Úvěrové listy budou na Mintosu spuštěny 25. května!

S potěšením oznamujeme, že 25. května 2022 budou na Mintosu spuštěny úvěrové listy!

V rámci příprav na nadcházející spuštění se s Vámi chceme podělit o několik klíčových informací týkajících se přechodu ze současného nastavení na investice do úvěrových listů.

Hlavní body:

  • Jako společnost s povolením k provozování investičního podniku Mintos vytvořil finanční nástroje zvané úvěrové listy (Notes), jež investorům umožní investovat do úvěrů v plně regulovaném prostředí
  • Mezi hlavní výhody pro investory patří ochrana prostředků investorů, systém pro odškodnění investorů, vhodná a přiměřená nabídka produktů a vyšší úroveň transparentnosti
  • První úvěrové listy budou na Mintosu spuštěny 25. května, čímž bude odstartováno přechodné období
  • Až do 30. června budete moci nakupovat jak pohledávky prostřednictvím dohod o postoupení (současné nastavení), tak i úvěrové listy. Od 1. července pak přejdeme pouze na úvěrové listy
  • Způsob, jakým budou investoři investovat na Mintosu, zůstane až na několik detailů z velké části nezměněn

Vytváření podmínek pro investování do úvěrů v regulovaném prostředí

Minulý rok získal Mintos povolení k provozování investičního podniku. V rámci toho jsme vytvořili úvěrové listy (Notes), regulované finanční nástroje, jež investorům umožní investovat do úvěrů v plně regulovaném prostředí s vyšší úrovní ochrany a transparentnosti.

V poslední době jsme pracovali na tom, abychom mohli Komisi pro finanční a kapitálový trh (FCMC) předložit ke schválení řadu základních prospektů. První z nich již nyní byly schváleny, a úvěrové listy jsou tudíž připraveny na spuštění!

Pokud se chcete dozvědět více o úvěrových listech obecně, doporučujeme Vám přečíst si naše předchozí články – Základní informace o úvěrových listech nebo Často kladené dotazy k úvěrovým listům

Přechod od pohledávek k úvěrovým listům

V současné době mohou investoři do úvěrů investovat pouze zakoupením pohledávek prostřednictvím dohod o postoupení. Po uvedení úvěrových listů pak investoři budou moci nakupovat cenné papíry kryté úvěry, čímž se investice do úvěrů vyrovnají standardům běžných finančních trhů.

Úvěrové listy budou na Mintosu dostupné od 25. května. Tímto datem také odstartuje přechodné období, během kterého dojde k postupnému ukončení možnosti nákupu pohledávek.

Až do 30. června budou investoři moci nakupovat jak pohledávky, tak úvěrové listy. Od 1. července pak budou investoři moci investovat pouze do úvěrových listů.

Veškeré investice provedené jako nákupy pohledávek před 1. červencem nebudou nijak ovlivněny a poběží dále až do chvíle, kdy dojde ke splacení příslušných úvěrů.

Hlavní výhody pro investory na Mintosu

Tou nejdůležitější změnou pro investory bude zvýšená úroveň ochrany a transparentnosti, která začne platit s uvedením úvěrových listů.

Ochrana prostředků investorů v souladu se směrnicí MiFID II

Mintos je v souladu s požadavky směrnice MiFID II povinen držet veškeré prostředky investorů a úvěrové listy odděleně od svých vlastních prostředků. Ochrana investorů na základě těchto pravidel je zajištěna tím, že Mintos musí vést přesné účetní záznamy, ve kterých jsou jasně rozlišeny všechny úvěrové listy a prostředky investorů od aktiv v majetku Mintosu. V rámci tohoto procesu Mintos pravidelně kontroluje své interní záznamy a účetnictví a podniká kroky k zajištění odpovídajících organizačních požadavků na minimalizaci rizika ztráty pro investory.

Pro bližší informace se podívejte na předchozí článek na našem blogu na toto téma.

Ochrana úvěrových listů a prostředků investorů na základě systému pro odškodnění investorů

Jako společnost s povolením k provozování investičního podniku je Mintos členem lotyšského systému pro odškodnění investorů. Tento systém, zřízený v souladu se směrnicí 97/9/ES, zajišťuje ochranu investorů a poskytuje odškodnění v případě, že Mintos nebude schopen investorům vrátit finanční nástroje (v našem případě úvěrové listy) nebo prostředky. Systém se vztahuje na situace, které obvykle vznikají v důsledku provozních chyb, například v případě zapojení do podvodného jednání nebo administrativních pochybení nebo v případě bankrotu Mintosu.

Maximální výše odškodnění, na kterou má investor v rámci systému pro odškodnění investorů nárok, je 90 % čisté ztráty až do výše 20 000 €.

Je důležité poznamenat, že systém nechrání před rizikem spojeným s investicemi samotnými, jako je špatná výkonnost podkladových úvěrů, selhání dlužníka nebo úpadek úvěrové společnosti.

Další informace naleznete na naší stránce o ochraně investorů.

Nabídka vhodných a přiměřených investičních produktů

V rámci jedné z podmínek regulace je Mintos povinen požádat všechny investory o vyplnění posouzení, které ověří, jak vhodné a přiměřené pro ně jsou investiční příležitosti na Mintosu.

Až 25. května spustíme úvěrové listy, budeme povinni jednotlivým investorům nabízet pouze ty způsoby investování, jež jsou na základě jejich odpovědí na posouzení považovány za vhodné a přiměřené. Tím je zajištěno, že investoři nepodstupují přílišné riziko, jelikož investování na Mintosu není zcela bez rizika. Například pro investory, již mají za cíl pouze zachovat hodnotu svého kapitálu, nebude naše nabídka produktů považována za vhodnou.

Kromě toho vstoupí v platnost také limit pro odpovědné investování. V rámci ochrany před nadměrným rizikem budou investoři na základě individuálních okolností moci pomocí automatických strategií investovat do určité maximální výše.

Pokud shledáte, že se Vaše situace od posledního vyplnění posouzení změnila, můžete své odpovědi upravit v sekci Posouzení vhodnosti a přiměřenosti v nastavení svého účtu.

Vyšší úroveň transparentnosti pro investory

Investoři budou moci nahlížet do dvou druhů dokumentů obsahujících podrobné informace o úvěrových listech – základní prospekty a dokumenty zvané „Konečné podmínky“.

Základní prospekt úvěrových listů Mintos je dokument připravený v souladu s nařízením o prospektu a schválený regulačním orgánem FCMC, jenž si klade za cíl pomoci investorům činit informovaná investiční rozhodnutí. Obsahuje podrobnosti o rizikových faktorech, informace o podkladových úvěrech, úvěrové společnosti a Mintosu a obecné informace o transakcích. Podrobnosti, které v základním prospektu úvěrových listů zahrnuty nejsou, přestože je nařízení o prospektu vyžaduje, jako jsou detailní informace o podkladových úvěrech (např. měna a doba splácení), jsou uvedeny v konečných podmínkách.

Součástí konečných podmínek je také kód ISIN (mezinárodní identifikační číslo cenného papíru) vydaný regionální centrálním depozitářem cenných papírů Nasdaq CSD SE. Kódy ISIN jsou nejrozšířenějším světovým identifikátorem cenných papírů a pomáhají zajišťovat vyšší přehlednost a přesnost při obchodování, zúčtování a vypořádání investic do cenných papírů.

Základní prospekty, které již v tuto chvíli jsou schválené, jsou k dispozici na stránkách FCMC

Další důležité informace

Změny na Sekundárním trhu

Do 30. června budou moci investoři prodávat a nakupovat investice ve formě pohledávek na Sekundárním trhu obvyklým způsobem. Od 1. července dále budou investoři moci prodávat a nakupovat pouze úvěrové listy. Toto omezení vyplývá z regulačních požadavků, jež nám umožňují zpracovávat na Sekundárním trhu pouze transakce regulovaných finančních nástrojů.

To znamená, že od 1. července nebudou investoři moci na Sekundárním trhu nakupovat ani prodávat investice ve formě pohledávek. Své investice budou tedy investoři muset držet až do splatnosti – tj. počkat, dokud příslušné úvěry nebudou ukončeny.

Vyplacení prostředků ze strategií Mintos bude nadále dostupné

Od 1. července dále budou moci investoři nadále získat prostředky ze svých investic ve formě pohledávek provedených strategiemi Mintos (např. konzervativní strategie) prostřednictvím výplaty peněz. Jako obvykle závisí dostupnost výplaty peněz na poptávce od jiných investorů a aktuálních tržních podmínkách.

Srážková daň u investic do úvěrových listů

U investic do úvěrových listů provedených fyzickými osobami jsme povinni ze získaných příjmů odečíst tzv. srážkovou daň, jejíž výše závisí na zemi daňové rezidence investora. Je důležité poznamenat, že sraženou daň si na základě smluv o zamezení dvojího zdanění mohou investoři následně odečíst v daňovém přiznání.

Přestože výše daně z příjmů je v každé zemi rozdílná, výše srážkové daně by neměla být vyšší než výše daně, kterou momentálně platí fyzické osoby z příjmů získaných z investic ve formě pohledávek. O podrobnější informace o srážkové dani se podělíme v den spuštění úvěrových listů.

Další informace již brzy!

S blížícím se datem uvedení úvěrových listů se s investory podělíme o podrobnější informace o úvěrových listech a odpovíme na případné otázky. Své dotazy můžete pokládat již nyní.

Na našem blogu pak zveřejníme speciální článek „Mintos odpovídá na otázky investorů: Vše o úvěrových listech“, ve kterém odpovíme na dotazy investorů, které v uvedeném odkazu získají nejvíce hlasů.

Těšíme se na Vaše ohlasy!

Chcete se o úvěrových listech dozvědět více?

Žádná otázka nezůstane nezodpovězena! Pokud s úvěrovými listy teprve začínáte, mohly by Vás zajímat základní informace. Můžete si také přečíst o tom, jak jsou úvěrové listy tvořeny, nebo se blíže dozvědět o výhodách transparentnosti, kterou přinášejí základní prospekty úvěrových listů Mintos. Případně si můžete projít podrobnosti o přechodném období z pohledávek na úvěrové listy, ponořit se do problematiky zdanění příjmů, prozkoumat změny na Sekundárním trhu nebo najít odpovědi na další obecné dotazy od investorů v článku Otázky a odpovědi pro investory. Jakékoliv další dotazy Vám jistě budou zodpovězeny ve speciální sekci o úvěrových listech v našem Centru nápovědy.

Chcete se stále dozvědět více? Budeme rádi, když se o své dotazy podělíte ve vlákně o úvěrových listech na diskuzním fóru Mintos Community.

Nejnovější zprávy

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner