Varks.am zwiększa długoterminowy kapitał, który dodatkowo zabezpieczy inwestorów z rynku Mintos

Udziałowcy Varks.am postanowili zwiększyć kapitał zakładowy zarejestrowany Varks.am z 455 do 600 mln AMD (w przybliżeniu równowartość 1 mln EUR). Wyższy kapitał zakładowy zwiększy kapitał własny i stabilność finansową firmy. Zmiana kapitału zakładowego zostanie zarejestrowana w najbliższych tygodniach.

Firma Varks.am zawarła także umowę pożyczki podporządkowanej na kwotę 1,5 mln euro. Umowa ta zapewni wskaźnik kapitału własnego dla Varks.am na poziomie co najmniej 15%, aby firma mogła się stabilnie rozwijać. Potwierdza to długoterminowe zaangażowanie udziałowców Varks.am i zapewnia dodatkowe zabezpieczenie dla inwestorów z Mintos inwestujących w pożyczki krótkoterminowe tej firmy.

Varks.am rozszerza swoją działalność na terenie Armenii. W 2018 r. firma otworzyła dwa nowe oddziały, a w najbliższych pięciu miesiącach planuje otworzyć cztery kolejne, aby zwiększyć swoją obecność w Armenii. Ekspansja ta pozwoli firmie odpowiedzieć na potrzeby finansowe mieszkańców Erywania, a także innych dużych miast Armenii.

Pożyczkobiorcy cenią Varks.am za rozbudowaną sieć oddziałów, ponieważ bliska lokalizacja umożliwia szybką obsługę. Uwagę zwracają także dogodne warunki pożyczek. Dzięki temu firma może pochwalić się pozytywnymi opiniami i stałymi klientami.

Firma Varks.am dołączyła do Mintos w lutym 2018 r. i oferuje możliwość inwestycji w pożyczki krótkoterminowe z Armenii o średnim okresie spłaty równym 30 dni. Od czasu powstania w jej pożyczki zainwestowano ponad 10 mln euro. Według stanu na dzień 28 lutego 2018 r. spółka posiadała portfel pożyczek netto o wartości ponad 10,8 miliona euro. Obecnie na Mintos są dostępne pożyczki krótkoterminowe Varks.am o okresie spłaty równym 30 dni i atrakcyjnych stopach zwrotu do 14%. Zapewnia to duże zyski przy wysoce płynnych inwestycjach.

Komentarze

Szukanie

Important

Podążaj za nami