannen of verdere wijzigingen namens Finko AM.

Delen:

Wil je iets delen?

Stel vragen, deel je mening en discussieer met andere beleggers in onze community.

community-banner