Vervolg op onze recente aankondiging over Notes

Onlangs hebben we een update gedeeld over de komende introductie van Notes, de nieuwe financiële instrumenten die beschikbaar zullen zijn zodra Mintos een gereguleerd platform wordt. We kregen veel belangstelling en vragen over de werking van Notes. Hieronder zie je een compilatie van de meest gestelde vragen van beleggers die opdoken op onze blog en in e-mails aan onze klantenservice.

1. “Hoe zal het terugkoopmechanisme werken? Zullen de Notes een soort terugkoopgarantie krijgen?”

Het terugkoopmechanisme zal vergelijkbaar zijn met het mechanisme dat momenteel wordt gebruikt. Er zullen twee soorten Notes beschikbaar zijn – met terugkoop en zonder terugkoop. Het terugkoopmechanisme voor elke kredietverstrekker zal in detail worden beschreven in de prospectussen.

2. “Wat gebeurt er met de oude structuur van leningen die nog worden afgelost? Stel dat iemand een lening van 4 jaar heeft gekocht. Op grond van welke richtlijnen zal deze lening worden behandeld? Hoe zal de rente worden betaald?”

Notes zullen geleidelijk per kredietverstrekker worden ingevoerd, zodra we een licentie hebben. Nadat het prospectus voor Notes is goedgekeurd door de toezichthouder, zal Mintos de verkoop van opdrachten voor deze kredietverstrekker staken en beginnen met de verkoop van Notes. Vanaf dat moment zullen de bestaande leningen geleidelijk worden afgeschreven – hoofdsom en rente worden in overeenstemming met de bestaande contractuele voorwaarden terugbetaald. Alle bestaande overeenkomsten van opdracht blijven van kracht. Als een belegger bijvoorbeeld een maand voordat we Notes introduceren in een lening heeft belegd, kan de belegger de betreffende lening in zijn/haar portefeuille houden totdat deze volledig is afgeschreven. Nadat de Notes zijn ingevoerd voor de leningen van alle kredietverstrekkers en de overgangsperiode voorbij is, zullen er enkele beperkingen gelden voor de bestaande beleggingen in opdrachten – beleggers zullen deze bijvoorbeeld niet op de secundaire markt kunnen plaatsen.

3. “Welke hoofdsom van de Note zal uiteindelijk worden betaald?”

Dit hangt af van de onderliggende lening. De betalingen voor de Note zijn afhankelijk van de betalingen van de onderliggende lening en hangen af van het schema.

4. “Zal de verlenging van leningen blijven bestaan? In een obligatiemarkt moeten de obligatiehouders akkoord gaan met een verlenging.”

Verlengingen zullen op dezelfde manier bestaan als nu. De algemene voorwaarden van Notes die in de prospectussen zijn opgenomen, omvatten het recht van de kredietverstrekker om de lening te verlengen en relevante verlengingslimieten. Relevante bepalingen worden beschreven in de prospectussen.

5. “Hoeveel leningen zullen worden gegroepeerd in Notes?”

Een volledige Note zal overeenkomen met een lening minus het aandeel dat de kredietverstrekker zelf behoudt. De ervaring die beleggers momenteel op het platform hebben, zal niet veranderen

6. “Als de betalingen van één/meerdere onderliggende leningen vertraging oplopen, wat gebeurt er dan? Gedeeltelijke betalingen? Verlenging van de lening?”

Er zal één onderliggende lening zijn, deze zal de betalingen van de Nota’s op beperkte regresvoorwaarden ondersteunen. Als de onderliggende lening te laat is, zullen de betalingen van de Nota’s ook worden uitgesteld. Als de terugkoopoptie van toepassing is op de betreffende Nota, zullen leningen die 60 dagen te laat zijn, opnieuw worden aangekocht door de leningverstrekker en de opbrengst zal worden gebruikt om de uitstaande Nota af te lossen. Nota’s zullen de betalingen en het kredietrisico van de onderliggende lening volledig weerspiegelen.

7. “Hoe gaan vertragingen (hetzij van kredietnemers of van de verstrekker van Notes) werken: leg uit hoe respijtperiodes en betalingen in behandeling werken?”

Er zal niet veel veranderen ten opzichte van de huidige opzet en het huidige kredietrisico, aangezien de betalingen voor Notes afhankelijk zijn van betalingen uit de onderliggende activa – leningen. Respijtperiodes en betalingen in behandeling zullen hetzelfde werken als voorheen.

8. “Het zou fijn zijn om een vereenvoudigde beschrijving te hebben met de meest relevante informatie uit prospectussen. Als FCMC geen model oplegt/suggereert dat moet worden gevolgd, kun je er een opstellen en om input van klanten vragen.”

De inhoud van de prospectussen wordt bepaald door de EU-verordeningen. Ze bevatten belangrijke onderdelen zoals beschrijvingen van risico’s, transactieoverzicht, beschrijvingen van de belangrijkste partijen die deelnemen aan de uitgifte, overzicht van transactiedocumenten en de voorwaarden van de Notes. Naast de gepubliceerde en voor beleggers beschikbare prospectussen zullen beleggers ook beschikken over de huidige dashboardinterface van de markt, waarin alle belangrijke zakelijke voorwaarden van het instrument zijn opgenomen.

9. “Als elke Note zijn eigen ISIN heeft, zou dat veel volgnummers en documentatie opleveren. Hoe zie je dat beleggers dat bijhouden?”

Elk prospectus heeft betrekking op de leningen van een specifieke kredietverstrekker in een bepaald land. Mogo Moldova zal bijvoorbeeld één prospectus hebben, Mogo Letland zal een ander prospectus hebben.
Er zullen geen grote veranderingen zijn in de ervaring van de belegger als het gaat om de hoeveelheid documentatie. Op dit moment heeft elke lening op de Mintos-marktplaats zijn eigen Loan ID. Voor Notes zal er geen Loan ID zijn, maar een ISIN-code. Net als nu, zullen beleggers in staat zijn om rekeningafschriften, portfolio-overzicht en andere post-trading documenten te genereren binnen hun profiel. We zullen enkele velden toevoegen om de informatie in te vullen die vereist is door de regelgeving, maar deze toevoegingen zullen het beleggen niet complexer maken.

10. “Zijn de ISIN alleen intern of worden ze geregistreerd?”

Elk individueel internationaal effectenidentificatienummer (ISIN) zal worden verstrekt door een externe effectenbewaarder en worden gecreëerd in overeenstemming met de industrie- en ISO-normen.

11. ”Wanneer begin je met deze overgang? Voordat de licentie voor beleggingsonderneming is verleend, zoals concurrenten doen?”

Zodra we de licentie voor beleggingsonderneming hebben ontvangen en de nodige functionaliteiten op het platform van Mintos hebben ontwikkeld. Sommige onderdelen van de overgang, zoals de beoordeling op geschiktheid en passendheid, worden gestart voordat de licentie voor beleggingsonderneming is ontvangen.
In de tussentijd werkt Mintos samen met de toezichthouder aan meerdere aspecten om de overgang van Mintos naar een gereguleerd platform voor alle beleggers zo soepel mogelijk te laten verlopen.

12. ”Kun je een beschrijving geven van de details van verlenging en achterstallige betalingen in geval van crisis en wanbetaling van kredietverstrekkers? De rente zou zich ophopen, maar zou niet het verwachte bedrag aan opbrengsten vertegenwoordigen. Hoe kijk je naar dit proces?”

Uitbreidingen en laattijdige betalingen zullen op dezelfde manier werken als nu – ze zullen een ingebedde functie zijn in de Nota’s en beschreven worden in de Prospectussen. De rente zal zich opstapelen en zal aan de belegger worden getoond. Als de belegger bereid is om te verkopen op de secundaire markt, zal de korting de geaccumuleerde rente weerspiegelen.

13. “Je vergelijkt Notes met hoe obligaties worden terugbetaald. Bij de meeste obligaties krijg je uiteindelijk de hoofdsom terug. Zal dit hier ook de standaard zijn?”

Er zijn verschillende manieren waarop obligaties kunnen worden afgeschreven. In het geval van Notes hangt het af van het onderliggende type afschrijving van de lening. Aangezien Notes de cashflow van de onderliggende lening zullen weerspiegelen, zullen de betalingen voor Notes afhankelijk zijn van de betalingen van de onderliggende lening en afhankelijk zijn van het schema.

14. “Denk je dat de veiligheid van Notes wordt gedekt door het prospectus jaarlijks te controleren en bij te werken?”

Elk prospectus zal één keer per jaar worden bijgewerkt, in overeenstemming met de vereisten van de EU en de prospectusverordening. Als er echter aanzienlijke wijzigingen zijn, zal een aanvulling op het prospectus worden opgesteld en beschikbaar worden gesteld aan beleggers.

15. “Hoe kan een belegger de tijd krijgen om het volledige prospectus van elke lening te lezen als hij in een geautomatiseerde vorm belegt?”
Er zal niet voor elke lening een prospectus zijn. Eén prospectus dekt de leningen van een specifiek kredietbedrijf in een specifiek land. Mogo Moldova zal bijvoorbeeld één prospectus hebben, Mogo Letland zal een ander prospectus hebben. We dringen er bij beleggers op aan om kennis te maken met de kredietverstrekkers die in hun strategieën zijn opgenomen. Tegenwoordig moeten investeerders de relevante toewijzingsovereenkomsten bekijken voordat ze een strategie activeren. In de toekomst moeten ze in plaats daarvan de relevante prospectussen bekijken. Dus hoewel het formaat kan verschillen zodra we een licentie hebben gekregen, veranderen de aanbevolen stappen voor investeerders niet.

16. “Voor mij is de grootste vraag: hoe wordt de rente behandeld in het geval van transacties op de secundaire markt, vooral als de lening meer dan 30 dagen achterstallig is:
– Krijgt de verkoper opgebouwde rente van de koper?
– Krijgt de verkoper alleen de waarde van de Note en niet de opgebouwde rente?

Alle transacties zijn inclusief opgebouwde rente.

17. “Op dit moment onderhouden kredietverstrekkers de leningen namens beleggers bij Mintos. Kredietverstrekkers zijn niet de eigenaar van de leningen. Met het nieuwe systeem lenen beleggers geld aan kredietverstrekkers met vreselijke balansen. Kan Mintos ons hier meer over vertellen?”

Voordat Notes worden uitgegeven en verkocht aan investeerders, verkoopt het kredietverlenende bedrijf leningvorderingen, minus de huid in het spel, van de lening aan de uitgever, die een speciale onderneming van de Mintos-groep is. Hierdoor blijft het uitlenende bedrijf over met alleen de skin in het spel als onderdeel van de hoofdsom van de lening. Vanaf het moment dat de leningvorderingen worden verkocht, blijft de kredietverstrekkende onderneming de lening aflossen namens de uitgevende instelling. Als het kredietverlenende bedrijf problemen ervaart, waaronder faillissementen, zou Mintos het recht hebben om zijn rechten af te dwingen. Deze rechten omvatten het inschakelen van een back-up servicer om de uitstaande leningen over te nemen en om de uitgegeven Notes te dekken. Het prospectus zal de transactionele opzet voor de uit te geven Notes beschrijven onder het respectievelijke prospectus en de risico’s die eraan verbonden zijn.

18. “Tegen de tijd dat Mintos wordt gereguleerd, zullen Notes de huidige overeenkomst vervangen, als ik het goed begrijp. Zijn de Notes zoals obligaties op de aandelenmarkt? Als een bedrijf dat een Note heeft verstrekt failliet gaat, wordt mijn geld dan beschermd door enige overheidsinstantie? Werkt Mintos als een effectenbeurs voor deze Notes?”

Mintos zal optreden als een inveseringsfirma die het handelsplatform (marktplaats) beheert, waar transacties, operaties en het houden van Notes zullen plaatsvinden, met min of meer dezelfde functionaliteit als nu. Als de emittent van de Notes, een Mintos groepsvennootschap, insolvent wordt, betekent dit dat de Notes onder zijn voorwaarden in gebreke blijven. De aangestelde curator zal de activa en schulden van de emittent beheren binnen de insolventieprocedure, zodat de curator de verschuldigde bedragen zal blijven innen bij de kredietverlenende bedrijven (kreditverstrekkers) onder de verworven vorderingen (leningvorderingen) en deze aan de Noteholders zal betalen op een beperkte regresbasis. De nota’s vormen algemene, directe en ongedekte verplichtingen van de particuliere uitgevende instelling, wat betekent dat geen enkele derde partij, met inbegrip van enige overheidsinstantie, de uitvoering ervan heeft gegarandeerd.

19. “Als de verstrekker van een Note in gebreke blijft, bijvoorbeeld hier in Griekenland als een obligatie in gebreke blijft, word je bij elke belegingsonderneming door de overheid beschermd voor 30.000 per persoon.
Dat betekent dat als een obligatie hier in Griekenland in gebreke blijft en 30.000 kost, je al je geld terugkrijgt. Is dat hetzelfde met deze Notes?”

De overheid beveiligt en beschermt het risico van de beleggingsonderneming, niet het welzijn en de kredietwaardigheid van de emittent van de Notes of van de Notes zelf. In Letland heet dit toe te passen programma “Investors protection system and fund”. Dit programma zal in geval van fraude door een beleggingsfirma, bijvoorbeeld in het geval dat de liquide middelen die op de rekeningen van de beleggers bij de firma staan, verdwijnen. Toch zal het programma de beleggers niet vergoeden als de emittent en zijn uitgegeven effecten in gebreke zijn gebleven.

20. “Betekenen deze veranderingen dat beleggers die via een bedrijf beleggen een LEI-code nodig hebben?”

Voor beleggers die via rechtspersonen op Mintos actief zijn, zal een LEI-code vereist zijn om Notes te kopen of te verkopen nadat Mintos een gereglementeerde marktplaats is geworden, vergelijkbaar met de handel in andere effecten. We zullen de mogelijkheid overwegen om een LEI-code-allocatiedienstverlener in te voeren om dit proces gemakkelijker en soepeler te laten verlopen voor beleggers. Voor meer informatie over LEI-codes, zie EAEM-informatie.

 

Beleggers moeten er rekening mee houden dat de onderliggende risico’s van het beleggen in leningen nog steeds aanwezig zullen zijn.

Delen: