Úvěry AgroCredit nabízejí skvělou návratnost přiměřenou riziku

AgroCredit Latvia je nebankovní poskytovatel úvěrů zaměřující se na zemědělský sektor. 

Investorům na Mintosu AgroCredit nabízí zemědělské úvěry s 6% úrokovou mírou. S touto relativně vysokou mírou úroku lze poskytovat skvělou návratnost přiměřenou riziku (dané odvětví spadá do segmentu bezpečných úvěrů s nízkým rizikem a společnost je navíc jedničkou v oboru ve své zemi). Daný výnos je zároveň rozumně vysoký, aby společnosti umožnil vydělat dostatečnou hrubou marži s ohledem na RPSN a nabízet také u všech úvěrů garanci zpětného odkupu. 

V současné době se celkové portfolio společnosti AgroCredit skládá z následujícího: 

– Sezónní financování (nabízené investorům na Mintosu) (tvoří 65 % portfolia)

– Úvěry zajištěné zástavou (25 %)

– Leasing strojů a zařízení (10 %) 

Průměrná roční úroková míra, již AgroCredit nabízí svým klientům, je 12 %, což je ve srovnání se zbytkem nebankovního sektoru relativně nízká hodnota, která však pomáhá přilákat klientskou základnu vyšších standardů a umožňuje i nižší úvěrové riziko.

Za osm let svého fungování společnost zafinancovala již několik stovek zemědělců celkovou hodnotou přesahující 50 milionů EUR. Úvěrová politika společnosti AgroCredit je na nebankovní sektor velmi konzervativní, což dosud vedlo k velmi dobrému rozložení portfolia a k nízkým úvěrovým ztrátám, jež se v průměru pohybují pod úrovní 0,5 % portfolia. Profil průměrného dlužníka představuje společnost s celkovou výměrou 150 ha a průměrnou výší úvěru 40 000 EUR.

Od začátku činnosti v roce 2011 AgroCredit neustále zvyšuje celkový objem financovaných peněz a očekává se, že do konce letošního roku dosáhne portfolií v hodnotě 10 milionů EUR. Příjem z úroků a ziskovost taktéž rostou a auditovaná účetní závěrka za rok 2018 uvádí čistý zisk ve výši 200 000 EUR (29% zisková marže). Společnost během roku 2019 zažila růst, což se projeví na její auditované účetní závěrce dostupné v dubnu.

Hlavním druhem financování nabízeným společností AgroCredit je sezónní financování pro zemědělce pěstující obilí, které vychází ze smluv o budoucí dodávce obilí. Účelem úvěru bývá získat finance k pokrytí běžných provozních potřeb zemědělců – nákup hnojiva, semen, chemikálií, paliva, opravy strojů atd. O výši splátky úvěru je pak ponížena nákupní cena produktu dodávaného obchodníkovi s obilím, partnerovi společnosti AgroCredit, na základě přísných smluv o dodávce obilí. Tato skutečnost je hlavním faktorem minimalizujícím riziko, neboť úvěry AgroCredit jsou dobře zajištěné a nadřazené pohledávkám všech ostatních věřitelů dlužníka. Maximální výše financování se taktéž stanovují konzervativně a jsou u dané plodiny vázány na zaseté množství, a to takovým způsobem, aby daných závazků mohli zemědělci dostát i v letech s chudou úrodou. Obvykle není maximální výše stanovena na vyšší hodnotu než 50 % průměrného očekávaného výnosu. Průměrný očekávaný peněžní tok (představující kolaterálúvěru) je proto oproti výši úvěru více než dvojnásobný.

Dostupnost zdrojů úvěrového financování v Lotyšsku v důsledku momentálních problémů bankovního sektoru poklesla – po úvěrové krizi v letech 2009–2011 došlo ke změně klimatu a počínání regulačních orgánů společně s nedávnými problémy souvisejícímí s opatřeními proti praní špinavých peněz zapříčinilo neochotu bank financovat další klienty v tomto segmentu. Výsledkem je vyšší poptávka po úvěrových produktech, které byly dříve vyhrazeny pro banky, jako jsou hypotéky a leasing strojů a zařízení. Za účelem uspokojení této poptávky nabízí společnost AgroCredit svým zákazníkům tento druh financování aktivněji, aby tak rozšířila svou klientskou a produktovou základnu a diverzifikovala své portfolio.

Pro zobrazení úvěrů AgroCredit na Primárním trhu klikněte zde.

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner