V návaznosti na úpis dluhopisu Mogo odkoupí zpět část svých půjček na Mintos

V souvislosti s úspěšným úpisem dluhopisu v hodnotě 50 milionů EUR, poskytovatel zabezpečených auto půjček Mogo bude refinancovat své stávající finanční zdroje. Kromě dalších zdrojů, to také bude obsahovat půjčky financované investory na platformě Mintos.

Od 13. července 2018, Mogo částečně odkoupí půjčky od investorů na Mintos za využití své nákupní opce, jak je ustanoveno v dohodě o podstoupení. Mogo plánuje během července postupně odkoupit půjčky financované pomocí platformy Mintos v čisté hodnotě do 16 milionů EUR poskytnuté žadatelům o půjčky z Bulharska, Estonska, Lotyšska, Litvy, Polska a Rumunska. Mogo plánuje konkrétně odkoupit zpět půjčky v přibližné hodnotě:

1,1 milionů EUR poskytnutých v Bulharsku;

4,1 milionů EUR poskytnutých v Estonsku;

5,1 milionů EUR poskytnutých v Litvě;

4,0 milionů EUR poskytnutých v Lotyšsku;

0,5 milionů EUR poskytnutých v Polsku;

1,1 milionů EUR poskytnutých v Rumunsku.

Mogo odkoupí zpět od investorů řádně splácené i nesplácené půjčky. Složení půjček, které budou odkoupeny, bude odpovídat složení všech půjček poskytnutých společností Mogo v dané zemi, včetně stejných podmínek půjček a výškou úrokové sazby, a momentálně se stále nacházejících na platformě Mintos.

Na platformě Mintos je zásadní aspekt, který určuje úrokovou sazbu, za kterou jsou půjčky nabízeny investorům na tržišti, řádné splácení a kvalita půjček, společně s finanční stabilitou a velikostí poskytovatele půjček. Skupina Mogo, úpisem dluhopisu, dále diverzifikovala své finanční zdroje a snížila vážený průměr nákladovosti financování, zatímco posílila svoji finanční pozici.

Důsledkem toho, Mogo sníží svůj úrok, za který nabízí půjčky investorům na tržišti. Čistý roční výnos u Mogo půjček bude až 11 %. To odráží nižší rizikový profil společnosti Mogo, jakožto poskytovatele půjček a služeb financování, což však stále poskytuje dostatečné příležitosti pro investory vydělat skvělý výnos upravený o riziko.

Mintos poskytuje flexibilní a škálovatelný model financování a Mogo bude pokračovat ve financování významné části svého objemu půjček pomocí platformy Mintos. Společnost bude pokračovat v nabízení půjček pro investování ze států, které jsou momentálně dostupné na Mintos tržišti, tak také z nových zeměpisných oblastí. Kromě umístění nových půjček na Mintos, Mogo také plánuje odkoupit zpět část objemu půjček poskytnutých ve státech zmíněných výše a momentálně se nacházejících na tržišti a nahradit je půjčkami s nižší úrokovou sazbou.

Mogo nyní podniká v Albánii, Bělorusku, Bulharsku, Estonsku, Gruzii, Lotyšsku, Litvě, Moldávii, Polsku a Rumunsku. K 30. červnu 2018 celkový objem nesplacených půjček na platformě Mintos poskytnutých společností Mogo byl ve výši 85 milionů EUR, zatímco celkové úvěrové portfolio skupiny Mogo bylo ve výši 120 milionů EUR.

NB! Prosím, buďte si vědomi, že půjčky poskytnuté společností Mogo a nakoupené na sekundárním trhu na platformě Mintos, mohou být v blízké době odkoupený zpět a tím můžete přijít o Vámi zaplacené prémium.

Sdílet:

Chcete se podělit o svůj názor?

Pište své nápady, pokládejte dotazy a diskutujte s jinými investory na našem diskuzním fóru Mintos Community.

community-banner