Uzmanības centrā aizdevumu izsniedzējs: intervija ar Aasa

2010. gadā dibinātā Aasa grupa piedāvā patēriņa kredītus Somijā, Polijā un Zviedrijā. Grupa ir viens no trim lielākajiem kreditēšanas uzņēmumiem Polijas tirgū un starp pieciem lielākajiem aizdevējiem Somijā. Aasa prioritāte ir atbildīga aizdošana, inovācijas un dažādība. Grupa nesen parakstīja Dažādības hartu, kas atbalsta kultūras, etnisko un sociālo dažādību darba vidē. Aasa ir lielākais Aizdevumu izsniedzējs Mintos pēc darbības apmēra, un tā šobrīd investīcijām piedāvā Polijā un Zviedrijā izsniegtus kredītus. Mintos tikās ar Aasa grupas stratēģisko vadītāju Melinu Ratū (Meliina Räty), kura ir atbildīga par grupas ieiešanu jaunos tirgos, tostarp Aasa Kredit Svenska AB, un Aasa Polska vadītāju Ovaisu Sidiku (Ovais Siddiqui), lai pārrunātu grupas nākotnes plānus un Mintos investoriem sniegtu plašāku ieskatu par Aasa.

Melinu Ratū (Meliina Räty), kura ir atbildīga par grupas ieiešanu jaunos tirgos, tostarp Aasa Kredit Svenska AB
Ovaisu Sidiku (Ovais Siddiqui), lai pārrunātu grupas nākotnes plānus un Mintos investoriem sniegtu plašāku ieskatu par Aasa

Iesākumā, lūdzu, pastāstiet mums nedaudz vairāk par Aasa!

Melina Ratū, Aasa Kredit Svenska AB stratēģiskā vadītāja: Aasa ir izveidojis stabilu biznesa modeli, kas ir pārbaudīts dažādos tirgos, un mēs koncentrējamies uz ātrumu, kā arī vienkāršiem un pārredzamiem noteikumiem mūsu klientiem. Pateicoties mūsu pilnībā automatizētajai kreditēšanas platformai un zināšanām par prognožu analīzi un procesiem, mēs varam piedāvāt finansiālu atbalstu un palīdzību, gadījumos, kad bankas nav pietiekoši ātras vai elastīgas.

Ovaiss Sidiks, Aasa Polska vadītājs: Es gribētu arī piebilst, ka mūsu biznesa pamatā ir atbildība. Aasa mērķis ir nodrošināt pārredzamu, ātru, vienkāršu un drošu biznesa modeli. Mums ir svarīgi sniegt profesionālu finansiālo atbalstu un palīdzību klientiem un atdevi mūsu investoriem. Tas tiek darīts vienlaikus saglabājot augstus ētikas standartus.

Kāpēc Mintos investoriem vajadzētu investēt Aasa aizdevumos?

Melina Ratū: Aasa darbojas kopš 2010. gada un ir piesaistījis drošas un ētiskas kapitāla investīcijas no viena no Polijā lielākajiem telekomunikāciju operatoriem īpašniekiem. Aasa grupa saņem ievērojamu finansējumu no vairākām organizācijām, tostarp Santander bankas, un nepaļaujas tikai uz vienu finansējuma avotu, kas tādējādi sniedz drošību pret pieprasījuma svārstībām un uzņēmuma darbības stabilitāti.

Turklāt mēs vēl joprojām esam vienīgais aizdevumu izsniedzējs, kas Mintos aizdevumu tirgū piedāvā investīciju iespējas Zviedrijas kronās (SEK). Ja Tu Mintos aizdevumu tirgū izmanto Auto Invest rīku un gribi investēt Zviedrijā izsniegtos Aasa aizdevumos Zviedrijas kronās, Tu vari attiecīgi pielāgot savus Auto Invest iestatījumus.

Kādas ir priekšrocības investoriem, kuri investē Aasa ilgtermiņa aizdevumos?

Melina Ratū: Lai klientiem dotu konkurētspējīgu piedāvājumu, Aasa lēnām virzās uz lielākām summām un ilgākiem aizdevumu termiņiem. Tas mums ļauj sasniegt plašāku klientu loku un labāk apkalpot mūsu uzticamos aizņēmējus. Savukārt Mintos investori var izmantot priekšrocības, ko sniedz pieeja plašākam kvalitatīvu un stabilāku Aasa ilgtermiņa aizdevumu klāstam. Visos tirgos ir vērojams pieprasījums pēc lielākas vērtības un maziem maksājumiem ilgākā termiņā, tāpēc mums ir jāatrod līdzsvars starp pievilcīgu un konkurētspējīgu piedāvājumu klientiem, vienlaicīgi ņemot vērā investoru vēlmes.

Vai plānojat paplašināt darbību esošajos tirgos?

Melina Ratū:  Pēc sākotnējās Zviedrijas tirgus apgūšanas fāzes, kurā mēs koncentrējāmies uz spēcīga un precīza kredītspējas novērtēšanas modeļa izveidi, esam gatavi paplašināt biznesu. Mūsu mērķis 2018. gadā ir desmitkāršot izaugsmi, palielinot apjomus, ko plānojam sasniegt paplašinot pārdošanas kanālus, optimizējot esošos pārdošanas kanālus un uzlabojot kopējo klientu pieredzi, lai nodrošinātu augstu lojalitātes saglabāšanas līmeni. Mēs klientiem turpināsim piedāvāt ātrus, viegli pieejamus, pārredzamus un izmaksu ziņā konkurētspējīgus produktus.  Mūsu vīzija ir būt par plaši pazīstamu un uzticamu nebanku finansējuma sniedzēju patērētājiem Zviedrijā.

Ovaiss Sidiks, Aasa Polska vadītājs: Šogad mēs plānojam turpināt peļņu nesošu izaugsmi. Mūsu mērķis ir līdz decembra beigām sasniegt 100 000 aktīvo klientu atzīmi un ieņēmumos gūt 61 milj. eiro, kā arī aizdevumos izsniegt 137,6 milj. eiro un uzrādīt 102,8 milj. eiro lielu kredītportfeli. Tas tiks sasniegts, efektīvāk apstrādājot mūsu pieteikumu bāzi, turpinot attīstīt Aasa kredītu novērtēšanas procedūras un ar detalizētāku produktu segmentāciju atbilstoši klientu riska profilam. Turklāt no maija mēs gan MVU, gan patēriņa kredītu piedāvājumu papildināsim ar tirgū vadošiem produktiem apvienojumā ar cenu, ilgumu un vērtību.

Vai Aasa ir paplašināšanās plāni valstīs, kurās pašlaik nestrādājat?

Melina Ratū: Jā, Aasa grupa plāno paplašināties, ieejot arī jaunos tirgos. 2017. gada decembrī Rumānijas Nacionālā banka atzina un reģistrēja mūsu Rumānijas uzņēmumu Aasa Finance IFN SA, un mēs plānojam ieiet šajā tirgū 2018. gada otrajā pusē. Mēs analizējam arī dažus citus tirgus un noteikti informēsim Mintos investorus par jaunumiem šajā sfērā.

Kādi ir Aasa darbības rādītāji līdz šim brīdim 2018. gadā?

Melina Ratū: 2018. gada pirmajā ceturksnī Aasa Kredit Svenska AB joprojām uzlaboja savus novērtēšanas modeļus. Taču, neskatoties uz to, mēs aizdevumos izsniedzām 2,1 milj. eiro un par 15% palielinājām aktīvo klientu skaitu, sasniedzot 4600 klientu un 5,6 milj. eiro lielu kredītportfeli. Esam pārliecināti, ka pilnveidotais novērtēšanas modelis mums ļaus sasniegt turpmāku izaugsmi, izmantojot jaunus pārdošanas kanālus un vienlaikus attīstot arī pašreizējos.

Ovaiss Sidiks: 2018. gada pirmais ceturksnis ir nostiprinājis Aasa Polska līdera pozīcijas Polijas tirgū. Martā mēs aizdevumos izsniedzām rekordlielu summu, proti, 12,5 milj. eiro (30,4 milj. eiro, rēķinot no gada sākuma, un par 7% vairāk nekā bija plānots) un bijām ieguvuši 82 000 aktīvo klientu. Klientu pieprasījums Polijā joprojām ir ļoti augsts, un mēs esam piedzīvojuši lielu bezsaistes pārdošanas rezultātu pieaugumu, pateicoties labākām attiecībām ar aģentiem. Palielinās arī no mūsu tiešsaistes kanāliem nākošo klientu skaits, un šajā jomā mums ir ievērojami plāni iegūt papildus vērtību un uzlabot produkta izmantošanas rādītājus.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieteikumu skaits ir trīskāršojies un sasniedzis aptuveni 300 000. 2018. gadā mēs izstrādāsim un pārdosim mūsu tiešsaistes platformas un pievienosim modernus, uz klientiem orientētus finanšu tehnoloģiju risinājumus, lai attīstītu šo kanālu. Esmu pārliecināts, ka biznesam šis būs izcils gads ar jauniem rekordiem, un informēšu par mūsu rezultātiem turpmākajos ceturkšņos.

Aasa filiāles Polijā, Igaunijā un Zviedrijā nesen parakstīja Dažādības hartu. Tā veicina kultūras, etnisko un sociālo dažādību darba vidē. Vai esat realizējuši arī citas nozīmīgas iniciatīvas?

Ovaiss Sidiks:  Lai atbalstītu šo ideju un parādītu, ka dažādība mūs padara īpašus, esam izveidojuši darba devēja zīmola filmu ar Aasa darbiniekiem, kas nāk no dažādām valstīm un kultūrām. Šo video var apskatīt šeit. Turklāt pēdējā ceturksnī mēs oficiāli kļuvām par Atbildīgas uzņēmējdarbības foruma (Forum Odpowiedzialnego Biznesu) locekli Polijā, lai palīdzētu attīstīt un dalīties ar mūsu Korporatīvās sociālās atbildības (KSA) programmām ar dažiem no ietekmīgākajiem un atbildīgākajiem uzņēmumiem Polijas un starptautiskajā tirgū. Papildus tam mēs gatavojamies atsākt ļoti veiksmīgo 2017. gada Aasy Netu (Interneta dūži) KSA programmu, lai palīdzētu izglītot nozīmīgu sabiedrības daļu par digitālās pasaules priekšrocībām un to, kā tā var uzlabot viņu dzīvi.

Kā Aasa tiek regulēta?

Melina Ratū: Aasa Kredit Svenska AB ir Zviedrijas Finanšu uzraudzības iestādes (ZFUI) uzraudzībā. Mēs licenci saņēmām 2017. gada februārī un darbību uzsākām 2017. gada maijā. Turklāt Zviedrijas patērētāju tiesību aizsardzības aģentūra izsniedz vispārējas pamatnostādnes patērētāju kredītiem. Mēs, Aasa, gribam būt atbildīgs aizdevējs visos mūsu tirgos, veicot uzņēmējdarbību ētiski un pārredzami.

Ovaiss Sidiks: Aasa Polska tiek regulēts saskaņā ar Polijas tiesību aktos pieņemto Patērētāju kredītu likumu un saskaņā ar tiešo maksājumu regulējumu, akciju kapitāla ierobežojumiem un KNF (Banku regulatora) reģistrāciju, kas noteikta likumā izdarītajās izmaiņās 2016. gada martā.

Mēs uzrauga arī Polijas Patērētāju aizsardzības un finanšu ombuda birojs.  Mēs atbalstām tirgus regulējumu un strādājam atbilstoši tam, jo īpaši attiecībā uz klientiem piemērotajām kredītu izmaksām. Uzskatām, ka pašreizējie noteikumi ir būtiski, lai saglabātu mūsu klientiem stabilu un drošu vidi un noturīgu nebanku kreditēšanas nozari Polijā.

Kādas procentu likmes tiek piemērotas aizņēmējiem?

Melina Ratū: Zviedrijā mēs šobrīd izsniedzam kredītus ar gada procentu likmi no 35% līdz 46%.

Ovaiss Sidiks: Izmaksu struktūras un klientu bāzes atšķirību dēļ mūsu vidējā GPL Polijā ir 73,6 %.

Kāpēc ir samazinājušās Mintos investoriem piedāvātās Aasa procentu likmes? Kādas ir gaidāmās tendences un prognozes šajā jautājumā?

Melina Ratū: Aasa tiecas nepārtraukti uzlabot savu piedāvājumu klientiem, lai saglabātu konkurētspēju, un to var izdarīt, samazinot finansējuma izmaksas. Tāpat arī, uzņēmumam nostiprinot savas pozīcijas, investoriem piedāvāto procentu likmju samazināšana ir dabisks solis.

Ovaiss Sidiks:  Aasa Polska ir kļuvis par vienu no lielākajiem aizdevējiem mūsu nozarē Polijas tirgū. Uzņēmuma drošība un uzticamība ir piesaistījusi nozīmīgu investoru, tostarp privātā kapitāla un banku, interesi par mūsu biznesu. Līdz ar to mēs pastāvīgi cenšamies samazināt finansējuma izmaksas, kuras mēs ceram nodot saviem klientiem, piedāvājot labākas vērtības aizdevumus, un pievienot ievērojamas konkurences priekšrocības, lai uzlabotu uzņēmuma ilgtspējību.

Kā, jūsuprāt, attīstīsies patēriņa kredītu tirgus valstīs, kurās darbojas Aasa?

Melina Ratū: Kopumā mēs redzam, ka uzņēmumi atsakās no īstermiņa kredītiem ar augstu GPL. Līdz ar to šiem kreditēšanas uzņēmumiem ir jāspēj labāk novērtēt klientus, lai tie varētu piedāvāt mazāk riskantus ilgtermiņa aizdevumus ar zemāku GPL. Domāju, ka vispārējais noskaņojums starp valsts regulatoriem un iestādēm ir tāds, ka dārgu GPL ātro kredītu laiks ir pagājis, bet tanī pat laikā aizdevējiem būs nepieciešams piešķirt piekļuvi plašākam datu apjomam, lai viņi spētu pieņemt labākus kredītu lēmumus.

Ovaids Sidiks:  Datu punktu un kredītinformācijas uzlabošana tirgum ir ļāvusi palielināt aizdevumu apjomu un ilgumu.  Mēs uzskatām, ka šī tendence drīz stabilizēsies, jo sasniegsim līmeni, kad piedāvājums apmierina pieprasījumu.  Tālākā attīstība ietvers lielāka apjoma datu izmantošanu, lai piedāvātu aizdevumus klientiem, kuriem mēs parasti būtu atteikuši līdzekļu piešķiršanu nepietiekamas informācijas dēļ. Tas biznesam dos iespēju iespiesties apjomīgajā mājokļu kreditēšanas tirgū Polijā.

Kā jūs redzat Aasa attīstību pēc pieciem gadiem?

Melina Ratū: Pieci gadi finanšu tehnoloģiju jomā ir ļoti ilgs laiks, tāpēc ir grūti teikt, cik tālu šajā laikā varam augt. Mūsu mērķis vidējā līdz ilgtermiņā ir sasniegt kredītportfeli viena miljarda eiro apmērā. Domāju, ka līdz brīdim, kad to izdarīsim, Aasa būs viens no vadošajiem aizdevējiem nozīmīgākajos Eiropas tirgos un vismaz dažos tirgos ārpus Eiropas.

Ovaiss Sidiks: Mūsu vīzija ir, ka Aasa Polska būs neapšaubāmi lielākais aizdevējs mūsu sektorā. Mūsu mērķis ir būt lētākajam un sasniegt plašāko auditoriju (klientu daudzveidības un bāzes ziņā) un piedāvāt visplašāko individualizētu produktu klāstu. Esam noteikuši sev mērķi iegūt 250 000 klientu Polijas tirgū.

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner