Uzmanības centrā aizdevumu izsniedzējs: intervija ar Aforti Finance

Aforti Finance S.A. pievienojās Mintos 2016. gada martā, un tajā investīcijām piedāvā Polijā izsniegtus biznesa kredītus, kas aizdevumu tirgū ir izvietoti eiro (EUR) un Polijas zlotos (PLN). Kopš sadarbības uzsākšanas ar Mintos, tā aizdevumos ir tikuši investēti aptuveni septiņi miljoni eiro. Uzņēmums ietilpst Aforti grupā, kura nesen paziņoja par plāniem ievērojami paplašināt grupas darbību un pārcelt savu darbību uz Varšavas Fondu biržas galveno tirgu līdz 2018. beigām/2019. gada sākumam. Mūsuprāt, šis ir piemērots brīdis, lai tiktos ar Aforti Finance pārdošanas izpilddirektori Kataržinu Viečoreku (Katarzyna Wieczorek) un analīzes un kredītriska direktoru Pjotru Žiļinski (Piotr Zieliński), lai uzzinātu vairāk par uzņēmumu un tā nākotnes plāniem.

1. Pastāstiet par Aforti, kas tas ir par uzņēmumu?

Kataržina Viečoreka: Aforti Finance S.A. ir uzņēmums, kas specializējas nebanku aizdevumu izsniegšanā maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) un mikrouzņēmumu sektoram. Mūsu produkti galvenokārt ir paredzēti cilvēkiem, kuriem ir apgrūtināta piekļuve darbībai nepieciešamajam finansējumam, jo Polijā pastāv ierobežojošas banku regulācijas prasības. Mums ir unikāla un ātra klientu novērtēšanas sistēma, kas mūsu klientiem dod iespēju ērti saņemt līdzekļus.

Mūsu pakalpojumi tiek piedāvāti gan maziem uzņēmumiem, kuri tikai sāk piesaistīt kapitālu, gan arī pieredzējušiem un stabiliem uzņēmumiem. Turklāt mēs piedāvājam arī finansiālu palīdzību mikro, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuri meklē ērtāku veidu, kā finansēt savu darbību un attīstību.

2. Kāds ir aizdevuma izsniegšanas process?

Kataržina Viečoreka: Mūsu kreditēšanas process ir ļoti vienkāršs, un to ir viegli aprakstīt dažos punktos. Vispirms aizņēmējam ir jāiesniedz aizdevuma pieteikums. Pēc tam tiek pārbaudīts, vai pieteikumam ir pievienoti visi nepieciešamie dokumenti. Tad visi dokumenti tiek nosūtīti analīzei, un, ja aizņēmējs tiek apstiprināts, mēs sastādām vienošanos, kas tiek nodota klientam apstiprināšanai. Pēdējais posms, protams, ir līguma parakstīšana – tas tiek personīgi nogādāts klientam parakstīšanai. Pēc līguma parakstīšanas līdzekļi tiek ātri ieskaitīti aizņēmēja kontā. Šādi tiek nodrošināts ātrs, ērts un pārredzams aizdevuma piešķiršanas process.

3. Kāds ir vidējais aizdevuma veids, kuru jūs izsniedzat klientiem?

Kataržina Viečoreka: Pamatojoties uz 2017. gada datiem, vidējais aizdevums bija apmēram PLN 78 000. Mūsu klienti visbiežāk izvēlas 16 mēnešu garu atmaksas termiņu. Mēs piedāvājam dažādu veidu aizdevumus, kas var tikt pielāgoti individuālām vajadzībām. Jaunākais no tiem ir Zelta aizdevums – šis produkts ieguva prestižo Ekspertu lauru balva, kas Polijā tiek piešķirta labākajiem tirgū pieejamajiem produktiem, zīmoliem un pakalpojumiem. Šī aizdevuma summa var sasniegt PLN 150 000, tā atmaksas termiņš ir līdz 36 mēnešus ilgs, un to var izmantot individuālie īpašnieki, civiluzņēmumi un MVU.

4. Kā jūs plānojat attīstīt savu biznesu Polijā?

Kataržina Viečoreka: Patlaban mēs aizdevumus izsniedzam, izmantojot plašu filiāļu tīklu visā Polijā. Viena no mūsu galvenajām prioritātēm ir to izveidošana un paplašināšana katrā Polijas lielpilsētā. Papildus tam mēs gribam līdz minimumam samazināt laiku, kas klientam nepieciešams, lai pieteiktos kādam no mūsu aizdevumiem. To mēs plānojam panākt, izveidojot jaunu sistēmu, kas mūsu klientiem dos iespēju pieteikumu iesniegt tiešsaistē, tādējādi likvidējot papīra formāta pieteikumus. Pēc sistēmas ieviešanas mūsu klienti savus aizdevumu pieteikumus varēs iesniegt mūsu mājaslapā vai arī telefonsarunas ar mūsu komandu laikā. Mēs gribam sasniegt uzņēmējus, kuri dod priekšroku aizdevuma pieteikuma iesniegšanai tiešsaistē.

Vienlaikus mēs strādājam arī pie analīzes procesu uzlabošanas. Mūsu mērķis ir saīsināt laiku, kas nepieciešams, lai novērtētu klienta kredītspēju, un mēs to panāksim, izmantojot Kontomatik – API saskarni, kas finanšu iestādēm ļauj piekļūt informācijai par klientu darbību bankā. Tuvākajā nākotnē mēs plānojam atvērt arī pārdošanas zvanu centru.

Ātrums un efektivitāte ir mūsu galvenās konkurences priekšrocības. Novērojot tirgus tendences, mēs pamanām daudzus ar mūsu konkurentiem saistītos aspektus, un redzam, ka ir iespējams turpināt attīstīt mūsu pakalpojumus.

5. Kas ir Aforti klienti?

Pjotrs Žiļinskis: Mūsu aizdevumu aizņēmēji pārstāv plašu industriju klāstu. Mūsu pakalpojumus galvenokārt izmanto uzņēmēji no vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības nozarēm. Taču lielu daļu mūsu klientu bāzes veido arī transportēšanā un loģistikā iesaistīti uzņēmēji. Nesen veiktā analīze uzrādīja, ka Aforti Finance pakalpojumus bieži izmanto arī būvniecības un pārstrādes industrijas. Tik plašu industriju klāstu pārstāvošu aizņēmēju esamība pierāda, ka mūsu pakalpojumi atbilst arvien pieaugoša uzņēmēju skaita izvirzītajām prasībām.

Mūsu produkti palīdz mūsu klientiem risināt plaša diapazona problēmas, piemēram, darbuzņēmēju kavēšanos ar maksājumu izpildi. Šajā situācijā daudziem mikro, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem būtu jāaizņemas nauda, lai turpinātu pastāvēt tirgū. Šādos gadījumos mēs varam palīdzēt. Nepieciešamība pēc mūsu pakalpojumiem Polijā atspoguļojas uzņēmuma rezultātos – katru mēnesi tiek saņemts aizvien vairāk aizdevumu pieteikumu.

6. Kādas ir jūsu klientu vajadzības?

Kataržina Viečoreka: Mūsu klientu vajadzības ir ļoti plaši klasificējamas. Papildus iepriekšminētajai situācijai, kad darbuzņēmēji kavējas ar savu maksājumu veikšanu, visbiežāk mūsu klientiem ir nepieciešams finansiāls atbalsts, lai papildinātu īslaicīgu finansiālās likviditātes trūkumu, ar ko ir saskāries uzņēmējs. Tas ietver tādus aspektus kā aprīkojuma vai speciālu instrumentu iegāde, ieguldījumi darbiniekos un citas neparedzētas izmaksas.

7. Kādas ir jūsu konkurences priekšrocības?

Kataržina Viečoreka: Mūsu galvenā konkurences priekšrocība ir skaidrs, ātrs un pieejams kreditēšanas process. Tas mūsu aizņēmējiem ļauj ļoti ātri saņemt finansējumu – šis process aizņem maksimums 24 stundas. Mēs līdz minimumam samazinām formalitātes, kas ļauj saīsināt aizdevuma izsniegšanai nepieciešamo laika periodu.

8. Jūs pievienojāties Mintos aizdevumu tirgum 2016. gadā. Ko šī sadarbība jums ir ļāvusi sasniegt?

Pjotrs Žiļinskis: Uzņēmuma darbības laikā esam pārliecinājušies, ka piekļuve ārējam finansējumam un šāda finansējuma pieejamība ir ļoti ierobežota. Bankas aizdevuma vai bankas kredīta iegūšana bieži vien ietver ilgu gaidīšanas periodu, pārmērīgi birokrātisku procedūru un sarežģītas kredīta nodrošinājuma formas. Ja neskaita finansējumu, ko iegūstam no paša uzņēmuma obligāciju emisijas, finansējuma piesaiste, izmantojot Mintos aizdevumu tirgu, neapšaubāmi ir viena no mūsu galvenajiem finansējuma veidiem.

Priekšrocības, ko sniedz finansējuma piesaiste Mintos aizdevumu tirgū, ir elastība, kas saistīta ar aizdevumu izsniegšanu tiešsaistē, izmantojot API, iespēja mums pašiem noteikt potenciālajiem investoriem piešķirtās procentu likmes, kā arī ātrā piekļuve līdzekļiem, kas iegūti no investētajiem aizdevumiem. Mēs esam apmierināti ar sadarbību ar Mintos, un vēlamies šo sadarbību attīstīt, cita starpā, paplašinot aizdevumu tirgū piedāvāto produktu klāstu, kad sāksim izsniegt aizdevumus aizņēmējiem arī citās Eiropas valstīs.

9. Ar ko Aforti Finance aizdevumi atšķiras no citu Mintos aizdevumu tirgū esošo aizdevumu izsniedzēju piedāvātajiem? Kāpēc investoriem vajadzētu investēt Aforti aizdevumos?

Pjotrs Žiļinskis: Aforti Finance ir tirgus līderis nebanku aizdevumu izsniegšanā MVU Polijā. Investīcijas Aforti Finance aizdevumos investoriem garantē lielu peļņu, un tās ir nodrošinātas ar atpirkšanas garantiju, ja aizdevuma atmaksa kavējas ilgāk par 60 dienām. Turklāt Aforti Finance SA ietilpst Aforti Holding S.A. grupā, kas investoriem Mintos aizdevumu tirgū garantē, ka Aforti Finance atpirkšanas garantija tiks izpildīta. Augstāk minēto iemeslu dēļ Aforti Finance S.A. aizdevumiem vajadzētu būt neatņemamai daļai no investoru portfeļa Mintos aizdevumu tirgū.

10. Vai jūs plānojat uzņēmumu attīstīt globālā mērogā?

Kataržina Viečoreka: Jā, mūsu stratēģija ietver attīstību ārpus Polijas. Šobrīd mēs uzmanību koncentrējam uz Eiropas Savienības dalībvalstu un Centrālās un Austrumeiropas tirgiem.

11. Kā jūs novērtētu Aforti pozīciju kreditēšanas tirgū? Vai Polijā ir sīva konkurence?

Pjotrs Žiļinskis: Pašlaik Polijā nav daudz uzņēmumu, kas piedāvātu nebanku aizdevumus MVU. Taču mēs nenovērtējam par zemu esošo konkurenci. Mēs vienmēr cenšamies būt vienu soli priekšā, tāpēc mēs uzmanīgi sekojam līdzi tam, kas notiek ar mūsu konkurentiem nebanku aizdevumu tirgū.

12. Vai uzskatāt, ka alternatīvā finansējuma industrijai Polijā ir liels potenciāls?

Pjotrs Žiļinskis: KPMG konsultāciju uzņēmums, kas 2017. gada pavasarī publicēja Twino alternatīvo aizdevumu indeksu, analizēja attīstības potenciālu alternatīvās kreditēšanas tirgos 23 Eiropas valstīs. Šajā ziņojumā Polija tika ierindota ceturtajā vietā. Indekss uzrādīja, ka tam ir divi galvenie iemesli: aizņēmējiem, kuri Polijā vēlas saņemt aizdevumu no bankas, tā saņemšanai ir jāiziet cauri garam un sarežģītam procesam, un salīdzinoši augstās kredītu procentu likmes salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm. Tas nozīmē, ka Polijas kreditēšanas tirgum ir milzīgs potenciāls.

13. Jūs nesen esat uzrādījuši ievērojamu pieaugumu izsniegto aizdevumu apjomā. Saskaņā ar jaunāko finanšu informāciju Aforti Finance februārī piešķīra 51 aizdevumu ar kopējo vērtību vairāk nekā 5.49 miljoni Polijas zlotu, kas, salīdzinot ar šo pašu periodu pērn, ir pieaugums par attiecīgi 46% un 233%. Kā jūs plānojat nodrošināt šādu izaugsmi arī turpmāk?

Kataržina Viečoreka: Šis ir labākais rezultāts uzņēmuma pastāvēšanas vēsturē, un mēs ar to ļoti lepojamies. Mēs neplānojam palēnināt uzņēmuma attīstības tempu, un šie rezultāti mums ir fantastiska motivācija, kā arī lieliska attīstības prognoze nākamajiem mēnešiem. Mēs intensīvi attīstām savu pārdošanas tīklu, kas mums ļauj nepārtraukti sasniegt labākus pārdošanas rezultātus. Taču efektīvs pārdošanas process ir viena lieta – vēl viens ārkārtīgi svarīgs aspekts ir inovatīvu metožu meklēšana un ieviešana, lai sasniegtu mūsu klientus. Mēs uzraugām arī pašreizējās potenciālo klientu tendences un vajadzības, lai nodrošinātu, ka piedāvājam viņiem piemērotu un ērtu pakalpojumu.

Izsniegto aizdevumu apjoma pieaugums skaidri parāda, ka mūsu stratēģija dod gaidītos rezultātus. Darbības pastāvīgums, skaidri noteikti mērķi un mūsu klientu vajadzībām pielāgoti produkti mūsu uzņēmumam dod spēcīgas konkurences priekšrocības Polijas tirgū.

Dalies:

Vēlies ko teikt?

Uzdod jautājumus, dalies ar viedokli un diskutē ar citiem investoriem mūsu Kopienā.

community-banner